Přejít k obsahu

Digitalization for Oilfield Services & Equipment

Design and deliver innovative, safe and reliable products

We help energy and utilities manufacturers deliver complex equipment and modular construction solutions in a marketplace that requires high reliability, shorter delivery cycles, lower product development costs and improved total cost of ownership. With an enterprise data management platform that is both fully integrated and open, our solutions provide organizations with a competitive advantage by providing Digital Enterprise Industry Solutions for mechanical engineering uniquely tailored for oilfield service and equipment companies.

Digitalization for Oilfield Services & Equipment

Design and deliver innovative, safe and reliable products

We help energy and utilities manufacturers deliver complex equipment and modular construction solutions in a marketplace that requires high reliability, shorter delivery cycles, lower product development costs and improved total cost of ownership. With an enterprise data management platform that is both fully integrated and open, our solutions provide organizations with a competitive advantage by providing Digital Enterprise Industry Solutions for mechanical engineering uniquely tailored for oilfield service and equipment companies.

PLM for the Oilfield Services & Equipment Industry

PLM for the Oilfield Services and Equipment Industry

Digital Enterprise Industry Solutions providing an enterprise strategy and platform to digitalize and enhance the competitiveness and agility of your oilfield equipment business by integrating your internal processes, from design and manufacturing through delivery and aftermarket support.

Browse and explore solutions in this industry segment.

Správa životního cyklu

V oblasti energetiky nebyl nikdy dříve tak výrazný tlak na snižování nákladů. Efektivitu je tak nutné zvyšovat, kdekoliv je to možné. Bez ohledu na způsob zapojení vaší společnosti do tohoto průmyslu je v rámci těchto výzev naprosto nezbytné provádět správu dat a procesů v průběhu celého životního cyklu. Naše řešení zlepšuje způsoby řízení změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky. Náš přístup k centralizaci technických informací v rámci řízení životního cyklu a udržování neustále aktuálních informací umožňuje pracovníkům využívajícím tyto znalosti dosahovat vyšší efektivity a výkonnosti.

Správa požadavků

Požadavky popisují, o jaký výrobek mají zákazníci v rámci splnění svých potřeb zájem, a obsahují různé parametry, například výkonnost, soulad s normami, kvalitu a životnost. Správa požadavků je u kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto zásadní a nezbytná pro interakci v uzavřené smyčce mezi výrobci vybavení, EPC a vlastníky/provozovateli.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem závodu do jedné bezpečné a globální platformy. Umožňuje efektivní záznam, správu a předání požadavků všem osobám účastnícím se vývoje.

Integrované plánování a realizace programů

Konzistentní plánování a realizace programů je pro úspěch kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto stěžejní. Nabízíme systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do řešení pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Udržování a škálování energetických, chemických a petrochemických programů libovolné velikosti je snadné. Zvyšuje pravděpodobnost realizace programů v daných termínech a s předpokládanými náklady a nabízí integrovaný systém pro správu všech částí programu včetně nákladů, rozvrhů a technických požadavků.

Intellectual Property Management

Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation. 
 
The easy-to-use search functions allows distributed design teams to securely access and reuse best-in-class IP. An integrated issue management system provides a collaborative process to quickly identify, measure impact of, and resolve issues. The platform also ensures improved visibility and data sharing as well as secures IP by controlling and recording access.

Engineer to Order

Složitost a různorodost vybavení navrhovaného v energetickém průmyslu na zakázku se neustále zvyšuje. Naše řešení podporuje celý životní cyklus od plánování přes návrh až po výrobu a opravy na místě u zákazníka.

Naše řešení usnadňuje výrobcům dostat výrobky na trh rychleji a ve vyšší kvalitě. Umožňuje také návrh na zakázku a usnadňuje tak mnohem přesnější dodávání kastomizovaných výrobků s lepším opakovaným využitím znalostí. Kromě toho umožňuje obchodnímu oddělení rychleji reagovat na požadavky zákazníků a současně dodržet plánované náklady a termíny.

