Návrh obalů pro spotřební zboží

Dnešní návrháři obalů pro spotřební zboží se potýkají s novými výzvami, například potřebují zviditelnit dodržování ekologických norem a udržet krok s rychlejšími výrobními cykly, které podléhají náročným podmínkám způsobeným online prodejem a přímou dopravou k zákazníkům. Nabízíme plně integrovanou sadu nástrojů, která umožňuje rychlý vývoj obalů, od počátečního konceptu až po kompletní obal zahrnující spojení mezi výrobkem a výrobním zařízením, a také pokročilé funkce pro návrh a simulace.

Dnešní návrháři obalů pro spotřební zboží se potýkají s novými výzvami, například potřebují zviditelnit dodržování ekologických norem a udržet krok s rychlejšími výrobními cykly, které podléhají náročným podmínkám způsobeným online prodejem a přímou dopravou k zákazníkům. Nabízíme plně integrovanou sadu nástrojů, která umožňuje rychlý vývoj obalů, od počátečního konceptu až po kompletní obal zahrnující spojení mezi výrobkem a výrobním zařízením, a také pokročilé funkce pro návrh a simulace.

Learn More

Návrh obalů spotřebního zboží prošel v posledních letech změnami, které způsobily, že jeho vzhled již nemusí být dostatečným důvodem ke koupi. Spotřebitelé od obalů požadují informace o složení výrobku a jeho vlivu na životní prostředí. Online prodej a přímé doručování zákazníkům navíc vyžadují, aby byl obal shopen vydržet hrubé zacházení spojené s dopravou.

Dnešní návrháři obalů musí optimalizovat využití materiálů, používat moderní výrobní postupy a zpřístupnit zákazníkům úplné informace o složení. K dosažení nejlepších metodik současnosti je potřeba kombinace technologií v rámci jedné platformy, která umožní dosáhnout estetického vzhledu díky moderním funkcím pro návrh, knihovnu prvků pro urychlení návrhu a možnosti simulace pro pochopení sil a tlaků působících na obal. Nutná je také platforma pro spolupráci, která návrhářům umožní sdílet informace a data s návrháři obalů.

Naše řešení tyto nejlepší metodiky podporuje. Jedná se plně integrovanou sadu nástrojů, která umožňuje rychlý vývoj primárního, sekundárního a terciárního obalu od počátečního konceptu až po kompletní obal zahrnující spojení mezi výrobkem a výrobním zařízením.

Záznam webináře

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Podívejte se, jak mohou uživatelé prostředí Creo používat simulace

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

CAE Simulation

Testujte obal virtuálně díky simulaci pnutí a tlaků a zajistěte tak bezpečné dodání až k zákazníkovi při optimálním množství využitého materiálu.

Design Validation

Využijte modely obalů k vizuálnímu znázornění dat výrobku a obalů. Získávejte snadno potřebné informace, jednoduše ověřte shodu s požadavky a provádějte informovaná rozhodnutí.

Industrial Design & Styling

Optimalizujte tvar obalu pomocí výkonného integrovaného softwaru pro průmyslovou konstrukci a styling. Kombinujte různé přístupy k modelování a vytvářejte tak tvary rychleji a snadněji, například i díky podpoře skenování geometrie prototypu obalů.

Knowledge Reuse

Vytvořte knihovnu konstrukčních prvků nejen pro základní prvky (např. závit), ale také pro často používané konstrukční prvky určující řady výrobků.

Mechanical Design Management

Vytvořte z dat návrhu obalů nedílnou součást sdíleného víceoborového datasetu výrobku.

Product Modeling

Pochopte lépe vlnité a pevné obaly díky možnosti vytvářet rozviny sekundárních lepenkových obalů. Pracujte s trojrozměrnými tělesy a zakřivenými plochami skleněných, kovových a plastových obalů.

Streamline Tooling and Fixture Design

Automatizujte návrh forem, postupových lisovacích nástrojů, razicích nástrojů a upínek pomocí návrhových aplikací využívajících procesů. Zjednodušte celý proces vývoje nástrojů včetně návrhu nástroje, jeho sestavení a ověření.