Integrated Manufacturing Operations

Aby mohli výrobci balených spotřebních výrobků rychle reagovat na potřeby svých zákazníků a udrželi si podíl na trhu, musí využívat adaptivních a agilnějších procesů. Integrovaná správa výrobního provozu je jedním z klíčových způsobů, jak tento problém řešit.

Portfolia výrobků jsou stále složitější a obsahují různé variace, které jsou důsledkem mikrosegmentace trhu s cílem získat podíl na trhu.

Tím se zvyšuje složitost výrobních procesů a data z výrobních provozů mohou být náchylnější k chybám.

Aby mohli výrobci balených spotřebních výrobků rychle reagovat na potřeby svých zákazníků a udrželi si podíl na trhu, musí využívat adaptivních a agilnějších procesů. Integrovaná správa výrobního provozu je jedním z klíčových způsobů, jak tento problém řešit.

Portfolia výrobků jsou stále složitější a obsahují různé variace, které jsou důsledkem mikrosegmentace trhu s cílem získat podíl na trhu.

Tím se zvyšuje složitost výrobních procesů a data z výrobních provozů mohou být náchylnější k chybám.

On-Demand Webinar

CPG Industry Manufacturing in the Digital Age

CPG Industry Manufacturing in the Digital Age

This webinar presents the benefits of digitalizing manufacturing operations in the CPG industry. Learn how your company can deliver more efficient manufacturing, resulting in lower costs and more flexible operations while supporting all product and customer quality requirements.

Learn More

Integrovaná správa výrobního provozu umožňuje plynulý tok informací, který spojuje podnikání s výrobou a distribuuje správné informace všem účastníkům.

Pomocí dostupných informací pak může oddělení plánování vytvořit optimální rozvrh, který umožní využít veškeré prostředky na maximum. Plán má smysl jen pokud je realizován. Integrovaná správa výrobního provozu umožňuje spravovat výrobní procesy, snižovat množství chyb a také náklady na systémy, automatizaci a obsluhu.

Kvalitu výrobků je nutné během výroby kontrolovat na několika místech. Integrovaná správa kvality spolu se správou procesů umožňuje realizovat veškeré kvalitativní operace, které jsou během výroby potřeba. Klíčem k efektivní a flexibilní výrobě a konzistentní kvalitě je také spolupráce mezi výzkumným oddělením a výrobním provozem.

Zprávy z výroby obsahující data ze všech výrobních procesů jsou klíčovým pilířem při vyhodnocování realizace plánu a zavádění inovací podle viditelnosti procesů a KPI. S tím souvisí funkce pro ověřování dodržování předpisů a kompletní sledovatelnost. Veškerá mezioborová data shromážděná při realizaci výroby lze spojit a použít při získávání poznatků o všech výrobních procesech a KPI.

Vybrané úspěchy zákazníků

The Absolut Company

Opcenter helps The Absolut Company implement fully automated production lines

World-class manufacturing with Siemens manufacturing operations management

Opcenter helps The Absolut Company implement fully automated production lines

Další informace

Záznam webináře | 19 minut

Simplify increasing complexity of your manufacturing operations and reduce costs of production

Flexible Manufacturing

Virtual and real worlds become disconnected during production wasting valuable insights

Podívejte se na webinář