Safety & Operational Reliability

Energy Equipment OEM’s are relying more and more on their supply chain for sub-system design while they focus on systems engineering and integration to improve overall product reliability and diagnostic capabilities. This, combined with the growing trend from Owner-Operators to prefer pay-for-use contracting, makes designing for reliable and predictable performance critical to control risk.

Our solution for safety and operational reliability enables this by increasing system reliability while decreasing maintenance and sustainment costs, and reducing the total cost of ownership.

Testování a simulace pro průmysl těžby ropy a plynu

Aby mohly ropné a plynové společnosti uspět v rychle se měnícím energetickém průmyslu, musejí při vývoji, testování a provozu svých výrobků využít inovativních přístupů. Společnosti, které využívají v životním cyklu vybavení a systémů inženýrské simulace, vyvíjejí výrobky rychleji a s vyšší kvalitou a provozují své ropné a plynové závody efektivněji a bezpečněji.

Simulation & Test for Process Industry Applications

Operational excellence and innovation are critical requirements to lead and succeed in today’s chemical and petrochemical processing industries.  Our integrated simulation solutions for multi-physics and test will enable your engineering teams to predict process performance, optimize for energy and process efficiency, reduce byproducts and waste, and troubleshoot sub-optimal processes.

Aditivní inženýring a výroba

Aditivní výroba umožňuje výrobcům vybavení a nástrojů v oblasti energetiky, EPC a vlastníkům či provozovatelům upravovat výrobky tak, aby dosáhli optimálního výkonu při snížení nákladů. Využívání aditivní výroby v průmyslu umožňuje společnostem navrhovat inovace a zvyšovat výkonnost výrobku a současně snižovat náklady na výrobu.

Naše integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely. Jednoduchý digitalizovaný postup od návrhu modelu až k vytištěným součástem eliminuje potřebu převádět součásti mezi aplikacemi a znovu je modelovat. Pomocí našeho řešení pro aditivní konstrukci a výrobu je možné vytvářet zcela nové výrobky a měnit celé vaše podnikání.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Naše řešení a nástroje pro integraci dodavatelů nabízí snadno pochopitelný přístup ke správě interakcí s dodavateli a umožňuje tak řešit obchodní požadavky v oblasti energetického, chemického a petrochemického průmyslu. Naše řešení nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo vaše prostředí PLM. V dnešní době globalizace a rostoucí složitosti závodů a operací již nelze nabízet „jedno řešení pro všechny“. Na naše řešení se můžete spolehnout v celé řadě různých případů užití, například při výměně dat návrhu, přímého nákupu materiálů a správě dodavatelského programu.

Manufacturing Process & Data Management

In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced.  This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Využijte nástroje pro rozvržení a optimalizaci, pomocí nichž lze navrhnout, rozvrhnout a konfigurovat výrobní prostředí v oblasti energetiky, a také optimalizovat provoz vybavení a linek pomocí 3D modelu závodu.

Naše řešení pro návrh a optimalizaci závodů a výrobních linek umožňuje vývoj 3D virtuálních modelů výrobních systémů, aby bylo možné optimalizovat rozvržení a zvážit vliv různých faktorů, například bezpečného prostoru, hluku a bezpečnosti ještě před zahájením výroby.

Integrované řízení kvality

Integrita závodu je kritická pro výrobce, vlastníky/provozovatele i výrobce vybavení. Porucha může vést například k úniku kapaliny z potrubí, což bez ohledu na konkrétní společnost může vést k poškození životního prostředí a reputace celé oblasti energetiky. Naše integrované řešení pro řízení kvality umožňuje zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu závodu. Toto řešení umožní stát se jedničkou ve své třídě v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity provozu.

Správa životního cyklu provozu

Od ropných polí a plošin až po zařízení pro chemické a petrochemické zpracování je v oblasti energetiky správa provozu vybavení a závodů klíčem k úspěšné, bezpečné a spolehlivé výrobě. 

Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak testování, záruční opravy a údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání a kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.

IoT & Lifecycle Analytics

Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.

