Spolupráce s dodavatelským řetězcem

S tím, jak se zvyšuje závislost výrobků na dodavatelích, se ukazuje, že již nelze všechny dodavatele integrovat jednotným řešením pro všechny. Je třeba mít digitální propojení i s dodavateli, kteří jsou geograficky vzdáleni a mimo prostředí PLM. 

Naše nástroje a řešení nabízí komplexní přístup pro správu interakcí s dodavateli. Součástí je podpora různých případu užití, například výměna návrhových dat, přímý sourcing materiálů a správa dodavatelského programu.

S tím, jak se zvyšuje závislost výrobků na dodavatelích, se ukazuje, že již nelze všechny dodavatele integrovat jednotným řešením pro všechny. Je třeba mít digitální propojení i s dodavateli, kteří jsou geograficky vzdáleni a mimo prostředí PLM. 

Naše nástroje a řešení nabízí komplexní přístup pro správu interakcí s dodavateli. Součástí je podpora různých případu užití, například výměna návrhových dat, přímý sourcing materiálů a správa dodavatelského programu.

Spolupráce s dodavatelským řetězcem

Learn More

V dnešním průmyslu se spotřebním zboží jsou návrhová a výrobní pracoviště geograficky rozptýlená a dodavatele se stávají větší součástí hodnotového řetězce. Dodavatelé hrají roli ve všech oblastech podnikání, včetně nákupů, konstrukce, dodržování norem, kvality a výroby. Se zkracujícími se životními cykly výrobků a zvyšující se složitostí se lze vypořádat jedině pomocí účinné spolupráce v rámci dodavatelského řetězce. To je důležité také pro zvýšení produktivity a snížení rizik reklamací a porušení nařízení. 

Díky našemu komplexnímu přístupu pro správu interakcí s dodavateli můžete snadno koordinovat procesy a spravovat informace o dodavatelích, ať už jsou součástí vašeho prostředí PLM nebo mimo něj. Informace dodavatelů lze spravovat v kontextu struktury výrobku a zajistit pro něj tak holistický pohled. Díky tomu budou dodavatelé zapojení již na začátku vývoje výrobků a všechna oddělení budou mít přístup k přesným dodavatelským informacím. Díky spolehlivým analýzám o dodavatelích budete moci činit lepší rozhodnutí týkající se nákupu komponent.

Spolupráce s dodavatelským řetězcem

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Automatizujte proces získávání, shromažďování a ověřování dat od dodavatelů. Přidejte data od dodavatelů do definice výrobku a archivujte zveřejňované informace.

Bill of Materials Management

Provádějte správu víceoborových rozpisek od konceptu až po konec životního cyklu se zahrnutím všech konfigurací a dat dodaných dodavateli.

Design Data Exchange

Využijte zabezpečeného webového portálu k výměně informací, například CAD návrhy, specifikace a soubory JT, s dodavateli.

Direct Materials Sourcing

Proces nabídek za aktiva lze zefektivnit pomocí řízených procesů správy událostí, automatického sledování a komunikace. Získejte přístup k detailním rozpadům nákladů, analyzujte nabídky a spravujte dokonce i návrhy na ocenění.

Supplier Collaboration

Vytvořte uzavřenou smyčku dodavatelských procesů včetně spolupráce s dodavateli mimo prostředí PLM. Zpřístupněte dodavatelům intuitivní webový portál, přes který s vámi budou moci spolupracovat na správě programů.

Supplier Integration with PLM

Autorizujte a bezpečně spolupracujte s dodavateli napříč různými pracovišti. Umožněte jim zapojovat se do PLM procesů a přitom jasně stanovte, ke kterým datům budou mít přístup.

Supplier Program Management

Plánujte a realizujte dodavatelské projekty v kontextu celého závodu nebo programu. Přiřazujte úkoly dodavatelům, kteří nejsou interními uživateli systému PLM.

Vendor Management

Provádějte správu dodavatelů, jejich dat, hlášení a dodávaných součástí přímo v prostředí PLM. Začleňte dodávané součástí do produktové struktury.