Přejít k obsahu

Správa požadavků

Správa požadavků

Základem úspěšného spotřebitelského výrobku je pečlivá analýza trendů na trhu a poptávky zákazníků. Konstruktéři musí zohlednit faktory jako jsou tržní regulace, náklady, výsledky podobných výrobků a požadavky na efektivní a cenově výhodnou výrobu. Uspokojení všech těchto požadavků může být velice náročné.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem výrobku do jedné bezpečné a globální platformy. Ta umožňuje efektivní zachycování, správu a předání požadavků všem stranám účastnícím se vývoje.

Základem úspěšného spotřebitelského výrobku je pečlivá analýza trendů na trhu a poptávky zákazníků. Konstruktéři musí zohlednit faktory jako jsou tržní regulace, náklady, výsledky podobných výrobků a požadavky na efektivní a cenově výhodnou výrobu. Uspokojení všech těchto požadavků může být velice náročné.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem výrobku do jedné bezpečné a globální platformy. Ta umožňuje efektivní zachycování, správu a předání požadavků všem stranám účastnícím se vývoje.

Správa požadavků

Learn More

V oblastech, kde je koncový uživatel středem podnikání, například v průmyslu se spotřebním zboží, je důležité mít stálé povědomí o jeho požadavcích. Výrobky, které nemají inzerované vlastnosti nebo neodpovídají poptávce na trhu, jsou důsledkem chybného začlenění požadavků do jejich vývojového procesu. Ve skutečnosti je chybné určení, zachycení, správa a realizace požadavků častým důvodem promeškaných obchodních příležitostí. Špatná správa a ověřování požadavků zákazníků mohou mít za následek soudní spory, výrazné pokuty a ztrátu podílu na trhu.

Integrace požadavků s životním cyklem závodu je jediným způsobem, jak dodávat na trh úspěšné výrobky. To však vyžaduje, aby byly všechny požadavky zaznamenány, provázány a správně udržovány v kontextu celého vývoje výrobku. Díky provázání požadavků s následným procesem implementace a monitorování těchto požadavků je možné výrazně snížit riziko, že závod nebude tyto požadavky splňovat.

Naše řešení umožňuje řešit složité návrhy s ohledem na potřeby uživatele a soustavné zvyšování kvality, protože inteligentně vyhodnocuje vliv změn během celého životního cyklu závodu. Toto systematické, bezpečné a opakovatelné řešení umožňuje snadno zaznamenávat, ověřovat a spolehlivě udržovat požadavky v průběhu celého životního cyklu.

Správa požadavků

Solution Capabilities

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Apply Product Configuration to Requirements

Definujte, konfigurujte a porovnávejte funkční struktury závodů, struktury rozpadů práce, konstrukční, výrobní a servisní rozpisky.

Integrate Requirements across PLM & ALM

Spravujte požadavky napříč systémy PLM a ALM. Spojte funkce pro sledování PLM a ALM do jednotné snadno pochopitelné funkce sledování výrobku – od požadavků na softwarové výstupy až po modely a testovací data.

PLM Foundation

Poskytujte a řiďte bezpečné globální přístupy k informacím o požadavcích. Analyzujte globální dopad změn.

Program Planning & Project Execution

Programy lze využít k lepší správě celofiremní spolupráce různých vývojových iniciativ. Vytvářejte, provádějte a spravujte související projekty, dílčí projekty, události, výstupy a další.

Report & Specification Generation

Spravujte, opakovaně využívejte a řiďte jednotlivé požadavky stejně jako ostatní informace o závodu. Třiďte je, exportujte je do různých formátů a dodávejte je v různých dokumentech nebo online.

Requirements Allocation & Tracelinking

Připojte požadavky ke konkrétním částem výrobku. Získejte úplný přehled (včetně důkazů) o tom, jak jsou požadavky dodržovány, ověřovány a validovány v kontextu konfigurace výrobku.

Requirements Capture & Authoring

Zajistěte jednotný zabezpečený zdroj požadavků závodu. Umožněte znalostním pracovníkům vytvářet a spravovat požadavky ve známých aplikacích společnosti Microsoft, například Word a Excel.

Requirements Change

Díky sledovatelnosti můžete lépe pochopit dopad změn (způsobených požadavky nebo vzešlých z návrhu a výroby) v rámci celého životního cyklu závodu a v aktuálním kontextu.

Software Requirements Management

Vytvářejte, rozdělujte a spravujte softwarové požadavky, testy a rizika. Integrujte požadavky na normy, výrobek, výkonnost a další aspekty snadno a v rámci celého hodnotového řetězce.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.