Správa životního cyklu výrobků

Výroba vybavení a nástrojů pro energetický průmysl je stále složitější a zvyšují se nároky na vestavěný software a elektroniku. Mnoho výrobců čelí výzvám spojeným s efektivním přizpůsobením novým a stále se měnícím potřebám. Naše řešení přináší týmům konstruktérů z různých oborů nástroj umožňující integrovaný přístup ke správě životního cyklu výrobků. Tento přístup zahrnuje různé funkce, například správu požadavků a bezpečnou spolupráci s dodavateli. Tento přístup je postaven na platformě pro správu návrhu spojující mechanická, elektronická, softwarová a simulační data v jednotném prostředí pro spolupráci.

Compliance Management for Energy & Utilities

Siemens PLM Software environmental compliance management solutions for the energy and utilities industry serve as an effective and rapid response to the global quest to protect our planet and its inhabitants. Our solutions support sustainability at every phase in the product lifecycle, including eco-design initiatives, which enable energy and utilities companies to achieve success on many levels. By reducing costs, adhering to and surpassing regulatory requirements, while also serving as responsible corporate citizens, companies can grow their business sustainably while fostering a culture that promotes innovation and "doing the right thing."

Návrh vybavení

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků ve všech odvětvích energetiky můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše 3D CAD řešení je plně integrovanou a intuitivní rozsáhlou sadou nejlepších funkcí ve své třídě. Umožňujeme vašim konstruktérským týmům prozkoumání více přístupů k návrhu, což vám dává náskok před požadavky zákazníků v rychle se měnících odvětvích, například v odvětví těžby ropy z břidlic nebo obnovitelných zdrojů energie. Přicházejte rychle s nejméně nákladnými, inovativními a funkčními výrobky, které současný energetický trh potřebuje k tomu, aby byl jeho provoz konkurenceschopný a splňoval normy.

Product Cost Management for Energy & Utilities

With commodity prices well off their past highs, increasingly stringent governmental regulations and customized user specifications around the globe are affecting the delivery, costing, and quality control processes in the Energy & Utilities industry. Our Digital Innovation Solutions can help deliver a competitive advantage through an effective, sophisticated product cost solution that integrates a world-class PLM program with precise cost management tools.

Composite Engineering and Manufacturing

Our composite engineering and manufacturing solution supports the highly complex end-to-end design, analysis and manufacturing processes that come with engineered composites in today’s Energy & Utilities industry. We offer proven solutions for developing advanced composite parts, such as wind turbine blades, which require concurrent engineering processes. As a recognized thought leader providing decades of industry leadership, we are uniquely positioned as the only proven solution provider to create industry-specific, end-to-end composite design and manufacturing systems for energy industry applications.

Assembly Planning

Optimize, validate and take control of your energy equipment and plant module manufacturing processes across the entire product lifecycle. Our wide range of tools help streamline and automate every phase in the production lifecycle. Automate tasks, validate part and portfolio planning and facilitate design sequencing and modification. Connect and optimize the entire manufacturing value chain to allow energy equipment manufacturing organizations to execute world-class production strategies and consistently deliver quality.

Part Planning & Simulation for Equipment Manufacturers

Part manufacturers are under tremendous pressure to improve profitability while also attracting new projects in an industry focused on innovation and sensitive to pricing. With increasing global competition for projects, Energy & Utilities industry Equipment Manufacturers are continually driving to improve efficiency and productivity. Our part planning, simulation, and manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, from CAD/CAM, robotics, CNC machining and CMM inspection, to the latest 3D printing technologies.

Downhole Tools & Wellbore Operations

Engineers must combine innovation and functionality in design with reliability and efficiency to ensure safe and successful drilling and production operations. Based on the Digital Twin approach, our solutions offer the ability to predict and assess mechanical, electronics and control behavior through the entire lifecycle of your product.  Based on a combination of system simulation, 3-D Computer-Aided Engineering (including Computational Fluid Dynamics and Finite Element Analysis) and physical testing, our solutions help you lead your design and operations with simulation.

