Správa životního cyklu programu

Správa životního cyklu programu pro maloobchodní zboží

Pro společnosti vyrábějící spotřební zboží jsou klíčovými faktory nové výrobní iniciativy. Tím vzniká potřeba adaptivních nástrojů, které využívají osvědčené postupy pro správu programů a projektů. Naše integrované řešení správy životního cyklu programu spojuje konvenční možnosti se správou životního cyklu výrobků a výroby. Nabízí úplnou transparentnost procesů, umožňuje předávání podrobných dat zúčastněným osobám, které mohou na jejich základě provádět rozhodnutí a opakovaně využívat existující intelektuální vlastnictví. Tato kombinace umožňuje snadné a intuitivní zapojení, jednoduché řízení a monitorování dalších kroků v rámci podnikání.

Pro společnosti vyrábějící spotřební zboží jsou klíčovými faktory nové výrobní iniciativy. Tím vzniká potřeba adaptivních nástrojů, které využívají osvědčené postupy pro správu programů a projektů. Naše integrované řešení správy životního cyklu programu spojuje konvenční možnosti se správou životního cyklu výrobků a výroby. Nabízí úplnou transparentnost procesů, umožňuje předávání podrobných dat zúčastněným osobám, které mohou na jejich základě provádět rozhodnutí a opakovaně využívat existující intelektuální vlastnictví. Tato kombinace umožňuje snadné a intuitivní zapojení, jednoduché řízení a monitorování dalších kroků v rámci podnikání.

Správa životního cyklu programu pro maloobchodní zboží

Learn More

V oblasti maloobchodního zboží se neustále zrychluje tempo zavádění inovací, což vyžaduje pružnější nástroje pro spolupráci, které využívají osvědčené postupy pro správu projektů, programů a životního cyklu. Společnosti očekávají, že řešení budou propojovat procesy, automatizovat úkoly a budou intuitivní pro široké spektrum osob zapojených do celého procesu.

V dnešním složitém a silně konkurenčním prostředí je využití integrovaného přístupu nutností. Skutečný výrobní potenciál společnosti je možné využít pouze díky kombinaci informací o životním cyklu výrobku a metodologií pro správu programů a projektů.

Správa životního cyklu programu je metodologie, která nabízí řešení založené na platformě pro spolupráci. Pokrývá všechny základní potřeby v oblasti maloobchodního zboží, ať už jde o funkčnost nebo flexibilitu. Současně je díky jedinečnému způsobu uspořádání procesních informací dosaženo naprosté transparentnosti s patřičným vhledem do výrobních postupů. Díky tomu mohou všechny zúčastněné osoby provádět rozhodnutí na základě podrobných dat dostupných v celém hodnotovém řetězci. 

Naše metodologie řízení životního cyklu programu umožňuje inovativním osobám opakovaně využívat existující duševní vlastnictví a vytvářet tak celosvětově rychle a efektivně místní kampaně.

Správa životního cyklu programu pro maloobchodní zboží

Záznam webináře | 39 minut

Speed up innovation in Consumer Products Industry with Integrated Program & Lifecycle Management

Integrated Program & Lifecycle Management on-demand webinar

Accelerate innovation and agility from brand to product lifecycle management

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

BOM Visualization & DMU

Zúčastněné osoby napříč celou společností mohou pracovat s přesnou 3D reprezentací rozpisky, aniž by se museli ptát konstruktérů nebo být sami odborníky na CAD systémy.

Document Management & Publishing

Připravte si knihovnu standardizovaných šablon dokumentů včetně funkcí usnadňujících tvorbu integrovaných do aplikací balíku Office. Řiďte v plném kontextu programů, projektů a výrobků a využívejte funkce pro revizi a správu dokumentů.

Program Planning

Určete základní milníky, klíčové události a očekávané výstupy a propojte je s informacemi o skutečném průběhu životního cyklu výrobku. Spravujte současně více nezávislých skupin procesů.

Project Management

Snadno použitelné nástroje vám pomohou se správou projektů, i když nejste odborník v oblasti projektového managementu. Plánujte, řiďte a realizujte projekty na jednom místě bez ohledu na to, jak jsou složité.

Správa změn

Pomocí funkcí PLM v Teamcenteru je možné optimalizovat proces řízení změn výrobku a snadněji tak zavádět inovace. Budete mít jasný přehled nad daty, osobami i procesy, kterých se změna dotkla, což umožňuje efektivní plánování. Využijte flexibilních změnových procesů přesně podle vašich potřeb. Tyto procesy umožňují provádění změn a současné zachování jejich plné sledovatelnosti. Efektivně spravujte vývoj výrobků, problémy a vylepšení a současně provádějte změny rychle a srozumitelně.

Verification & Validation

Díky funkcím pro ověření a validaci požadavků se uzavírá smyčka požadavků. Výsledky ověření a validace požadavků jsou přiřazeny ke konkrétním požadavkům a umožňují tak lépe zacílit testování.