Plánování výrobních procesů

Plánování výrobních procesů

Změny v tržní poptávce způsobují, že se průmysl se spotřebním zbožím neustále zrychluje a zefektivňuje. Společnosti musí optimalizovat využití svých továren, aby se stíhaly rychle přizpůsobovat trendu stále se zmenšujících výrobních šarží. Složitost těchto výzev se pak nadále zvyšuje s požadavky na vysokou kvalitu výrobků a dodržování nových nařízení. Naše řešení nabízí širokou řadu nástrojů, pomocí kterých lze proces plánování pracovních postupů zjednodušit, automatizovat úlohy plánování bez přidané hodnoty a ověřit, zda je výsledný plán tím nejlepším.

Změny v tržní poptávce způsobují, že se průmysl se spotřebním zbožím neustále zrychluje a zefektivňuje. Společnosti musí optimalizovat využití svých továren, aby se stíhaly rychle přizpůsobovat trendu stále se zmenšujících výrobních šarží. Složitost těchto výzev se pak nadále zvyšuje s požadavky na vysokou kvalitu výrobků a dodržování nových nařízení. Naše řešení nabízí širokou řadu nástrojů, pomocí kterých lze proces plánování pracovních postupů zjednodušit, automatizovat úlohy plánování bez přidané hodnoty a ověřit, zda je výsledný plán tím nejlepším.

Plánování výrobních procesů

Learn More

Se zvyšující se poptávkou po baleném spotřebním zboží se zvyšují i požadavky vyplývající z norem a nařízení, potřeba po uspokojování místní poptávky pomocí globální výroby a také se zvyšuje tlak konkurenčního prostředí, což má za následek snižování marží. Tyto výzvy způsobují, že se zvyšuje složitost výrobků a procesů, což znesnadňuje společnostem dodávat výrobky, které jsou spolehlivé, kvalitní, šetrné k životnímu prostředí a zároveň nezávadné.

Tento problém lze vyřešit specializovaným procesem plánování a simulace výroby. Se zvyšující se složitostí totiž vzrůstá také šance, že budou problémy a změny zjištěny až ve finálních fázích vývoje, kdy je jejich řešení nejnákladnější. Neoptimální výrobní procesy navíc způsobují častější výpadky, zvyšují množství výrobního odpadu, což má za následek vyšší náklady a delší výrobní cykly.

Aby mohli výrobci zajistit veškeré důležité výrobní detaily již v raných fázích vývoje, musí upustit od sériového postupu vývoje a začít využívat pokročilých technik využívajících procesů. Pouze tak mohou svými výrobky uspokojit a předčit očekávání svých zákazníků.

Naše softwarová řešení umožňují digitalizaci celého výrobního postupu, což značně zvyšuje jeho kvalitu, produktivitu a výslednou ziskovost.

Plánování výrobních procesů

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Provádějte správu dat spojených s aditivními výrobními postupy včetně samotného procesu tisku i správu materiálů a výrobních operací bezpečným způsobem.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Vytvářejte, analyzujte, řiďte a sdílejte výrobní plány a informace efektivně napříč celou firmou i společností v širším kontextu.

Bill of Materials Management

Synchronizujte a optimalizujte konstrukci a výrobu výrobků v rámci rozpisky operací (BOO) a materiálů (BOM) životního cyklu a správy konfigurací a změn.

Gain Flexibility & Efficiency with Robotics & Automation

Zvyšte výrobní efektivitu a flexibilitu u složitějších operací prostřednictvím robotiky a automatizace.

Improve Ergonomics & Plan Safer Workplaces

Navrhujte své výrobky s ohledem na ergonomii a zohledněte ve výrobních operacích lidský faktor, čímž dosáhnete větší bezpečnosti na pracovištích.

Manufacturing Work Instructions

Získejte lepší přehled a pochopení o výrobním provozu. Nabídněte svým operátorům aktuální informace o výrobcích, procesech, prostředcích a továrně, kdykoliv je budou potřebovat.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Díky digitálním dvojčatům výrobních závodů je možné aktuální informace o výrobě snadno procházet a vizualizovat bez ohledu na jejich umístění.

Optimize Factory Logistics & Material Flow

Využijte 3D virtuálních modelů k optimalizaci toku materiálů a logistiky továrny. Odhalte chybné operace a plýtvání prostředky ještě před samotnou realizací továrny.