Flow Assurance & Subsea

Designing equipment for subsea installations and effectively operating those assets requires a high level of capability to ensure safety and regulatory compliance along with peak performance. In such challenging environments, leveraging the digital twin of your physical asset provides a massive advantage in terms of modeling and understanding both normal and variable operating behavior. Our multi-physics simulation and CAE solutions provide robust capabilities that help you manage and optimize performance while controlling risk.

Marine & Offshore

Our solutions provide engineers with the ability to design better offshore systems through the use of simulation-based digital twins. Develop virtual representations of your offshore platforms and floating structures to inform and lead the design and operational decisions.

Zpracování a odlučování

Aby bylo možné dosáhnout maximální produkce a využití závodu a tím i cílových výnosů, je důležité dosahovat optimálního výkonu zdrojů a procesů.  Naše řešení umožňují průmyslovým inovátorům využít integrované, víceoborové, modelové simulace pro digitální dvojče a fyzické prvky. Takm mohou v procesech nalézt slabá místa, předpovídat komplikace a řešit provozní problémy.

Process Safety

Process safety has never been a more critical requirement as businesses seek to maximize performance from their energy & utility equipment, systems, and operations. Industry leaders are leveraging the digital twin of their physical assets in order to model and analyze multidisciplinary performance characteristics, allowing them to understand the impact and risks of higher stress operating conditions on process safety.

Transportation & Refining

Use model-based systems engineering to predict and optimize asset and facility performance more accurately.

High Temperature Processes & Heat Transfer

Innovate around high temperature and combustion processes to maximize design and performance efficiency.

Particulate Processes

Simulate coupled particulate and fluid flow revealing valuable insights.

Mixing & Stirred Reactors

Apply multiphysics simulation to answer many of the questions associated with mixing and stirred reactors.

Complex Rheology

Numerous Energy & Utility industry segments work with processes that include non-Newtonian fluids with complex rheological properties. Our solutions simulate industrial mixing to design and optimize processes such as extrusion, co-extrusion, thermoforming, and static mixing for non-Newtonian materials that have complex rheological characteristics.

Distribuce toků a odlučovací procesy

Aby bylo možné optimalizovat a zlepšit operace továrny a vybavení, je nutné pochopit, jakým způsobem jsou distribuovány toky a jak fungují odlučovací procesy. Toto pochopení je také důležité při řešení problémů s výkonem systémů.  Naše řešení pro vícefázovou výpočetní simulaci dynamiky kapalin nabízí účinnou sadu diagnostických nástrojů, pomocí kterých lze rychle a přesně modelovat systém a pochopit, jak pracuje.

Digitální makety a kontrola návrhu

Výrobci vybavení v oblasti energetiky a technických sítí se setkávají s narůstajícím tlakem vyplývajícím ze zvýšené složitosti výrobků, které musí splňovat požadavky provozovatelů a výrobců na výkon, bezpečnost a dodržování předpisů.  Naše řešení pro návrh a kontrolu digitálních maket umožňuje inženýrským týmům sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely vybavení a odhalovat v nich problémy včas ještě před zahájením výroby.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!

Displaying of solutions.

Správa životního cyklu

V oblasti energetiky nebyl nikdy dříve tak výrazný tlak na snižování nákladů. Efektivitu je tak nutné zvyšovat, kdekoliv je to možné. Bez ohledu na způsob zapojení vaší společnosti do tohoto průmyslu je v rámci těchto výzev naprosto nezbytné provádět správu dat a procesů v průběhu celého životního cyklu. Naše řešení zlepšuje způsoby řízení změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky. Náš přístup k centralizaci technických informací v rámci řízení životního cyklu a udržování neustále aktuálních informací umožňuje pracovníkům využívajícím tyto znalosti dosahovat vyšší efektivity a výkonnosti.

Správa požadavků

Požadavky popisují, o jaký výrobek mají zákazníci v rámci splnění svých potřeb zájem, a obsahují různé parametry, například výkonnost, soulad s normami, kvalitu a životnost. Správa požadavků je u kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto zásadní a nezbytná pro interakci v uzavřené smyčce mezi výrobci vybavení, EPC a vlastníky/provozovateli.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem závodu do jedné bezpečné a globální platformy. Umožňuje efektivní záznam, správu a předání požadavků všem osobám účastnícím se vývoje.

