Správa dat u spotřebního zboží

Se zvyšující se konkurencí v průmyslu s baleným spotřebním zbožím musí výrobci zvyšovat efektivitu kdekoliv je to možné. Přístup zapojující životní cyklus do správy procesů a dat je pro tyto účely zásadní. Naše řešení centralizuje veškeré technické údaje a uchovává je aktuální a přístupné. Tím se zvyšuje efektivita způsobů řízení změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky.

Se zvyšující se konkurencí v průmyslu s baleným spotřebním zbožím musí výrobci zvyšovat efektivitu kdekoliv je to možné. Přístup zapojující životní cyklus do správy procesů a dat je pro tyto účely zásadní. Naše řešení centralizuje veškeré technické údaje a uchovává je aktuální a přístupné. Tím se zvyšuje efektivita způsobů řízení změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky.

Learn More

V oblasti spotřebního zboží nebyla nikdy dříve taková konkurence jako nyní. Díky tomu je naprosto zásadní agilnost a pružnost na podnikové úrovni. Toho je obtížné dosáhnout, pokud jsou důležitá data společnosti uložena na nepřístupných a nespravovaným umístěních a často v nekompatibilních formátech.

Ať už se zaměřujete na domácí nebo kancelářské potřeby, případně vyrábíte sportovní náčiní a hračky, správa technických informací v rámci celého životního cyklu vždy zlepší práci zaměstnanců. Naše řešení pro správu životního cyklu umožňuje slučovat a propojovat výstupy existujících systémů, takže zaměstnanci nemusejí ztrácet čas hledáním potřebných informací. Díky jejich efektivnější práci budete moci dělat rychlejší a lépe informovaná rozhodnutí napříč celou společností. .

Přidaná hodnota našeho řešení spočívá ve zlepšení práce s technickými údaji díky integrovanému a dostupnému zabezpečenému prostředí. Ať už jde o správu změn, provádění pracovních postupů, zlepšování kvality nebo zapojování externích dodavatelů a zákazníků, všechno začíná správou technických údajů v rámci celého životního cyklu a zajištěním jejich aktuálnosti.

Záznam webináře

Traceability & Insights with a Connected Supply Chain

Digitalization changes the way consumer products are bought, consumed and evaluated

Collaboration across entire value chain for faster Go-to-Market and stay ahead of consumer demand

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Soustřeďte všechny informace o výrobku, projektu a závodu do společné rozpisky, která se tak stane jediným správným zdrojem informací o výrobcích, projektech a zdrojích.

Change Management & Workflow

Umožněte znalostním zaměstnancům pracovat efektivněji díky tomu, že budete udržovat informace o návrhu a aktuálním stavu závodu aktuální. Zajistěte, že všechny zúčastněné osoby budou vědět, co se změnilo a jaké to na ně mělo dopady.

Materials Data & Lifecycle Management

Spravujte sledované materiály a látky v rámci všech výrobků nebo závodů a podpořte tak plnění složitých požadavků a programy pro bezchybný provoz.

Model Based Systems Engineering

Snadná správa sjednocených výstupů ze všech oborů projektu vám umožní u projektů využít systémový inženýring. Tyto podmínky vám zajistí bezchybný provoz.

PLM Foundation

Umožněte znalostním zaměstnancům rychlejší a lepší rozhodování díky integraci klíčových informací a jejich zpřístupnění kdekoliv, kdykoliv a na libovolném zařízení.

Product Configuration

Slučte informace o výrobcích a závodech, řiďte tak jejich společná nastavení a snadno identifikujte a spravujte jedinečné odchylky mezi podobnými výrobky, projekty a závody.

Product Requirements Engineering

Zaznamenávejte, spravujte a řiďte smluvní požadavky a kontrolujte, zda jim výstupy vyhovují, čímž zajistíte úspěšnost projektu při zachování plné sledovatelnosti.

Search & Analytics

Získejte lepší informace a znalosti díky výkonnému webovému vyhledávání a analýze informací o výrobku, projektu nebo závodu. Řešte problémy, zavádějte informace a využijte maximálního potenciálu dat.

Visualization, Digital Mockup & Virtual Reality

Rychleji získávejte a vizualizujte všechny sjednocené informace o návrhu, projektu nebo závodu v rámci grafického zobrazení nebo zobrazení zaměřeného na data a umožněte tak znalostním pracovníkům rychlejší rozhodování.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa