Digitální makety a kontrola návrhu

Výrobci vybavení v oblasti energetiky a technických sítí se setkávají s narůstajícím tlakem vyplývajícím ze zvýšené složitosti výrobků, které musí splňovat požadavky provozovatelů a výrobců na výkon, bezpečnost a dodržování předpisů.  Naše řešení pro návrh a kontrolu digitálních maket umožňuje inženýrským týmům sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely vybavení a odhalovat v nich problémy včas ještě před zahájením výroby.

Výrobci vybavení v oblasti energetiky a technických sítí se setkávají s narůstajícím tlakem vyplývajícím ze zvýšené složitosti výrobků, které musí splňovat požadavky provozovatelů a výrobců na výkon, bezpečnost a dodržování předpisů.  Naše řešení pro návrh a kontrolu digitálních maket umožňuje inženýrským týmům sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely vybavení a odhalovat v nich problémy včas ještě před zahájením výroby.

Learn More

Výkon, spolehlivost a bezpečnost výrobků zůstávají klíčovými faktory pro úspěch v oblasti energetiky, neméně důležitá je ovšem také rovnováha mezi složitostí a náklady a také vyšší modularizace. Aby mohli výrobci vybavení v oblasti energetiky a technických sítí obstát v konkurenčním prostředí, musejí realizovat inovaci v celém hodnotovém žebříčku, navyšovat obrat a pomáhat svým klientům dosahovat úspěchů ve všech tržních cyklech.

Naše řešení vizualizace životního cyklu a maket umožňují konstrukčním týmům vybavení vytvářet vysokoúrovňové prototypy úplných zdrojů. Jejich součástí jsou nástroje pro 2D a 3D vizualizaci, značení a průzkum, které výrobcům vybavení umožňují analyzovat sestavy z více CAD systémů. Naše prostředí pro virtuální realitu (VR) umožňuje zobrazovat a analyzovat 3D model ve skutečném měřítku a provádět různé operace s digitální maketou (DMU), například vytvářet řezy, měnit umístění, vytvářet poznámky a sdílet informace s ostatními uživateli. Naše řešení také umožňují výrobcům vybavení sestavit úplný digitální prototyp (digitální dvojče) a pomocí pokročilých analýz odhalit problémy včas již během návrhu a dostat tak výrobek na trh rychleji s nižšími náklady

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.