Integrované plánování a realizace programů

Konzistentní plánování a realizace programů je pro úspěch kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto stěžejní. Nabízíme systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do řešení pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Udržování a škálování energetických, chemických a petrochemických programů libovolné velikosti je snadné. Zvyšuje pravděpodobnost realizace programů v daných termínech a s předpokládanými náklady a nabízí integrovaný systém pro správu všech částí programu včetně nákladů, rozvrhů a technických požadavků.

Intellectual Property Management

Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation. 
 
The easy-to-use search functions allows distributed design teams to securely access and reuse best-in-class IP. An integrated issue management system provides a collaborative process to quickly identify, measure impact of, and resolve issues. The platform also ensures improved visibility and data sharing as well as secures IP by controlling and recording access.

Engineer to Order

Složitost a různorodost vybavení navrhovaného v energetickém průmyslu na zakázku se neustále zvyšuje. Naše řešení podporuje celý životní cyklus od plánování přes návrh až po výrobu a opravy na místě u zákazníka.

Naše řešení usnadňuje výrobcům dostat výrobky na trh rychleji a ve vyšší kvalitě. Umožňuje také návrh na zakázku a usnadňuje tak mnohem přesnější dodávání kastomizovaných výrobků s lepším opakovaným využitím znalostí. Kromě toho umožňuje obchodnímu oddělení rychleji reagovat na požadavky zákazníků a současně dodržet plánované náklady a termíny.

Safety & Operational Reliability

Energy Equipment OEM’s are relying more and more on their supply chain for sub-system design while they focus on systems engineering and integration to improve overall product reliability and diagnostic capabilities. This, combined with the growing trend from Owner-Operators to prefer pay-for-use contracting, makes designing for reliable and predictable performance critical to control risk.

Our solution for safety and operational reliability enables this by increasing system reliability while decreasing maintenance and sustainment costs, and reducing the total cost of ownership.

Verification Management

Our verification management solution helps Energy & Utility companies achieve faster time to certification and completion. It provides a single, integrated environment that ensures all verification events, whether simulated or physical tests, are driven by requirements and are planned and executed in the correct sequence. It also links individual tests and analyses to the necessary resources while providing full traceability across the lifecycle of the project.

Software Process & Data Management

The need to design and produce industry-leading, intelligent Energy & Utilities products and equipment today requires the use of embedded software combined with innovative multi-domain designs. Our solution for software process and data management uses a systems-driven development approach that combines systems engineering with integrated software and product engineering and is critical in order to achieve the high level of performance and reliability that today’s customers demand.

Testování a simulace pro průmysl těžby ropy a plynu

Aby mohly ropné a plynové společnosti uspět v rychle se měnícím energetickém průmyslu, musejí při vývoji, testování a provozu svých výrobků využít inovativních přístupů. Společnosti, které využívají v životním cyklu vybavení a systémů inženýrské simulace, vyvíjejí výrobky rychleji a s vyšší kvalitou a provozují své ropné a plynové závody efektivněji a bezpečněji.

Simulation & Test for Process Industry Applications

Operational excellence and innovation are critical requirements to lead and succeed in today’s chemical and petrochemical processing industries.  Our integrated simulation solutions for multi-physics and test will enable your engineering teams to predict process performance, optimize for energy and process efficiency, reduce byproducts and waste, and troubleshoot sub-optimal processes.

Aditivní inženýring a výroba

Aditivní výroba umožňuje výrobcům vybavení a nástrojů v oblasti energetiky, EPC a vlastníkům či provozovatelům upravovat výrobky tak, aby dosáhli optimálního výkonu při snížení nákladů. Využívání aditivní výroby v průmyslu umožňuje společnostem navrhovat inovace a zvyšovat výkonnost výrobku a současně snižovat náklady na výrobu.

