Přejít k obsahu

Electro-Mechanical Design for Consumer & Industrial Electronics

Electro-Mechanical Design for Consumer & Industrial Electronics

We understand electro-mechanical design’s challenging service entry requirements. In response, we offer the best-in-class design solution enabling consumer and industrial electronics companies to get the right products to market faster and exceed customer expectations.

We understand electro-mechanical design’s challenging service entry requirements. In response, we offer the best-in-class design solution enabling consumer and industrial electronics companies to get the right products to market faster and exceed customer expectations.

Electro-Mechanical Design for Consumer & Industrial Electronics

Learn More

Time to market for new products is shortening day by day. Electronics customers require the highest levels of performance, quality and reliability, and each new product must also pass thorough quality checks to avoid recalls. Engineering teams must solve significant design challenges within a distributed design partner supply chain. Electro-mechanical design teams are under great pressure to meet these demands with high quality products that get to market faster. Leveraging a Digital Innovation Platform can be a significant contributor.

We have the differentiating electro-mechanical design experience that allows us to create best-in-class capabilities supported by Siemens Services subject matter experts.

Electro-Mechanical Design for Consumer & Industrial Electronics

Možnosti řešení

Adaptable Integrated BOM

Využijte námahu vloženou do procesu návrhu k tvorbě definice rozpisky, kterou lze následně využít u různých variant výrobku.

CAE Simulation

Využijte integraci návrhu a simulace k analýze návrhů výrobků a identifikaci možných vylepšení a optimalizací. Využijte výhod automatizace a simulace.

Composite Design and Manufacturing

Modernizujte vzhled výrobků a zkoumejte možnosti použití pokročilých kompozitních materiálů. Analyzujte jejich vliv již při simulaci.

Design for Additive Manufacture

Využijte nejnovější výrobní technologie včetně aditivní výroby a 3D tisku. Vytvářejte návrhy složitých a nepravidelných tvarů, které by s využitím starších metod nebylo možné vyrobit.

Design Interoperability

Zajistěte možnosti spolupráce konstruktérů mechanických a elektronických částí během celého procesu vývoje, aby bylo možné předcházet konfliktům a zajistit soulad mezi všemi systémy ještě před dokončením návrhu.

Digital Mockup

Zbavte se vlivů omezujících kreativitu díky možnosti rychlého načítání široké škály součástí z více produktových řad do jednoho digitálního modelu.

Industrial Design & Styling

Vytvářejte návrhy pomocí bezkonkurenčního řešení, které spojuje průmyslovou konstrukci a styling. Využijte při návrhu fyzické modely díky podpoře trojrozměrného skenování.

Knowledge Reuse

Identifikujte a sdílejte společné prvky, které lze opětovně využívat v různých produktových řadách, a podpořte tak standardizaci a využívání šablon součástí.

Mechatronic Concept Design

Umožněte konstruktérům vytvářet, ověřovat a sledovat složitější požadavky, například u výrobků obsahujících mechatronické součásti. Proveďte úplný audit.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.