Víceoborová správa dat pro elektroniku

Víceoborová správa dat pro elektroniku

Integrovaný vývoj a testování hardwaru a softwaru elektronických zařízení se stávají každodenní součástí jejich vývoje a lze je realizovat na integrované a sjednocené víceoborové platformě.

Využijte spolupráce týmů z více oborů prostřednictvím integrovaného přístupu ke správě životního cyklu výrobků, která zahrnuje integrovanou správu požadavků, bezpečnou spolupráci s dodavateli a propojuje vývoj a simulace strojní, elektro a softwarové domény v jednotném prostředí pro spolupráci.

Integrovaný vývoj a testování hardwaru a softwaru elektronických zařízení se stávají každodenní součástí jejich vývoje a lze je realizovat na integrované a sjednocené víceoborové platformě.

Využijte spolupráce týmů z více oborů prostřednictvím integrovaného přístupu ke správě životního cyklu výrobků, která zahrnuje integrovanou správu požadavků, bezpečnou spolupráci s dodavateli a propojuje vývoj a simulace strojní, elektro a softwarové domény v jednotném prostředí pro spolupráci.

Víceoborová správa dat pro elektroniku a polovodiče

Learn More

Dnešní elektronická zařízení spojují návrh z více domén – strojní, elektro a softwarové. Rychlý vývoj navíc způsobuje, že není využit plný potenciál hardwaru a integrace hardwaru se softwarem není optimální. Nevýhody provozu v různých aplikacích zaměřených na konkrétní obor a stále důležitější role globálních dodavatelů v rané fázi vývoje způsobují, že výrobci musí investovat velké prostředky do strategií víceoborové integrace, aby zajistili bezchybný chod svých systémů.

Společnost Siemens PLM Software nabízí víceoborový přístup ke správě životního cyklu výrobků, který využívá jednotnou správu požadavků, bezpečnou spolupráci s dodavateli a jednotné prostředí pro konstrukci, ověřování a testování. V tomto prostředí mohou konstruktéři odhalit případné chyby již na počátku vývoje a dosáhnout lepších výsledků.

Víceoborová správa dat pro elektroniku a polovodiče

Záznam webináře | 42 minut

Why smart manufacturing? Using a digital thread approach optimizes production while reducing costs

Smart Manufacturing for Electronics

Envision the future of smart electronics for more innovation and productivity with Siemens smart manufacturing for electronics.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Adaptable PLM Foundation

Přizpůsobitelná, bezpečná a snadno přístupná aplikace pro správu životního cyklu výrobku (PLM) umožňuje rychle reagovat na změny způsobené výkyvy na trhu. Spolupráce v celém podniku je díky přístupnosti PLM přes webový prohlížeč na libovolném zařízení s konstrukčními a kancelářskými aplikacemi, které lidé každodenně využívají, naprosto snadná. Můžete si vybrat z různých možností nasazení (lokální, v cloudu nebo přednastavené) a dosáhnout tak rychlé návratnosti investic a nízkých nákladů na provoz.

Bill of Materials Management

Teamcenter vám pomáhá zajišťovat úplné informace o výrobcích prostřednictvím jednotného zdroje kusovníkových informací v celém podniku. Pokud využijete funkce pro správu kusovníků a jejich konfigurací, budete moci dodat zákazníkům inovativnější a rozmanitější výrobky.

Document Management & Publishing

Tvorba dokumentace výrobku může být nákladná, může být nutné ji udržovat dlouho, může být i velmi složitá a někdy musí splňovat i přísné normy. Tyto dokumenty jsou velmi užitečné, obzvláště v případech, kdy popisují postupy servisních úkonů. Teamcenter může vašim týmům pomoci s tvorbou přehledných specifikací, analýz, 2D/3D ilustrací, tabulek, výsledků testů a technických publikací, které jsou udržovány i s ohledem na budoucí změny. Tím pomáhá urychlit vývoj, snížit náklady a zvýšit přesnost dokumentace.

Electrical distribution system management

Teamcenter umožňuje srozumitelnou správu životního cyklu rozložení elektrických částí a kabelových svazků od návrhu, tvorby, analýzy, výroby a údržby až po vyřazení z provozu. Řízení dat a procesů umožňuje konstrukčním týmům z více oborů spolupráci a tvorbu úplných a přesných návrhů a digitálních maket obsahujících strojní i elektro součásti. Díky správě požadavků, pracovních postupů, konfigurací a funkcím pro řízení změn umožňuje Teamcenter konstrukčním týmům zvyšovat kvalitu, zrychlovat uvedení na trh a snižovat náklady na vývoj.

Mechanical Design Management

Teamcenter spojuje všechna data strojní konstrukce (MCAD) do jednotného prostředí pro správu dat výrobku (PDM) a zvyšuje tak produktivitu. Bez ohledu na to, zda používáte jeden nebo více MCAD systémů, ve svém oblíbeném prostředí můžete snadno vyhledat součásti a sestavy vytvořené v jiných nástrojích, upravit je a následně je začlenit do sestav nebo konstrukcí pocházejících z různých CAD systémů. Procesy validace a schválení konstrukčních změn lze automatizovat, zkrátit tak délku pracovního cyklu a zvýšit kvalitu výrobků.

PCB Data Management

Software Teamcenter® PCB management umožňuje propojit globální konstrukční týmy pro elektroniku s dodavateli a spojuje PCB a ECAD data ze všech pracovišť do jednoho PLM systému. Snadno vyhledávejte požadovaná data k elektronice a eliminujte nekonzistentní a nepřesná data součástí PCB díky funkcím pro správu knihovny ECAD součástí pro celý podnik, které jsou součástí PLM. Můžete také využít výhod vizualizace dat ECAD, současného návrhu ECAD-MCAD a testování a analýzy sestav.

Simulation Management

Efektivně spravujte a sdílejte CAE a simulace systému se všemi osobami zodpovědnými za rozhodování, aby měli lepší představu o parametrech výrobku a bylo možné rychleji a spolehlivěji zavádět inovace.

Sourcing & Supplier Integration

Teamcenter nabízí komplexní přístup ke správě interakcí s dodavateli. Koordinovat procesy a spravovat informace (interně i externě) lze snadno ve všech fázích životního cyklu výrobků. Můžete podporovat zapojení dodavatelů na začátku vývoje výrobků a zajistit přehled přesných dodavatelských informací ve všech odděleních.

Verification & Validation

Díky funkcím Teamcenteru pro ověření a validaci požadavků se uzavírá jejich smyčka. Výsledky ověření a validace požadavků jsou přiřazeny ke konkrétním požadavkům a umožňují lépe zacílit testování. Díky správě požadavků v Teamcenteru jsou požadavky zahrnuty v procesu uzavřené smyčky, kde jsou svázány s definicí toho, jak jsou ověřovány a validovány. Protože Teamcenter obsahuje také správu testů a validace, lze požadavky svázat s testovacími scénáři a validovat je.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa