Aditivní inženýring a výroba

Aditivní výroba umožňuje výrobcům vybavení a nástrojů v oblasti energetiky, EPC a vlastníkům či provozovatelům upravovat výrobky tak, aby dosáhli optimálního výkonu při snížení nákladů. Využívání aditivní výroby v průmyslu umožňuje společnostem navrhovat inovace a zvyšovat výkonnost výrobku a současně snižovat náklady na výrobu.

Naše integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely. Jednoduchý digitalizovaný postup od návrhu modelu až k vytištěným součástem eliminuje potřebu převádět součásti mezi aplikacemi a znovu je modelovat. Pomocí našeho řešení pro aditivní konstrukci a výrobu je možné vytvářet zcela nové výrobky a měnit celé vaše podnikání.

Aditivní výroba umožňuje výrobcům vybavení a nástrojů v oblasti energetiky, EPC a vlastníkům či provozovatelům upravovat výrobky tak, aby dosáhli optimálního výkonu při snížení nákladů. Využívání aditivní výroby v průmyslu umožňuje společnostem navrhovat inovace a zvyšovat výkonnost výrobku a současně snižovat náklady na výrobu.

Naše integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely. Jednoduchý digitalizovaný postup od návrhu modelu až k vytištěným součástem eliminuje potřebu převádět součásti mezi aplikacemi a znovu je modelovat. Pomocí našeho řešení pro aditivní konstrukci a výrobu je možné vytvářet zcela nové výrobky a měnit celé vaše podnikání.

Learn More

Konvenční přístup k návrhu a výrobě výrobku limituje výkonnost vybavení i efektivitu výroby. Výroba pomocí tradičních metod může k dosažení požadovaného výsledku vyžadovat více kroků, nástrojů a postupů. Společnosti nyní mohou díky aditivní výrobě vytvářet lehčí a efektivnější vybavení s optimalizovanou strukturou levněji.

Naše řešení pro aditivní konstrukci a výrobu je možné bez problémů použít od začátku až do konce výrobního postupu. To zahrnuje i návrh, konstrukci a výrobu, aniž by bylo nutné data mezi procesy převádět. Naše řešení pro správu dat a propojení s výrobou zajištují uzavřenou smyčku výrobních procesů díky využití jednotného zdroje dat a je možné tak dosáhnout skutečného průmyslového 3D tisku. Díky tomu je možné vybavení zcela přepracovat, změnit nástroje použité při výrobě a zamyslet se znovu nad obchodními modely. Výsledkem může být inovativní vybavení v produkční kvalitě, které je možné přímo dodávat na trh.

Záznam webináře | 35 minut

Industrializing Additive Manufacturing through Innovations in Manufacturing Operations

Industrializing Additive Manufacturing through Innovations in Manufacturing Operations

Additive Manufacturing (AM) offers tremendous opportunities for innovations in manufacturing operations. In order to realize the full potential of additive manufacturing, companies must employ a robust process that integrates design, engineering, manufacturing planning, and production functions.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.