Správa inženýrských dat

Složitost obuví spolu s personalizací a vestavěnými technologiemi roste. Obuv a sportovní oblečení jsou nyní propojeny a mají přímý vliv na výkon sportovce. Společnosti se snaží oblečení navrhovat s ohledem na výkon a bezpečí – a o těchto specifikacích musí přitom jednat s dodavatelským řetězcem, který se může nacházet i na opačné straně planety. Naše řešení pro správu inženýrských dat společnostem umožňuje spravovat data ze všech oborů v celém životním cyklu a sdílet je se všemi partnery v dodavatelském řetězci.

Složitost obuví spolu s personalizací a vestavěnými technologiemi roste. Obuv a sportovní oblečení jsou nyní propojeny a mají přímý vliv na výkon sportovce. Společnosti se snaží oblečení navrhovat s ohledem na výkon a bezpečí – a o těchto specifikacích musí přitom jednat s dodavatelským řetězcem, který se může nacházet i na opačné straně planety. Naše řešení pro správu inženýrských dat společnostem umožňuje spravovat data ze všech oborů v celém životním cyklu a sdílet je se všemi partnery v dodavatelském řetězci.

Learn More

Vývoj výrobků v oděvnictví, obuvnictví a doplňcích se ubírá směrem k digitalizaci. Tento trend je zřetelný zejména v odvětví se sportovní obuví, lze jej ale pozorovat také v módním průmyslu a doplňcích. Díky novému odvětví nositelné elektroniky a internetu věcí je pro vývoj nových výrobků zapotřebí spolupráce různých týmů s různou specializací. Z tohoto požadavku a z faktu, že realizaci návrhů mají na starost často dodavatelé na opačné straně planety, vyplývá jasná potřeba po efektivním přístupu ke správě inženýrských dat, který bude holisticky kombinovat různé obory a sady nástrojů.

Naše řešení nabízí víceoborový přístup k vývoji výrobků a procesů, který integruje správu požadavků, bezpečnou spolupráci s dodavateli a správu mechanických, elektronických, softwarových a simulačních dat v jednotném prostředí pro spolupráci. Díky našemu řešení mohou výrobci dosahovat vyšší efektivity, škálovatelnosti výrobních procesů a lepší kvality výrobního vybavení, procesů a továren.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable PLM Foundation

Spravujte a řiďte nasazení na více pracovištích v rámci společnosti díky našemu bezkonkurenčnímu řešení pro spolupráci. Vytvořte a procházejte veškeré informace o výrobku a výrobě včetně vzorců, předpisů, obalů a hierarchií vybavení.

Bill of Materials Management

Vytvářejte a spravujte víceoborové rozpisky, které budou zahrnovat všechny aspekty vašeho výrobku, vybavení a konfigurace.

Document Management & Publishing

Vytvářejte a spravujte dokumenty a specifikace související s výrobkem. Importujte CAD modely a vytvářejte jejich textovou reprezentaci, 2D a 3D ilustrace a animace. Generujte specifikace, zákonné dokumenty, příručky, žádosti o cenové nabídky a další dokumenty.

Mechanical Design Management

Náš software spojuje veškerá data mechanického návrhu (MCAD) do jednotného prostředí pro správu návrhů.

Simulation Management

Využijte simulací ke zkrácení času potřebného pro uvedení výrobku na trh a zlepšení jeho výkonnosti. Spravuje a sdílejte složité simulace efektivně se všemi účastníky procesu rozhodování, čímž zajistíte ideální návrh již během první iterace.

Sourcing & Supplier Integration

Vytvářejte a sdílejte data se svými dodavateli v rámci zabezpečeného portálu – včetně CAD modelů, rozpisu surovin a dalších dokumentů. Zajistěte pro vaše dodavatele jasné termíny a vyhotovte pro ně účetní audity.

Verification & Validation

Pochopte vazby a závislosti mezi jednotlivými objekty vícedoménového návrhu a ujasněte požadavky na výrobek. Mějte neustále pod kontrolou dodržování nařízení a požadavků u všech variant výrobků a výrobních linek.