Mechanický návrh výrobku

Mechanický návrh výrobku v oblasti sportovních potřeb a hraček

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Sportovní potřeby a hračky se navrhují stále složitěji, ale jejich použití musí být intuitivní. Naše integrovaná a intuitivní sada konstrukčních funkcí umožňuje konstrukčním týmům vytvářet správné výrobky napoprvé a včas.

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Sportovní potřeby a hračky se navrhují stále složitěji, ale jejich použití musí být intuitivní. Naše integrovaná a intuitivní sada konstrukčních funkcí umožňuje konstrukčním týmům vytvářet správné výrobky napoprvé a včas.

Mechanický návrh výrobku v oblasti sportovních potřeb a hraček

Learn More

V odvětví sportovních potřeb a hraček je ke zvýšení zájmu zákazníků nutné spojit estetický návrh a složitou funkčnost. Návrh výrobků je stále složitější a kvůli spolehlivosti, optimální výkonnosti a bezpečnosti je nutné provádět i simulace. Naše víceoborové nástroje nabízí výkon, univerzálnost a flexibilitu potřebné k návrhu takových výrobků, procesů a výroby.


Klíčovým prvkem integrované digitální sady je mechanický návrh. Naše řešení podporuje využití koncepce výrobku v rámci celé výroby a umožňuje tak vytvářet inovativní propojené výrobky. Toto řešení nabízí konstruktérům volnost v tom, že mohou pro daný úkol použít ten nejvhodnější přístup. Mohou si vybrat mezi drátovým, plošným, parametrickým objemovým nebo přímým způsobem modelování a libovolně se mezi nimi přepínat. Díky tomu je možné revidovat i výrobky, u nichž by to bylo dříve nákladné nebo časově náročné.

Mechanický návrh výrobku v oblasti sportovních potřeb a hraček
Vybrané úspěchy zákazníků

Girsberger

Swiss furniture maker produces innovative seating and tables following Industry 4.0 concepts

Další informace

Záznam webináře | 39 minut

Visualizing the digital twin for consumer products

3D visualization from Siemens at work

3D visualization of product can be easy with an integrated approach

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení