Řízení dodržování předpisů v oblasti energetiky a technických sítí

Řízení dodržování předpisů v oblasti energetiky a technických sítí

Řešení společnosti Siemens PLM Software pro řízení dodržování ekologických předpisů v oblasti energetiky a technických sítí je efektivním a rychlým způsobem, jak se vypořádat s celosvětovou problematikou ochrany planety a jejích obyvatel. Díky návrhům splňujícím náročné požadavky na životní prostředí naše řešení zaručuje udržitelnost v každé fázi životního cyklu výrobku a vede energetické společnosti k úspěchu na mnoha úrovních. Díky snížení nákladů a dodržování regulačních požadavků mohou firmy rozvíjet své podnikání udržitelně a zároveň realizovat své projekty inovativním způsobem.

Řešení společnosti Siemens PLM Software pro řízení dodržování ekologických předpisů v oblasti energetiky a technických sítí je efektivním a rychlým způsobem, jak se vypořádat s celosvětovou problematikou ochrany planety a jejích obyvatel. Díky návrhům splňujícím náročné požadavky na životní prostředí naše řešení zaručuje udržitelnost v každé fázi životního cyklu výrobku a vede energetické společnosti k úspěchu na mnoha úrovních. Díky snížení nákladů a dodržování regulačních požadavků mohou firmy rozvíjet své podnikání udržitelně a zároveň realizovat své projekty inovativním způsobem.

Řízení dodržování předpisů v oblasti energetiky a technických sítí

Learn More

S energetickým průmyslem a technickými sítěmi jsou odjakživa spjaty intenzivní kontroly a přísné dodržování předpisů. Kromě toho se zvyšuje poptávka po udržitelnosti výrobků a provozu v závodech. Z tohoto důvodu bylo nutné vyvinout ekologickou platformu, která podporuje inovace a digitalizaci, díky které by mohly energetické společnosti obstát v konkurenčním prostředí a zároveň podnikat v souladu se všemi platnými zákony.

Řešení pro dodržování ekologických předpisů společnosti Siemens PLM Software nabízí účinné a přesné postupy pro zacházení s nebezpečnými látkami, komunikaci s dodavateli, pravidelná hlášení příslušným úřadům a udržitelnost. Vývojem inovativních a „zelených“ výrobků můžete rozvíjet své podnikání, získat si věrnost zákazníků a současně podporovat ochranu životního prostředí tím, že budete tyto výrobky vyrábět v ekologičtějších továrnách.

Řízení dodržování předpisů v oblasti energetiky a technických sítí

Možnosti řešení

Automate Supplier Declaration processing

Zpracovávejte efektivně prohlášení dodavatelů a splňte cíle díky jednoduchým metodám sběru dat od dodavatelů. Pomocí řešení Teamcenteru pro soulad s ekologickými předpisy a udržitelnost výrobku můžete efektivně sbírat data od dodavatelů a poskytovat tak úplnější popis výrobků. Automatizovaný postup zpracování prohlášení od dodavatelů umožňuje rychle pochopit úplné materiálové složení výrobků. Minimalizujte riziko chyb díky efektivnímu sběru a ověření dat prohlášení dodavatelů a splňte ekologické požadavky.

Bill of Materials Management

Teamcenter vám pomáhá zajišťovat úplné informace o výrobcích prostřednictvím společného zdroje informací rozpisek v celém podniku. Bez ohledu na to, zda potřebujete základní nebo pokročilejší správu rozpisek a možnosti konfigurace s větší flexibilitou a rozšiřitelností, můžete naplnit i překročit tržní poptávku po inovativnějších a rozmanitějších výrobcích.

Business Intelligence & Reporting Tools

Aby mohli výrobci činit chytrá obchodní rozhodnutí, je nutné, aby byly související výrobní postupy dostatečně viditelné a jasné. Pro úplně pochopení procesů a složek souvisejících s výrobkem je nutné mít k dispozici jednotný zdroj pro generování zpráv a analytických informací. Samoobslužná tvorba zpráv v přirozeném jazyce usnadňuje efektivní tvorbu nových analýz a předpřipravených zpráv, díky čemuž je možné rychleji pochopit informace spojené s výrobky a procesy.

Compliance Grading and Reporting

Díky Teamcenteru máte jasný přehled o tom, jak vaše výrobky splňují jednotlivá nařízení v různých zemích. Díky funkcím klasifikace a generování zpráv můžete vyhodnotit ekologické a společenské předpisy a eliminovat tak riziko toho, že by došlo k jejich porušení. Vyhodnoťte nároky na jednotlivé předpisy (například REACH, RoHS a Conflict Minerals) a dosáhněte úplné viditelnosti jejich dodržování u jednotlivých výrobků.

Integrated material data lifecycle management

Díky integrované správě materiálů můžete v Teamcenteru optimalizovat využití materiálů a dosáhnout tak vyšší efektivity a ziskovosti v celém životním cyklu výrobku. Pokud budete na celopodnikové úrovni používat schválená a ověřená data o materiálech pro různé funkce výrobků, například návrhy, inženýring, dodržování předpisů a výrobu, budete v Teamcenteru moci řídit celý životní cyklus materiálů – od návrhu materiálů až po výrobu – i životní cyklus výrobků, které tyto materiály obsahují.

Sustainability framework

Díky integrovaným řešením Teamcenteru pro správu materiálů a dodržování předpisů týkajících se látek můžete vytvořit udržitelný systém, který přispívá k dodržování souvisejících ekologických nařízení v celém dodavatelském řetězci. Teamcenter umožňuje v rámci definice výrobku spravovat materiály a látky jako komponenty, automatizovat související deklarační procesy dodavatelů a nabízí také holistický pohled na jednotlivé výrobní procesy.

Vendor Management

Sběr a správa informací od dodavatelů mohou být velmi náročné, pokud se provádí ručně. Díky správě výrobců v Teamcenteru mají všechny zúčastněné osoby (například osoby z oblasti návrhu, konstrukce, dodržování norem a nákupu) přístup k dodavatelům, jejich datům a součástem v rámci jedné bezpečné platformy PLM. Dodavatele lze řadit do kategorií podle dodávaných výstupů, což usnadňuje hledání nejvhodnějšího dodavatele. Součásti a nabídky dodavatelů jsou propojeny i s rozpiskou, což usnadňuje přístup a analýzu.