Naše integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely. Jednoduchý digitalizovaný postup od návrhu modelu až k vytištěným součástem eliminuje potřebu převádět součásti mezi aplikacemi a znovu je modelovat. Pomocí našeho řešení pro aditivní konstrukci a výrobu je možné vytvářet zcela nové výrobky a měnit celé vaše podnikání.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Naše řešení a nástroje pro integraci dodavatelů nabízí snadno pochopitelný přístup ke správě interakcí s dodavateli a umožňuje tak řešit obchodní požadavky v oblasti energetického, chemického a petrochemického průmyslu. Naše řešení nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo vaše prostředí PLM. V dnešní době globalizace a rostoucí složitosti závodů a operací již nelze nabízet „jedno řešení pro všechny“. Na naše řešení se můžete spolehnout v celé řadě různých případů užití, například při výměně dat návrhu, přímého nákupu materiálů a správě dodavatelského programu.

Module Assembly Planning & Simulation

The importance of planning, optimizing, and validating manufacturing processes before production starts is critical for success in an industry with increasing modularization. EPCs and equipment manufacturers in the energy and utilities industry can take control of the equipment and production lifecycle to meet increasing customer and market demands.

Our modular assembly planning solution provides a broad range of tools to streamline process planning workflows, automate nonvalue-added planning tasks, and validate the best plan for making equipment. It digitalizes the asset and production lifecycle from process planning and detailed engineering to full production by connecting the entire manufacturing value chain, helping to build the best production strategy.

Manufacturing Process & Data Management

In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced.  This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Využijte nástroje pro rozvržení a optimalizaci, pomocí nichž lze navrhnout, rozvrhnout a konfigurovat výrobní prostředí v oblasti energetiky, a také optimalizovat provoz vybavení a linek pomocí 3D modelu závodu.

Naše řešení pro návrh a optimalizaci závodů a výrobních linek umožňuje vývoj 3D virtuálních modelů výrobních systémů, aby bylo možné optimalizovat rozvržení a zvážit vliv různých faktorů, například bezpečného prostoru, hluku a bezpečnosti ještě před zahájením výroby.

Plánování a rozvrhování výroby

Plánování je pro dlouhodobý úspěch výroby a provozu naprosto zásadní a začíná ještě před zahájením výroby. Naše řešení nabízí sadu nástrojů, pomocí nichž mohou vlastníci/provozovatelé a výrobci zařízení všech velikostí analyzovat změny, rozhodovat se a jednat. Plánovači mohou při generování a ověřování mnoha scénářů analyzovat složité situace a uvažovat širokou škálu omezení a podnikových pravidel a reagovat díky tomu na změny inteligentně.

Integrované řízení kvality

Integrita závodu je kritická pro výrobce, vlastníky/provozovatele i výrobce vybavení. Porucha může vést například k úniku kapaliny z potrubí, což bez ohledu na konkrétní společnost může vést k poškození životního prostředí a reputace celé oblasti energetiky. Naše integrované řešení pro řízení kvality umožňuje zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu závodu. Toto řešení umožní stát se jedničkou ve své třídě v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity provozu.

Správa životního cyklu provozu

Od ropných polí a plošin až po zařízení pro chemické a petrochemické zpracování je v oblasti energetiky správa provozu vybavení a závodů klíčem k úspěšné, bezpečné a spolehlivé výrobě. 

Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak testování, záruční opravy a údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání a kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.

Technical Publishing for Energy & Utilities

Improve the quality and accuracy of your technical documentation.

IoT & Lifecycle Analytics

Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.

Správa životního cyklu výrobků

Výroba vybavení a nástrojů pro energetický průmysl je stále složitější a zvyšují se nároky na vestavěný software a elektroniku. Mnoho výrobců čelí výzvám spojeným s efektivním přizpůsobením novým a stále se měnícím potřebám. Naše řešení přináší týmům konstruktérů z různých oborů nástroj umožňující integrovaný přístup ke správě životního cyklu výrobků. Tento přístup zahrnuje různé funkce, například správu požadavků a bezpečnou spolupráci s dodavateli. Tento přístup je postaven na platformě pro správu návrhu spojující mechanická, elektronická, softwarová a simulační data v jednotném prostředí pro spolupráci.

