Správa požadavků

Správa požadavků

Základem úspěšného spotřebitelského výrobku je pečlivá analýza trendů na trhu a poptávky zákazníků. Konstruktéři musí zohlednit faktory jako jsou tržní regulace, náklady, výsledky podobných výrobků a požadavky na efektivní a cenově výhodnou výrobu. Uspokojení všech těchto požadavků může být velice náročné.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem výrobku do jedné bezpečné a globální platformy. Ta umožňuje efektivní zachycování, správu a předání požadavků všem stranám účastnícím se vývoje.

Základem úspěšného spotřebitelského výrobku je pečlivá analýza trendů na trhu a poptávky zákazníků. Konstruktéři musí zohlednit faktory jako jsou tržní regulace, náklady, výsledky podobných výrobků a požadavky na efektivní a cenově výhodnou výrobu. Uspokojení všech těchto požadavků může být velice náročné.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem výrobku do jedné bezpečné a globální platformy. Ta umožňuje efektivní zachycování, správu a předání požadavků všem stranám účastnícím se vývoje.

Správa požadavků

Learn More

V oblastech, kde je koncový uživatel středem podnikání, například v průmyslu se spotřebním zboží, je důležité mít stálé povědomí o jeho požadavcích. Výrobky, které nemají inzerované vlastnosti nebo neodpovídají poptávce na trhu, jsou důsledkem chybného začlenění požadavků do jejich vývojového procesu. Ve skutečnosti je chybné určení, zachycení, správa a realizace požadavků častým důvodem promeškaných obchodních příležitostí. Špatná správa a ověřování požadavků zákazníků mohou mít za následek soudní spory, výrazné pokuty a ztrátu podílu na trhu.

Integrace požadavků s životním cyklem závodu je jediným způsobem, jak dodávat na trh úspěšné výrobky. To však vyžaduje, aby byly všechny požadavky zaznamenány, provázány a správně udržovány v kontextu celého vývoje výrobku. Díky provázání požadavků s následným procesem implementace a monitorování těchto požadavků je možné výrazně snížit riziko, že závod nebude tyto požadavky splňovat.

Naše řešení umožňuje řešit složité návrhy s ohledem na potřeby uživatele a soustavné zvyšování kvality, protože inteligentně vyhodnocuje vliv změn během celého životního cyklu závodu. Toto systematické, bezpečné a opakovatelné řešení umožňuje snadno zaznamenávat, ověřovat a spolehlivě udržovat požadavky v průběhu celého životního cyklu.

Správa požadavků

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Apply Product Configuration to Requirements

Definujte, konfigurujte a porovnávejte funkční struktury závodů, struktury rozpadů práce, konstrukční, výrobní a servisní rozpisky.

Integrate Requirements across PLM & ALM

Spravujte požadavky napříč systémy PLM a ALM. Spojte funkce pro sledování PLM a ALM do jednotné snadno pochopitelné funkce sledování výrobku – od požadavků na softwarové výstupy až po modely a testovací data.

PLM Foundation

Poskytujte a řiďte bezpečné globální přístupy k informacím o požadavcích. Analyzujte globální dopad změn.

Program Planning & Project Execution

Programy lze využít k lepší správě celofiremní spolupráce různých vývojových iniciativ. Vytvářejte, provádějte a spravujte související projekty, dílčí projekty, události, výstupy a další.

Report & Specification Generation

Spravujte, opakovaně využívejte a řiďte jednotlivé požadavky stejně jako ostatní informace o závodu. Třiďte je, exportujte je do různých formátů a dodávejte je v různých dokumentech nebo online.

Requirements Allocation & Tracelinking

Připojte požadavky ke konkrétním částem výrobku. Získejte úplný přehled (včetně důkazů) o tom, jak jsou požadavky dodržovány, ověřovány a validovány v kontextu konfigurace výrobku.

Requirements Capture & Authoring

Zajistěte jednotný zabezpečený zdroj požadavků závodu. Umožněte znalostním pracovníkům vytvářet a spravovat požadavky ve známých aplikacích společnosti Microsoft, například Word a Excel.

Requirements Change

Díky sledovatelnosti můžete lépe pochopit dopad změn (způsobených požadavky nebo vzešlých z návrhu a výroby) v rámci celého životního cyklu závodu a v aktuálním kontextu.

Software Requirements Management

Vytvářejte, rozdělujte a spravujte softwarové požadavky, testy a rizika. Integrujte požadavky na normy, výrobek, výkonnost a další aspekty snadno a v rámci celého hodnotového řetězce.