Umělecký návrh

Umělecký návrh

Umělecký návrh musí předávat důležité informace zákazníkovi způsobem, který je konzistentní se značkou a srozumitelně sděluje výhody výrobku, aby zákazníka přesvědčil ke koupi. Naše integrované řešení pro umělecké návrhy zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrhářům, aby se více zaměřili na kreativní prvky návrhu podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Umělecký návrh musí předávat důležité informace zákazníkovi způsobem, který je konzistentní se značkou a srozumitelně sděluje výhody výrobku, aby zákazníka přesvědčil ke koupi. Naše integrované řešení pro umělecké návrhy zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrhářům, aby se více zaměřili na kreativní prvky návrhu podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Umělecký návrh

Learn More

Reklamace výrobků způsobené chybami na obalu a uměleckém návrhu, kterým se lze zdánlivě snadno vyhnout, jsou až příliš časté. Obvykle jsou způsobeny tím, že výměna informací mezi týmy tvořícími výrobek a umělecký návrh není tak častá jako změna návrhu výrobků.

Společnosti si díky tomu uvědomují, že součástí řešení pro správu vývoje výrobků musí být i obalů grafická podoba.  K tomu mohou využít platforem pro správu informací, které boří hranice mezi jednotlivými vývojářskými týmy. Informace se musí nacházet v jednotném zdroji a změny se musí projevit ve všech ovlivněných doménách najednou. To vše musí být podpořeno pracovním postupem, který umožňuje optimální počet souběžně běžících procesů takovým způsobem, aby byly dodrženy jednotlivé závislosti.

Naše řešení umožňuje vývoj uměleckého návrhu od konceptu až po výrobu, přičemž podporuje interní a externí spolupráci a umožňuje efektivní řízení změn, v němž lze rozlišovat malé a velké změny. Díky ušetřenému času, který by zaměstnanci strávili vyhledáváním aktuálních informací, se můžete opět zaměřit na kreativní činnost. Naše řešení spravuje všechny související specifikace výrobku v jedné platformě a tím zefektivňuje vývoj grafické podoby a snižuje rizika.

Umělecký návrh

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.