IoT a analýza životního cyklu pro elektroniku a polovodiče

IoT a analýza životního cyklu pro elektroniku a polovodiče

Pomocí internetu věcí získávejte informace o provozu a používání zařízení spotřební a průmyslové elektroniky a začleňte je do vývojového procesu produktu. Získáte data využitelná pro zlepšení jeho vlastností.

Pomocí internetu věcí získávejte informace o provozu a používání zařízení spotřební a průmyslové elektroniky a začleňte je do vývojového procesu produktu. Získáte data využitelná pro zlepšení jeho vlastností.

IoT a analýza životního cyklu pro elektroniku a polovodiče

Learn More

Příchod nové konkurence nabízející laciné výrobky s mnoha funkcemi v kombinaci s rostoucí poptávkou po inovacích a odlišení se způsobuje, že je trh s elektronikou a polovodiči zaplaven mnoha novými výrobky. Změny ve způsobu, jakým zákazníci používají výrobky, vyžadují neustálé softwarové aktualizace, nabízí udržení konkurenční výhody prostřednictvím dostupnosti a výkonu výrobků.

Aby výrobci v tomto vysoce konkurenčním prostředí uspěli a minimalizovali riziko, že se vadné elektronické přístroje, které zvyšují náklady na záruční opravy a reklamace, dostanou ke koncovým zákazníkům, musí využít zvýšené propojenosti zařízení a analyzovat získaná data při vývoji nových výrobků a aplikací.

Naše řešení v internetu věcí spojuje data o provozu a používání elektronických zařízení (fyzická dvojčata) s inženýrským obsahem v systému PLM (digitální dvojčata) a pomáhá konstruktérům moderních elektronických zařízení činit informovaná rozhodnutí a získat konkurenční výhodu.

IoT a analýza životního cyklu pro elektroniku a polovodiče

Záznam webináře | 24 minut

The Closed-Loop Digital Twin

Zjistěte, jaká data o výkonnosti přináší IIoT v rámci inovací v uzavřené smyčce

Podívejte se na webinář