Přejít k obsahu

Mechanický návrh výrobku

Mechanický návrh výrobku v oblasti sportovních potřeb a hraček

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Sportovní potřeby a hračky se navrhují stále složitěji, ale jejich použití musí být intuitivní. Naše integrovaná a intuitivní sada konstrukčních funkcí umožňuje konstrukčním týmům vytvářet správné výrobky napoprvé a včas.

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Sportovní potřeby a hračky se navrhují stále složitěji, ale jejich použití musí být intuitivní. Naše integrovaná a intuitivní sada konstrukčních funkcí umožňuje konstrukčním týmům vytvářet správné výrobky napoprvé a včas.

Mechanický návrh výrobku v oblasti sportovních potřeb a hraček

Learn More

V odvětví sportovních potřeb a hraček je ke zvýšení zájmu zákazníků nutné spojit estetický návrh a složitou funkčnost. Návrh výrobků je stále složitější a kvůli spolehlivosti, optimální výkonnosti a bezpečnosti je nutné provádět i simulace. Naše víceoborové nástroje nabízí výkon, univerzálnost a flexibilitu potřebné k návrhu takových výrobků, procesů a výroby.


Klíčovým prvkem integrované digitální sady je mechanický návrh. Naše řešení podporuje využití koncepce výrobku v rámci celé výroby a umožňuje tak vytvářet inovativní propojené výrobky. Toto řešení nabízí konstruktérům volnost v tom, že mohou pro daný úkol použít ten nejvhodnější přístup. Mohou si vybrat mezi drátovým, plošným, parametrickým objemovým nebo přímým způsobem modelování a libovolně se mezi nimi přepínat. Díky tomu je možné revidovat i výrobky, u nichž by to bylo dříve nákladné nebo časově náročné.

Mechanický návrh výrobku v oblasti sportovních potřeb a hraček
Vybrané úspěchy zákazníků

Callaway Golf

Leading golf club manufacturer accelerates design and prototyping

Siemens PLM Software helps Callaway Golf drive innovation

Další informace

Možnosti řešení

CAE Simulation

Využívejte nekompromisní přístup k fyzikálnímu modelování s využitím nejlepších simulačních nástrojů.

Composite Design & Manufacturing

Automaticky generujte pro kompozity výrobní data (například rozviny), která budou řídit automatizované obráběcí stroje, laserové projekční systémy a systémy kladení vláken a pásek. Sdílejte tato data jednoduše napříč společností.

Design for Additive Manufacture

Navrhujte, optimalizujte a vyrábějte kovové a plastové součásti pomocí nejnovějších aditivních výrobních metod. Vytvářejte návrhy, které byly dříve příliš drahé nebo dokonce nemožné.

Design Interoperability

Zjednodušte vývoj výrobku s vestavěnou elektronikou tím, že umožníte konstruktérům obou systému spolupracovat během celého procesu vývoje.

Design Validation

Získávejte snadno potřebné informace, jednoduše ověřte shodu s požadavky a provádějte informovaná rozhodnutí.

Industrial Design & Styling

Urychlete konstrukci výrobků díky našemu flexibilnímu a robustnímu systému pro průmyslový návrh a design a vytvářejte tak rychle koncepční návrhy, které je možné přímo využít v modelování.

Knowledge Reuse

Využijte hodnotu svých znalostí o výrobku a opakovaně tyto znalosti využívejte. Urychlete návrh výrobků a snižujte náklady.

Model Based Definition

Nahraďte tradiční výkresy úplnou digitální 3D definicí výrobků.

Product Modeling

Přinášejte více inovací a vyšší kvalitu s nižšími náklady. Dosáhněte vysoké výkonnosti, efektivity a úspor nákladů sahajících za hranice samotného návrhu až do všech fází vývoje výrobku.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.