Správa výrobních dat

Při vývoji nového potravinářského výrobku nebo kosmetického krému musíte čelit výzvám trhu, který stále vyžaduje novější, personalizované a cenově dostupné výrobky. Tyto výzvy vyžadují, abyste byli schopni vyhodnotit postup výroby již v rané fázi vývoje výrobku.

Naše řešení umožňuje v rámci správy výrobních postupů a dat zákazníkům společně vytvářet, ověřovat a optimalizovat výrobní plány současně s návrhem výrobku.

Při vývoji nového potravinářského výrobku nebo kosmetického krému musíte čelit výzvám trhu, který stále vyžaduje novější, personalizované a cenově dostupné výrobky. Tyto výzvy vyžadují, abyste byli schopni vyhodnotit postup výroby již v rané fázi vývoje výrobku.

Naše řešení umožňuje v rámci správy výrobních postupů a dat zákazníkům společně vytvářet, ověřovat a optimalizovat výrobní plány současně s návrhem výrobku.

Learn More

V oblasti spotřebního zboží musí výrobci rychle uvádět na trh nové výrobky, které jsou stále častěji přizpůsobené, a musí také splňovat přísná nařízení a čelit snižujícím se maržím. Tyto trendy mají výrazný dopad na návrh výrobků, ale také na způsob jejich výroby.

Výrobci musí zvyšovat efektivitu souběžného inženýringu, obrábění a výroby. Popsat, rozvrhnout a ověřit postup výroby byste měli být ideálně schopni ještě před dokončením návrhu výrobku.

Naše řešení umožňuje v rámci správy výrobních postupů a dat zákazníkům společně vytvářet, ověřovat a optimalizovat výrobní plány současně s návrhem výrobku. Díky jednotnému prostředí pro více oborů, které sdílí stejné požadavky, se výrazně zlepšuje spolupráce mezi inženýringem a výrobou, klesá množství odpadu a rozhodnutí lze provádět ve výrazně kratším čase.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable Integrated BOM

Správu rozpisek (BOM) můžete rozšířit až za oblast návrhů a vývoje a zahrnout tak předběžné konfigurace a plánování i následné kroky v oblastech výroby, služeb a podpory.

Adaptable PLM Foundation

Spravujte a řiďte nasazení na více pracovištích v rámci společnosti díky naší bezkonkurenční škálovatelné platformě PLM.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Provádějte správu dat spojených s aditivními výrobními postupy včetně samotného procesu tisku i správu materiálů a výrobních operací bezpečným způsobem.

Assembly Manufacturing Data & Process Management

Provádějte správu výrobních dat, procesů, zdrojů a informací o závodu v integrovaném prostředí pro správu životního cyklu výrobků a výroby.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Vytvářejte, analyzujte, řiďte a sdílejte výrobní plány a informace efektivně napříč celou firmou i společností v širším kontextu.

Automation Design Data & Process Management

Spravujte data, znalosti a potřebnou komunikaci mezi mechanickými, elektrickými a automatizačními částmi procesu návrhu a výroby mechatronických systémů včetně kódu PLC, elektrických schémat a hardwarových propojení.

Business Intelligence & Reporting Tools

Využívejte pro generování zpráv jeden zdroj a nástroje pro zpracování přirozeného jazyka a dosáhněte tak úplného řízení znalostí o výrobku a procesech.

Change Management & Workflow

Usnadněte správu a sledování všech PLM procesů a snižte související náklady. Usnadněte pracovníkům koncentraci na ty správné úkoly se správnými daty tak, aby mohli dělat správná rozhodnutí ve správný čas.

Factory & Line Design Data & Process Management

Uchovávejte plány rozvržení závodů v kontextu výrobní rozpisky procesů (BOP) a spravujte data o rozložení továrny v prostředí pro spolupráci.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa