Správa nákladů pro elektroniku a polovodičová zařízení

Správa nákladů pro polovodičová zařízení

Optimalizujte proces správy nákladů na uvádění nového výrobku na trh díky našemu řešení digitálních společností pro oblast elektroniky a polovodičových zařízení, které kombinuje sílu nejlepší celosvětové digitální inovační platformy se sofistikovanými nástroji pro správu nákladů v jediném systému. Zlepšete správu, viditelnost a transparenci hlavních faktorů ovlivňujících náklady, včetně komponent, materiálů, logistiky, práce, strojů, procesů a objemů jednotek výrobků, což vám umožní tyto faktory optimalizovat.

Optimalizujte proces správy nákladů na uvádění nového výrobku na trh díky našemu řešení digitálních společností pro oblast elektroniky a polovodičových zařízení, které kombinuje sílu nejlepší celosvětové digitální inovační platformy se sofistikovanými nástroji pro správu nákladů v jediném systému. Zlepšete správu, viditelnost a transparenci hlavních faktorů ovlivňujících náklady, včetně komponent, materiálů, logistiky, práce, strojů, procesů a objemů jednotek výrobků, což vám umožní tyto faktory optimalizovat.

Accelerating your transition to net-zero while operating profitably

Product Carbon Footprint Calculator

The pressure is growing on manufacturing companies to respond to the threat of global warming. To meet the 2015 Paris Agreement’s global-warming cap, emissions must be reduced to reach net-zero by 2050. Manufacturing companies struggle to make trade-offs between driving down carbon dioxide equivalent (CO2e) emissions, reducing product costs and addressing customer value demands. But how can companies advance their carbon-reduction goals while operating profitably?

Learn More

Na trhu s elektronikou a polovodičovými zařízení panuje silné konkurenční prostředí a s ním související cenová válka, což znamená, že cena na jednotku je velmi důležitým faktorem při rozhodování u velkoobjemových smluv. Díky analýze nákladů, jejich správě a viditelnosti lze dosáhnout optimálního sourcingu se zachováním zisků.

Společnost Siemens PLM Software nabízí řešení integrované správy nákladů na výrobek, které kombinuje sílu celosvětově nejlepší digitální podnikové platformy se sofistikovanými nástroji pro správu nákladů v jediném systému, který vám pomůže při tvorbě přesných a opakovatelných cenových modelů, jejichž součástí budou nákladové faktory, například materiály, nástroje, výrobní procesy a řetězec hodnot.

Součástí našeho řešení jsou náklady na výrobek ve formě předpokládaných nákladů při jeho představování a přesně skutečné náklady při jeho objemové výrobě. To pomáhá zlepšovat správu, viditelnost a transparenci hlavních faktorů ovlivňujících náklady, včetně materiálů, logistiky, práce, strojů, procesů a objemů jednotek výrobků.

Naše jednotná řešení pro odvětví elektroniky a polovodičových zařízení urychlují proces NPDI, díky čemuž je možné uvést výrobky na trh rychleji s nižšími náklady a přitom zvýšit jejich kvalitu. Optimalizací procesu správy nákladů a rizik NPDI budete vytvářet lepší výrobky, získáte lepší tržní podíl a věrné zákazníky a dosáhnete digitální revoluce.

Vybrané úspěchy zákazníků

Essentra Components

Leading components manufacturer uses Teamcenter product cost management to reduce quote preparation time by 80 percent

Siemens Digital Industries Software solution enables Essentra Components to compare quotes and save up to 10 percent in costs

Další informace

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Teamcenter vám pomáhá zajišťovat úplné informace o výrobcích prostřednictvím společného zdroje informací rozpisky v celé organizaci. Bez ohledu na to, zda potřebujete základní nebo pokročilejší správu rozpisek a možnosti konfigurace s větší flexibilitou a rozšiřitelností, můžete naplnit i překročit tržní poptávku po inovativnějších a rozmanitějších výrobcích.

Design-to-Cost

V modulu Teamcenteru pro náklady na výrobek lze znázornit celou cenovou strukturu výrobku a nákladoví inženýři tak mohou sledovat vliv změn výrobku na jeho cenu v libovolné fázi jeho vývoje. Hlavní nákladové faktory můžete identifikovat již na začátku vývoje a navrhnout alternativní řešení. Díky možnostem simulace nákladů v modulu řízení nákladů na výrobky v Teamcenteru (například srovnání technologií výroby) můžete také sledovat a hodnotit různé scénáře výroby.

Profitability Calculation

Díky výpočtům ziskovosti mohou řídicí pracovníci zabezpečit návratnost investic vložených do výrobku tím, že předpoví budoucí náklady na jednotku a ceny v průběhu celého životního cyklu výrobku. Díky řízení nákladů výrobku můžete transparentně rozložit roční náklady, příjmy i cash flow, které představují solidní základ pro relevantní indikátory, například míru návratnosti, čistou současnou hodnotu a dobu návratnosti. Pomocí výpočtů cash-flow můžete stanovit ziskovost projektů a projekty porovnávat, což vám pomůže určit nejvhodnější směřování investic.

Purchase Price Analysis

Díky analýze nákupních cen v Teamcenteru může nákupčí nebo vedoucí nákupu provést spolehlivé odhady ceny dodavatelských součástí různých komodit (tzv. „stínové výpočty“). Modul pro stanovování nákladů na výrobek v Teamcenteru vám pomůže také při vyjednávání o struktuře nákladů a jednání s hodnotovými inženýry dodavatelů. Podle těchto odhadů nákladů můžete sjednat budoucí cílové ceny nebo nákupní ceny na základě spolehlivých podrobností o nákladech. Pokud je třeba, můžete ustanovit zásady OBP (open-book policy).

Quotation Costing

Podpora nákladů na výrobek v Teamcenteru nabízí rychlejší a přesnější odpovědí na poptávku, což společnostem pomáhá vyhrávat více zakázek. Dále pomáhá při vyjednávání se zákazníky tím, že nabízí optimalizovaná, ale srozumitelná data v různých formátech. Tato data můžete použít při vyjednávání o ceně se zákazníkem a jeho nákladovými experty. Když předložíte jasnou strukturu nákladů a věrohodné rozložení celkových nákladů výrobku, vytvoříte si silnější pozici pro vyjednávání o ceně.

Target Costing

Nákladoví inženýři mohou pomoci modulu pro náklady na výrobek v Teamcenteru určit náklady na výrobek již v raných fázích předběžného a definitivního nacenění. Dále můžete rychle a přesně vypočítat složité sestavy a verze. V rozpiskách bude zahrnuta celá struktura nákladů na výrobek a jeho varianty, kterou lze snadno reprodukovat. Také můžete určit a rozdělit cenotvorbu na přímé a režijní náklady, výrobní postupy a procesy a dále parametry materiálů a procesů.

Tool Purchase Price Analysis

Během úkonů spojených s analýzou kupní ceny mohou nákladoví inženýři pomocí nákladů na nástroje v Teamcenteru provádět vlastní výpočty a ověřovat tak správnost výpočtů dodavatelů. Výpočty nákladů mohou realizovat díky datům z modulu pro náklady na nástroje v Teamcenteru, například technologická data, popisy součástí nebo 3D data, ve spojení s parametrickou metodologií.

Tool Quotation Costing

Proces stanovování nákladů na nástroje musí být přesný, levný a musí poskytovat přesné výpočty a transparentní rozklad nákladů v krátkém čase. Díky metodologii parametrického výpočtu nákladů na nástroje v Teamcenteru je možné dosáhnout optimální rovnováhy mezi přesností a úsilím vynaloženým na výpočet.