Advanced Reactor Design

Technologie jaderného štěpení je jediným životaschopným zdrojem získávání elektřiny bez uhlíkové stopy, který je dnes k dispozici. Realizace potenciálu této technologie v boji proti globálním klimatickým změnám vyžaduje podstatné zlepšení technologického i ekonomického výkonu reaktorů nové generace. V porovnání se stárnoucími reaktory současnosti nebo s jinými nízkouhlíkovými zdroji energie nabízejí koncepce pokročilých reaktorů mnoho výhod v oblasti bezpečnosti, nákladů na uvedení do provozu a konkurenceschopnosti.

Před zprovozněním nového jaderného reaktoru je nutné provádět rozsáhlé simulace, které prověří bezpečnost a ekonomickou životaschopnost nových konceptů a zároveň urychlí zdlouhavý proces licencování. K tomu jsou potřeba simulační nástroje, které dokáží efektivně a přesně modelovat vícerozměrná proudění a tepelné chování. Tyto nástroje by měly být schopny reprezentovat veškeré složité systémy reaktoru v podobě „digitálních dvojčat“ nebo „virtuálního modelu reaktoru“.

Technologie jaderného štěpení je jediným životaschopným zdrojem získávání elektřiny bez uhlíkové stopy, který je dnes k dispozici. Realizace potenciálu této technologie v boji proti globálním klimatickým změnám vyžaduje podstatné zlepšení technologického i ekonomického výkonu reaktorů nové generace. V porovnání se stárnoucími reaktory současnosti nebo s jinými nízkouhlíkovými zdroji energie nabízejí koncepce pokročilých reaktorů mnoho výhod v oblasti bezpečnosti, nákladů na uvedení do provozu a konkurenceschopnosti.

Před zprovozněním nového jaderného reaktoru je nutné provádět rozsáhlé simulace, které prověří bezpečnost a ekonomickou životaschopnost nových konceptů a zároveň urychlí zdlouhavý proces licencování. K tomu jsou potřeba simulační nástroje, které dokáží efektivně a přesně modelovat vícerozměrná proudění a tepelné chování. Tyto nástroje by měly být schopny reprezentovat veškeré složité systémy reaktoru v podobě „digitálních dvojčat“ nebo „virtuálního modelu reaktoru“.

Learn More

Naše pokročilé simulační nástroje dokážou simulovat všechny aspekty reaktoru a umožňují vytvořit kompletní „virtuální model reaktoru“, který je základem koncepce digitálních dvojčat. Tato řešení nabízí systémové simulace chování a také zachycování detailů na nejvyšší úrovni, to vše díky 3D CAE přístupům, jako jsou například analýza metodou konečných prvků (FEA) a výpočetní dynamika tekutin (CFD). Společně tyto vysoce věrné simulační nástroje umožňují vlastníkům a provozovatelům zkoumat nové koncepce, inovovat a zvyšovat výkonnost reaktoru, demonstrovat bezpečnostní prvky a v celkově urychlit proces certifikace a schvalování.

Záznam webináře | 46 minut

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa