Product Design for Home & Office Goods

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Vybavení domácností a kanceláří se navrhuje stále složitěji a jeho použití musí být intuitivní. Naše integrovaná a intuitivní sada konstrukčních funkcí umožňuje konstrukčním týmům vytvářet správné výrobky napoprvé a včas.

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Vybavení domácností a kanceláří se navrhuje stále složitěji a jeho použití musí být intuitivní. Naše integrovaná a intuitivní sada konstrukčních funkcí umožňuje konstrukčním týmům vytvářet správné výrobky napoprvé a včas.

Learn More

V oblasti vybavení domácností a kanceláří musí návrhy zapadat do stále se měnícího prostředí. Zákazníkům je tedy třeba umožnit tvorbu nového vzhledu složitých modulárních dílů. Návrh výrobků je stále složitější a kvůli spolehlivosti, optimální výkonnosti a bezpečnosti je nutné provádět i simulace. Naše víceoborová sada nástrojů pro návrh nabízí výkon, univerzálnost a flexibilitu potřebnou k návrhu takových výrobků, procesů a výroby.

Klíčovou částí této integrované sady nástrojů je mechanický návrh, který podporuje využití koncepce výrobku v rámci celé výroby a umožňuje tak vytvářet inovativní propojené výrobky.  Konstruktéři tak mají volnost v tom, že mohou pro daný úkol použít ten nejvhodnější přístup. Mohou si vybrat mezi drátovým, plošným, parametrickým objemovým nebo přímým modelováním a libovolně se mezi nimi přepínat. Díky tomu je možné revidovat i výrobky, u nichž by to bylo dříve nákladné nebo časově náročné.

Možnosti řešení

Prohlédněte klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable Integrated BOM

Spravujte definice konstrukčních rozpisek od jednoduchých CAD struktur až po složité definice výrobků od více týmů z různých pracovišť.

Design for Additive Manufacture

Navrhujte, optimalizujte a vyrábějte kovové a plastové součásti pomocí nejnovějších aditivních výrobních metod. Vytvářejte optimalizované návrhy, jejichž výroba byla dříve příliš drahá nebo dokonce nemožná.

Design Validation

Díky vizuální analýze a ověření výrobků v našem řešení můžete snadno získat potřebné informace, ověřit shodu s požadavky a provádět informovaná rozhodnutí.

Digital Mockup

Načtěte a zobrazte tisíce komponent během několika sekund, pracujte v kontextu celé sestavy a vytvářejte úplné digitální makety návrhu.

Industrial Design & Styling

Urychlete konstrukci výrobků díky našemu flexibilnímu a robustnímu systému pro průmyslový návrh a design a vytvářejte tak rychle koncepční návrhy, které je možné přímo využít v modelování.

Knowledge Reuse

Využijte hodnotu svých znalostí o výrobku a využívejte tyto znalosti znovu a znovu díky obsáhlému řešení pro opětovné využívání znalostí. Urychlete návrh výrobků a snižujte náklady.

Model Based Definition

Nahraďte tradiční výkresy úplnou digitální 3D definicí výrobků.

Product Modeling

Zavádějte více inovací a vyšší kvalitu s nižšími náklady.  Náš software nabízí vysoký výkon, efektivitu a úspory nákladů sahající za hranice samotného návrhu až do všech fází vývoje výrobku.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa