Správa inženýrských dat

Díky našemu víceoborovému přístupu ke správě životního cyklu výrobku můžete dosáhnout vyššího výkonu a zlepšit škálovatelnost. Společnosti podnikající v oblasti spotřebního zboží mohou využít naší inteligentní správy, sdílení a synchronizace holistických konstrukčních dat napříč doménami a funkcemi a navrhnout továrnu, výrobní postupy i související linky a vybavení efektivně a strategicky.

Díky našemu víceoborovému přístupu ke správě životního cyklu výrobku můžete dosáhnout vyššího výkonu a zlepšit škálovatelnost. Společnosti podnikající v oblasti spotřebního zboží mohou využít naší inteligentní správy, sdílení a synchronizace holistických konstrukčních dat napříč doménami a funkcemi a navrhnout továrnu, výrobní postupy i související linky a vybavení efektivně a strategicky.

Learn More

Správa konstrukčních dat v průmyslu se spotřebním zbožím musí být strategická a detailní. Výrobci potřebují řešení, která jim umožní využít konstrukční data k nepřetržitému zlepšování výrobního procesu tak, aby uspokojili poptávku po efektivitě, škálovatelnosti, bezpečnosti a kvalitě.

Součástí našeho řešení je víceoborový přístup ke správě životního cyklu, který využívá integrované správy požadavků, bezpečné spolupráce dodavatelů a inženýrské platformy, která kombinuje mechaniku, elektroniku, software a simulační data v jednom prostředí pro spolupráci, díky kterému lze data inteligentně spravovat, sdílet a synchronizovat ve všech konfiguracích výrobku, návrhových doménách, organizačních funkcích a dodavatelských sítích a přitom dosahovat prvotřídního průmyslového výkonu a škálovatelnosti platformy.

Díky našemu řešení mohou výrobci dosahovat vyšší efektivity, škálovatelnosti výrobních procesů a lepší pružnosti, která jim umožní lépe navrhovat výrobní procesy a továrny pro jídlo a pití a spravovat vybavení a výrobní linky.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable PLM Foundation

Spravujte a řiďte nasazení na více pracovištích v rámci společnosti díky našemu bezkonkurenčnímu řešení pro spolupráci. Vytvořte a procházejte veškeré informace o výrobku a výrobě včetně vzorců, předpisů, obalů a hierarchií vybavení.

Bill of Materials Management

Vytvářejte a spravujte víceoborové rozpisky, které budou zahrnovat všechny aspekty vašeho výrobku, vybavení a konfigurace.

Document Management & Publishing

Vytvářejte a spravujte dokumenty a specifikace související s výrobkem. Importujte CAD modely a vytvářejte jejich textovou reprezentaci, 2D a 3D ilustrace a animace. Generujte specifikace, zákonné dokumenty, příručky, žádosti o cenové nabídky a další dokumenty.

Electrical Distribution System Management

Využijte našich nástrojů pro správu požadavků, pracovních postupů, konfigurací a řízení změn, díky čemuž dosáhnete vyšší kvality, urychlíte dodání na trh a snížíte náklady na vývoj.

Mechanical Design Management

Náš software spojuje veškerá data mechanického návrhu (MCAD) do jednotného prostředí pro správu návrhů.

PCB Data Management

Náš software pro správu PCB vám pomůže převést data od globálních inženýrských týmů a dodavatelů elektroniky do digitální reprezentace spotřebitelského výrobku.

Simulation Management

Využijte simulací ke zkrácení času potřebného pro uvedení výrobku na trh a zlepšení jeho výkonnosti. Spravuje a sdílejte složité simulace efektivně se všemi účastníky procesu rozhodování, čímž zajistíte ideální návrh již během první iterace.

Sourcing & Supplier Integration

Vytvářejte a sdílejte data se svými dodavateli v rámci zabezpečeného portálu – včetně CAD modelů, rozpisu surovin a dalších dokumentů. Zajistěte pro vaše dodavatele jasné termíny a vyhotovte pro ně účetní audity.

Verification & Validation

Pochopte vazby a závislosti mezi jednotlivými objekty vícedoménového návrhu a ujasněte požadavky na výrobek. Mějte neustále pod kontrolou dodržování nařízení a požadavků u všech variant výrobků a výrobních linek.