Digitální makety a kontrola návrhu

Vlastníci, provozovatelé a výrobci v oblasti energetiky a technických sítí se setkávají s narůstajícím tlakem na výkon, bezpečnost a dodržování nařízení.  Naše řešení pro návrh a kontrolu digitální makety umožňuje týmům napříč dodavatelským řetězcem v energetice sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely vybavení a odhalovat problémy včas ještě před zahájením výroby. Odhalení a vyřešení problémů ještě před zahájením výroby výrazně snižuje náklady a snižuje dobu potřebnou pro uvedení do provozu.
Vlastníci, provozovatelé a výrobci v oblasti energetiky a technických sítí se setkávají s narůstajícím tlakem na výkon, bezpečnost a dodržování nařízení.  Naše řešení pro návrh a kontrolu digitální makety umožňuje týmům napříč dodavatelským řetězcem v energetice sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely vybavení a odhalovat problémy včas ještě před zahájením výroby. Odhalení a vyřešení problémů ještě před zahájením výroby výrazně snižuje náklady a snižuje dobu potřebnou pro uvedení do provozu.

Learn More

Vlastníci, provozovatelé a výrobci v oblasti energetiky a technických sítí hledají nové způsoby, jak inovovat a zjednodušovat své podnikání.  Výkon, spolehlivost a bezpečnost zůstávají i nadále klíčovými faktory pro úspěch, neméně důležitá je ovšem také rovnováha mezi složitostí a náklady a také vyšší modularizace.
 
Naše řešení vizualizace životního cyklu a maket umožňují konstrukčním týmům vytvářet vysokoúrovňové prototypy úplných zdrojů.  Jejich součástí jsou nástroje pro 2D a 3D vizualizaci, značení a průzkum, které konstrukčním týmům umožňují analyzovat sestavy z více CAD systémů napříč dodavatelským řetězcem.  Naše prostředí pro virtuální realitu (VR) umožňuje zobrazovat a analyzovat 3D model ve skutečném měřítku a provádět různé operace s digitální maketou (DMU), například vytvářet řezy, měnit umístění, vytvářet poznámky a sdílet informace s ostatními uživateli.  Naše řešení také umožňují týmům sestavit úplný digitální prototyp (digitální dvojče) a pomocí pokročilých analýz odhalit problémy včas již během návrhu a dostat tak výrobek na trh rychleji s nižšími náklady.   

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.