Návrh vybavení

Návrh vybavení

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků ve všech odvětvích energetiky můžete snadno inovovat návrh vybavení, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše 3D CAD řešení je plně integrovanou a intuitivní rozsáhlou sadou nejlepších funkcí ve své třídě. Umožňujeme vašim konstruktérským týmům prozkoumání více přístupů k návrhu, což vám dává náskok před požadavky zákazníků v rychle se měnících odvětvích, například v odvětví těžby ropy z břidlic nebo obnovitelných zdrojů energie. Přicházejte rychle s nejméně nákladnými, inovativními a funkčními výrobky, které současný energetický trh potřebuje k tomu, aby byl jeho provoz konkurenceschopný a splňoval normy.

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků ve všech odvětvích energetiky můžete snadno inovovat návrh vybavení, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše 3D CAD řešení je plně integrovanou a intuitivní rozsáhlou sadou nejlepších funkcí ve své třídě. Umožňujeme vašim konstruktérským týmům prozkoumání více přístupů k návrhu, což vám dává náskok před požadavky zákazníků v rychle se měnících odvětvích, například v odvětví těžby ropy z břidlic nebo obnovitelných zdrojů energie. Přicházejte rychle s nejméně nákladnými, inovativními a funkčními výrobky, které současný energetický trh potřebuje k tomu, aby byl jeho provoz konkurenceschopný a splňoval normy.

Návrh vybavení

Learn More

Energetický průmysl je na technické inovace a změny zvyklý. Celosvětové megatrendy, například nárůst využívání alternativních zdrojů energie a dlouhodobě nízké ceny komodit, však mají na celý průmysl nepříznivý dopad. Pro výrobce vybavení v oblasti energetiky má změna konkurenčního prostředí a stále vyšší požadavky zákazníků za následek zvyšování tlaku na vylepšení funkčnosti a výkonnosti při současném snížení celkových nákladů na vlastnictví. Návrhy vybavení musí být důmyslnější, responzivní a ekonomičtější. Kromě toho se stále zvyšují požadavky na životnost v čím dál náročnějším provozním prostředí.

Týmy navrhující výrobky potřebují co nejvýkonnější, univerzální a flexibilní nástroje, které jim umožní přinášet nové koncepty na rostoucí trhy (například ropa z břidlic nebo obnovitelné zdroje) rychle a s nízkými náklady. To může vyžadovat bezproblémový přechod mezi drátovým, plošným, parametrickým objemovým nebo přímým modelováním, díky nimž mohou konstruktéři zkoumat i řešení, která byla dříve nákladná nebo časově náročná.

Noví vedoucí výrobci na trhu mohou díky našim řešením rychle přicházet s inovacemi a snižovat přitom rizika díky vysoce produktivním, interaktivním a intuitivním návrhovým a simulačním nástrojům, které již byly použity v nejnáročnějších celosvětových projektech a v těch nejhorších provozních podmínkách.

Návrh vybavení
Vybrané úspěchy zákazníků

Harbin Turbine

Technology upgrade moves turbine leader toward its goals

Technology upgrade moves turbine leader toward its goals

Metrics illustrate the wisdom of implementing an advanced PLM solution

Další informace

Záznam webináře

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Podívejte se, jak mohou uživatelé prostředí Creo používat simulace

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

CAE Simulation

Využijte integrované nástroje pro simulaci již v raných fázích vývoje, abyste mohli bezpečně zavádět inovace u vysoce namáhaných výrobků. Pomocí metody CFD je možné například modelovat proudění kapaliny kolem složitých vrtáků.

Design Interoperability

Spolupracujte během celého procesu vývoje vybavení, abyste předešli konfliktům a zajistili soulad mezi všemi systémy ještě před dokončením návrhu.

Design Validation

Mějte přehled o postupu návrhu a výroby, řiďte rizika, řešte dopady změn, zbavte se tabulek a rychle dosáhněte stovek nových rozhodnutí s pomocí nenovějších dat.

Digital Mockup

Konstruujte složité vybavení a sestavy pro zpracovatelské závody a elektrárny obsahující desetitisíce označených položek. Využívejte jednoduché přepínání mezi různými technikami modelování k tvorbě a simulaci výkonných digitálních maket.

Integrated BOM Management

Spravujte definice složitých konstrukčních rozpisek od osvědčených konstrukcí až po futuristické struktury z více CAD systémů, například elektrické ponorné pumpy a příslušné pozemní součásti, napříč konstrukčními týmy rozmístěnými po celém světě.

Knowledge Reuse

Zaznamenávejte a znovu používejte osvědčené postupy u všech nových výrobků ve všech oblastech energetiky. Snižte náklady tím, že kdekoliv v rámci společnosti snadno naleznete opakovaně použitelná data a jejich dokumentaci.

Mechatronic Concept Design

Rychle vytvářejte a ověřujte alternativní mechatronické koncepty již v časných fázích vývoje zásadního vybavení, ať už se jedná o ropná pole, výrobní závody nebo související infrastrukturu.

Model Based Definition

Vytvářejte úplnou dokumentaci pro vybavení a návrhy sestav nové generace v oblasti energetiky pomocí 3D CAD modelů s poznámkami pro integrovanou správu znalostí souvisejících s výrobkem.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!