Návrh modulů závodu

Díky pokročilým funkcím našich řešení pro 3D návrh modulů a vybavení ve všech odvětvích energetiky můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše 3D CAD řešení je plně integrovanou a intuitivní rozsáhlou sadou nejlepších funkcí ve své třídě. Spojují datacentrický přístup k modulárnímu návrhu závodu s úplnou správou konfigurací a umožňují tak dramaticky zvýšit efektivitu výrobních zařízení.

Compliance Management for Energy & Utilities

Siemens PLM Software environmental compliance management solutions for the energy and utilities industry serve as an effective and rapid response to the global quest to protect our planet and its inhabitants. Our solutions support sustainability at every phase in the product lifecycle, including eco-design initiatives, which enable energy and utilities companies to achieve success on many levels. By reducing costs, adhering to and surpassing regulatory requirements, while also serving as responsible corporate citizens, companies can grow their business sustainably while fostering a culture that promotes innovation and "doing the right thing."

Návrh vybavení

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků ve všech odvětvích energetiky můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše 3D CAD řešení je plně integrovanou a intuitivní rozsáhlou sadou nejlepších funkcí ve své třídě. Umožňujeme vašim konstruktérským týmům prozkoumání více přístupů k návrhu, což vám dává náskok před požadavky zákazníků v rychle se měnících odvětvích, například v odvětví těžby ropy z břidlic nebo obnovitelných zdrojů energie. Přicházejte rychle s nejméně nákladnými, inovativními a funkčními výrobky, které současný energetický trh potřebuje k tomu, aby byl jeho provoz konkurenceschopný a splňoval normy.

Composite Engineering and Manufacturing

Our composite engineering and manufacturing solution supports the highly complex end-to-end design, analysis and manufacturing processes that come with engineered composites in today’s Energy & Utilities industry. We offer proven solutions for developing advanced composite parts, such as wind turbine blades, which require concurrent engineering processes. As a recognized thought leader providing decades of industry leadership, we are uniquely positioned as the only proven solution provider to create industry-specific, end-to-end composite design and manufacturing systems for energy industry applications.

Assembly Planning

Optimize, validate and take control of your energy equipment and plant module manufacturing processes across the entire product lifecycle. Our wide range of tools help streamline and automate every phase in the production lifecycle. Automate tasks, validate part and portfolio planning and facilitate design sequencing and modification. Connect and optimize the entire manufacturing value chain to allow energy equipment manufacturing organizations to execute world-class production strategies and consistently deliver quality.

Part Planning & Simulation for Equipment Manufacturers

Part manufacturers are under tremendous pressure to improve profitability while also attracting new projects in an industry focused on innovation and sensitive to pricing. With increasing global competition for projects, Energy & Utilities industry Equipment Manufacturers are continually driving to improve efficiency and productivity. Our part planning, simulation, and manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, from CAD/CAM, robotics, CNC machining and CMM inspection, to the latest 3D printing technologies.

Laboratory Management

Chemical and petrochemical R&D teams and production labs are constantly challenged to innovate and develop new, high-quality products at lower costs while meeting the needs for improved health, safety ,and environmental impact. Our laboratory information management solution digitalizes the R&D process, optimizing the development of innovative, high-quality products, managing traceable processes and information flows, and aligning all R&D processes to directly support more successful new product launches.

Formula Design Management

Our solution is flexible, intuitive, modular and out-of-the-box. All facets of the development process are managed centrally. New products are developed efficiently based on each input material’s characteristics. Multiple formulations can be created, compared and assessed against requirements. Simulation of product characteristics is critical. Candidates can be produced on a batch level, and samples are collected and tested in the lab based on quality parameters.

