Elektromechanická konstrukce pro spotřební a průmyslovou elektroniku

Elektromechanická konstrukce pro spotřební a průmyslovou elektroniku

Chápeme, jak vysoké požadavky jsou kladeny na servis elektromechanických zařízení. Proto nabízíme řešení s těmi nejlepšími nástroji pro konstrukci, které výrobcům umožňují uvádět elektronické výrobky na trh rychleji a překonat očekávání zákazníků.

Chápeme, jak vysoké požadavky jsou kladeny na servis elektromechanických zařízení. Proto nabízíme řešení s těmi nejlepšími nástroji pro konstrukci, které výrobcům umožňují uvádět elektronické výrobky na trh rychleji a překonat očekávání zákazníků.

Elektromechanická konstrukce pro spotřební a průmyslovou elektroniku

Learn More

Doba uvedení nových výrobků na trh se neustále zkracuje. Zákazníci vyžadují v oblasti elektroniky co nejvyšší úroveň výkonu, kvality a spolehlivosti. Kromě toho musí nové výrobky projít kontrolou kvality, aby se předešlo reklamacím. Týmy konstruktérů musí řešit složité konstrukční problémy v prostředí distribuovaného řetězce dodavatelů. Konstrukční týmy pro elektromechanické výrobky čelí velkému tlaku na rychlejší uvádění vysoce kvalitních výrobků na trh. Využití digitální aplikace pro inovace může tento tlak výrazně snížit.

Máme s konstrukcí elektromechanických výrobků značné zkušenosti, což nám umožňuje vytvářet prvotřídní a dostupné výrobky, na kterých se podílí odborníci společnosti Siemens z různých oblastí.

Elektromechanická konstrukce pro spotřební a průmyslovou elektroniku

Záznam webináře

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Podívejte se, jak mohou uživatelé prostředí Creo používat simulace

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Adaptable Integrated BOM

Využijte flexibilní strategii správy kusovníků, která umožňuje, aby všichni zúčastnění měli k dispozici přesnou a aktuální definici výrobku ze stejného zdroje. Díky flexibilitě při definování a správě kusovníků můžete zajistit úplný a aktuální zdroj informací, který eliminuje potřebu samostatných tabulek a systémů. Teamcenter® podporuje předběžné plánování a přesné určení výrobku ve fázích návrhu, vývoje, výroby, údržby a dalších.

CAE Simulation

Využívejte nekompromisní přístup k fyzikálnímu modelování s využitím nejlepších simulačních nástrojů.

Composite Design and Manufacturing

Automaticky generujte výrobní informace pro kompozity, například rozviny nebo programy, které budou řídit automatizované obráběcí stroje, laserové projekční systémy, systémy kladení vláken a pásek a tato data sdílí v celém podniku.

Design for Additive Manufacture

Aditivní výroba mění způsoby konstrukce výrobků i jejich následné výroby a umožňuje vytvářet optimalizované návrhy, které by s použitím dřívějších metod nebylo možné vyrobit nebo by to bylo nákladné. Navrhujte, optimalizujte a vyrábějte kovové a plastové součásti pomocí nejnovějších metod aditivní výroby.

Design Interoperability

Není žádným tajemstvím, že výrobky jsou dnes stále složitější a mnoho (možná i většina) jich je závislých na integrované elektronice. Zajištění možnosti spolupráce konstruktérů obou systémů během celého procesu vývoje je naprosto zásadní, aby bylo možné předcházet konfliktům a zajistit soulad mezi všemi systémy ještě před dokončením návrhu.

Digital Mockup

Díky zapojení digitálních dvojčat je možné v reálném čase odhalovat konstrukční problémy již v ranných fázích životního cyklu výrobku. Funkce pro vizualizaci v Teamcenteru umožňují vytvářet podrobné digitální prototypy, které se skládají z tisíců částí. Můžete tak snadno kontrolovat kolize, provádět pohybové studie součástí a ověřit, že je výrobek dostatečně přístupný pro postupy spojené s údržbou. Univerzální vizualizaci můžete sdílet i s dalšími členy týmu a umožnit jim, aby upozornili na možná rizika nebo navrhli alternativní koncepty.

Industrial Design & Styling

Snadno rozpoznatelný design a vzhled dává výrobcům konkurenční výhodu. Naše produkty umožňují rychlejší vývoj výrobků díky našemu flexibilnímu a robustnímu systému pro průmyslový design, který urychluje tvorbu koncepčních návrhů přímo použitelných pro modelování.

Knowledge Reuse

Naše produkty nabízí komplexní řešení pro opakované využívání znalostí, díky němuž může vaše společnost výrazně zrychlit vývoj výrobků a snížit náklady. Tato řešení maximalizují využití znalostí o výrobku díky tomu, že jsou využívány stále dokola.

Mechatronic Concept Design

Naše řešení umožňuje víceoborovou konstrukci strojů, která odstraňuje bariéry mezi konstruktéry strojních a elektro systémů a automatizace.