Správa dat u spotřebního zboží

Se zvyšující se konkurencí v průmyslu s baleným spotřebním zbožím musí výrobci zvyšovat efektivitu kdekoliv je to možné. Přístup zapojující životní cyklus do správy procesů a dat je pro tyto účely zásadní. Naše řešení centralizuje veškeré technické údaje a uchovává je aktuální a přístupné. Tím se zvyšuje efektivita způsobů řízení změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky.

Se zvyšující se konkurencí v průmyslu s baleným spotřebním zbožím musí výrobci zvyšovat efektivitu kdekoliv je to možné. Přístup zapojující životní cyklus do správy procesů a dat je pro tyto účely zásadní. Naše řešení centralizuje veškeré technické údaje a uchovává je aktuální a přístupné. Tím se zvyšuje efektivita způsobů řízení změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky.

Learn More

V oblasti spotřebního zboží nebyla nikdy dříve taková konkurence jako nyní. Díky tomu je naprosto zásadní agilnost a pružnost na podnikové úrovni. Toho je obtížné dosáhnout, pokud jsou důležitá data společnosti uložena na nepřístupných a nespravovaným umístěních a často v nekompatibilních formátech.

Ať už se zaměřujete na domácí nebo kancelářské potřeby, případně vyrábíte sportovní náčiní a hračky, správa technických informací v rámci celého životního cyklu vždy zlepší práci zaměstnanců. Naše řešení pro správu životního cyklu umožňuje slučovat a propojovat výstupy existujících systémů, takže zaměstnanci nemusejí ztrácet čas hledáním potřebných informací. Díky jejich efektivnější práci budete moci dělat rychlejší a lépe informovaná rozhodnutí napříč celou společností. .

Přidaná hodnota našeho řešení spočívá ve zlepšení práce s technickými údaji díky integrovanému a dostupnému zabezpečenému prostředí. Ať už jde o správu změn, provádění pracovních postupů, zlepšování kvality nebo zapojování externích dodavatelů a zákazníků, všechno začíná správou technických údajů v rámci celého životního cyklu a zajištěním jejich aktuálnosti.

Záznam webináře

Revolutionize plant production with digitalization

Monitoring and controlling the cooking process leads to sauces with consistent, high quality.

Implement digital transformation in plant production enabled by MindSphere IoT, Plant Simulation and Preactor.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Soustřeďte všechny informace o výrobku, projektu a závodu do společné rozpisky, která se tak stane jediným správným zdrojem informací o výrobcích, projektech a zdrojích.

Change Management & Workflow

Umožněte znalostním zaměstnancům pracovat efektivněji díky tomu, že budete udržovat informace o návrhu a aktuálním stavu závodu aktuální. Zajistěte, že všechny zúčastněné osoby budou vědět, co se změnilo a jaké to na ně mělo dopady.

Materials Data & Lifecycle Management

Spravujte sledované materiály a látky v rámci všech výrobků nebo závodů a podpořte tak plnění složitých požadavků a programy pro bezchybný provoz.

Model Based Systems Engineering

Snadná správa sjednocených výstupů ze všech oborů projektu vám umožní u projektů využít systémový inženýring. Tyto podmínky vám zajistí bezchybný provoz.

PLM Foundation

Umožněte znalostním zaměstnancům rychlejší a lepší rozhodování díky integraci klíčových informací a jejich zpřístupnění kdekoliv, kdykoliv a na libovolném zařízení.

Product Configuration

Slučte informace o výrobcích a závodech, řiďte tak jejich společná nastavení a snadno identifikujte a spravujte jedinečné odchylky mezi podobnými výrobky, projekty a závody.

Product Requirements Engineering

Zaznamenávejte, spravujte a řiďte smluvní požadavky a kontrolujte, zda jim výstupy vyhovují, čímž zajistíte úspěšnost projektu při zachování plné sledovatelnosti.

Search & Analytics

Získejte lepší informace a znalosti díky výkonnému webovému vyhledávání a analýze informací o výrobku, projektu nebo závodu. Řešte problémy, zavádějte informace a využijte maximálního potenciálu dat.

Visualization, Digital Mockup & Virtual Reality

Rychleji získávejte a vizualizujte všechny sjednocené informace o návrhu, projektu nebo závodu v rámci grafického zobrazení nebo zobrazení zaměřeného na data a umožněte tak znalostním pracovníkům rychlejší rozhodování.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to, prosím, znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Máte dotazy?