Downhole Tools & Wellbore Operations

Engineers must combine innovation and functionality in design with reliability and efficiency to ensure safe and successful drilling and production operations. Based on the Digital Twin approach, our solutions offer the ability to predict and assess mechanical, electronics and control behavior through the entire lifecycle of your product.  Based on a combination of system simulation, 3-D Computer-Aided Engineering (including Computational Fluid Dynamics and Finite Element Analysis) and physical testing, our solutions help you lead your design and operations with simulation.

Flow Assurance & Subsea

Designing equipment for subsea installations and effectively operating those assets requires a high level of capability to ensure safety and regulatory compliance along with peak performance. In such challenging environments, leveraging the digital twin of your physical asset provides a massive advantage in terms of modeling and understanding both normal and variable operating behavior. Our multi-physics simulation and CAE solutions provide robust capabilities that help you manage and optimize performance while controlling risk.

Marine & Offshore

Our solutions provide engineers with the ability to design better offshore systems through the use of simulation-based digital twins. Develop virtual representations of your offshore platforms and floating structures to inform and lead the design and operational decisions.

Zpracování a odlučování

Aby bylo možné dosáhnout maximální produkce a využití závodu a tím i cílových výnosů, je důležité dosahovat optimálního výkonu zdrojů a procesů.  Naše řešení umožňují průmyslovým inovátorům využít integrované, víceoborové, modelové simulace pro digitální dvojče a fyzické prvky. Takm mohou v procesech nalézt slabá místa, předpovídat komplikace a řešit provozní problémy.

Process Safety

Process safety has never been a more critical requirement as businesses seek to maximize performance from their energy & utility equipment, systems, and operations. Industry leaders are leveraging the digital twin of their physical assets in order to model and analyze multidisciplinary performance characteristics, allowing them to understand the impact and risks of higher stress operating conditions on process safety.

Transportation & Refining

Use model-based systems engineering to predict and optimize asset and facility performance more accurately.

High Temperature Processes & Heat Transfer

Innovate around high temperature and combustion processes to maximize design and performance efficiency.

Particulate Processes

Simulate coupled particulate and fluid flow revealing valuable insights.

Mixing & Stirred Reactors

Apply multiphysics simulation to answer many of the questions associated with mixing and stirred reactors.

Complex Rheology

Numerous Energy & Utility industry segments work with processes that include non-Newtonian fluids with complex rheological properties. Our solutions simulate industrial mixing to design and optimize processes such as extrusion, co-extrusion, thermoforming, and static mixing for non-Newtonian materials that have complex rheological characteristics.

Distribuce toků a odlučovací procesy

Aby bylo možné optimalizovat a zlepšit operace továrny a vybavení, je nutné pochopit, jakým způsobem jsou distribuovány toky a jak fungují odlučovací procesy. Toto pochopení je také důležité při řešení problémů s výkonem systémů.  Naše řešení pro vícefázovou výpočetní simulaci dynamiky kapalin nabízí účinnou sadu diagnostických nástrojů, pomocí kterých lze rychle a přesně modelovat systém a pochopit, jak pracuje.

Digitální makety a kontrola návrhu

Vlastníci, provozovatelé a výrobci v oblasti energetiky a technických sítí se setkávají s narůstajícím tlakem na výkon, bezpečnost a dodržování nařízení.  Naše řešení pro návrh a kontrolu digitální makety umožňuje týmům napříč dodavatelským řetězcem v energetice sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely vybavení a odhalovat problémy včas ještě před zahájením výroby. Odhalení a vyřešení problémů ještě před zahájením výroby výrazně snižuje náklady a snižuje dobu potřebnou pro uvedení do provozu.

Digitální makety a kontrola návrhu

Výrobci vybavení v oblasti energetiky a technických sítí se setkávají s narůstajícím tlakem vyplývajícím ze zvýšené složitosti výrobků, které musí splňovat požadavky provozovatelů a výrobců na výkon, bezpečnost a dodržování předpisů.  Naše řešení pro návrh a kontrolu digitálních maket umožňuje inženýrským týmům sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely vybavení a odhalovat v nich problémy včas ještě před zahájením výroby.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!

Displaying of solutions.