Food & Beverage

Digitalization for the food and beverage industry

The food and beverage industry is changing under the pressure of consolidations, a growing world population, increasing food safety regulations and new business models driven by the “millennial” consumer. Our Digital Enterprise solutions provide closed-loop feedback for the entire value chain, from ideation to manufacturing and retail.

Food & Beverage

Digitalization for the food and beverage industry

The food and beverage industry is changing under the pressure of consolidations, a growing world population, increasing food safety regulations and new business models driven by the “millennial” consumer. Our Digital Enterprise solutions provide closed-loop feedback for the entire value chain, from ideation to manufacturing and retail.

Plan the best production schedule for consumer packaged goods, try advance production planning

Factory workers analyzing data on laptops in bottling plant

Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the consumer products industry, where consumer preferences change rapidly and margins are always under pressure. Siemens planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.

Vybrané úspěchy zákazníků

Daesang

Increasing competitive advantage through PLM

Use of comprehensive product data management tools helps Daesang increase innovation and significantly reduce time and costs

Další informace

Procházejte a prozkoumejte řešení v tomto odvětví.

Správa dat u spotřebního zboží

Se zvyšující se konkurencí v průmyslu s baleným spotřebním zbožím musí výrobci zvyšovat efektivitu kdekoliv je to možné. Přístup zapojující životní cyklus do správy procesů a dat je pro tyto účely zásadní. Naše řešení centralizuje veškeré technické údaje a uchovává je aktuální a přístupné. Tím se zvyšuje efektivita způsobů řízení změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky.

IoT a analýza životního cyklu

Aby byly výrobní procesy pod kontrolou a viditelné v reálném čase, jsou zapotřebí pokročilé analýzy pokrývající celý životní cyklus výrobků.
Naše řešení kombinuje data dostupná v internetu věcí (IoT) s analýzami prováděnými během životního cyklu výrobku, čímž výrobcům spotřebního zboží umožňuje dosáhnout pružných výrobních procesů, které jsou potřeba pro uspokojení poptávky po přizpůsobených výrobcích, řízení spotřeby energie, udržitelnosti a sledovatelnosti.

Správa požadavků

Základem úspěšného spotřebitelského výrobku je pečlivá analýza trendů na trhu a poptávky zákazníků. Konstruktéři musí zohlednit faktory jako jsou tržní regulace, náklady, výsledky podobných výrobků a požadavky na efektivní a cenově výhodnou výrobu. Uspokojení všech těchto požadavků může být velice náročné. Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem výrobku do jedné bezpečné a globální platformy. Ta umožňuje efektivní zachycování, správu a předání požadavků všem stranám účastnícím se vývoje.

Správa nákladů na výrobek

Dosažení stanovených nákladů je v oblasti spotřebního zboží obzvláště důležité kvůli velké konkurenci a malým maržím. Naše integrované řešení pro správu nákladů výrobku umožňuje našim zákazníkům určit nejlepší možnou cenu výrobku již v raných fázích vývoje, což může rozhodnout o úspěchu výrobku.

Spolupráce s dodavatelským řetězcem

S tím, jak se zvyšuje závislost výrobků na dodavatelích, se ukazuje, že již nelze všechny dodavatele propojit jednotným řešením. Je třeba mít digitální propojení i s dodavateli, kteří jsou geograficky vzdáleni a mimo prostředí PLM.

Naše nástroje a řešení nabízí komplexní přístup pro správu interakcí s dodavateli. Součástí je podpora různých případu užití, například výměna návrhových dat, přímý sourcing materiálů a správa dodavatelského programu.

Plánování výroby

<p>Změny v tržní poptávce způsobují, že se průmysl se spotřebním zbožím neustále zrychluje a zefektivňuje. Společnosti musí optimalizovat využití svých továren, aby se stíhaly rychle přizpůsobovat trendu stále se zmenšujících výrobních sérií. Složitost těchto výzev se pak nadále zvyšuje s požadavky na vysokou kvalitu výrobků a dodržování nových nařízení. Naše řešení nabízí širokou řadu nástrojů, pomocí kterých lze proces plánování pracovních postupů zjednodušit, automatizovat úlohy plánování bez přidané hodnoty a ověřit, zda je výsledný plán tím nejlepším.</p>

Správa výrobních dat

Při vývoji nového potravinářského výrobku nebo kosmetického krému musíte čelit výzvám trhu, který stále vyžaduje novější, personalizované a cenově dostupné výrobky. Tyto výzvy vyžadují, abyste byli schopni vyhodnotit postup výroby již v rané fázi vývoje výrobku.

Naše řešení umožňuje v rámci správy výrobních postupů a dat zákazníkům společně vytvářet, ověřovat a optimalizovat výrobní plány současně s návrhem výrobku.

Automation Engineering & Commissioning for Food & Beverage

Consumer products are produced by systems that are increasingly sophisticated and complex, and consequently, difficult to develop and modify. Automation Engineering and Virtual Commissioning allow manufacturers to start-up and fine-tune production processes on virtual models, saving time and cost, reducing the risk of production downtime and potential work-related accidents.

Production Planning & Scheduling for Consumer Products

Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.

Správa životního cyklu programu

Pro společnosti vyrábějící spotřební zboží jsou klíčovými faktory nové výrobní iniciativy. Tím vzniká potřeba adaptivních nástrojů, které využívají osvědčené postupy pro správu programů a projektů. Naše integrované řešení správy životního cyklu programu spojuje konvenční možnosti se správou životního cyklu výrobků a výroby. Nabízí úplnou transparentnost procesů, umožňuje předávání podrobných dat zúčastněným osobám, které mohou na jejich základě provádět rozhodnutí a opakovaně využívat existující intelektuální vlastnictví. Tato kombinace umožňuje snadné a intuitivní zapojení, jednoduché řízení a monitorování dalších kroků v rámci podnikání.

Umělecký návrh

Umělecký návrh je hlavním způsobem, jak propagovat značku a předat důležité informace, které zákazníka přesvědčí k nákupu. Musí být proveden správně, v souladu s požadavky a sdělovat hlavní výhody výrobku.  Umělecký návrh založený na základech platformy PLM zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrháři, aby se více zaměřil na kreativní prvky podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Správa laboratoře

Zájem zákazníků o kvalitu výrobků se neustále zvyšuje. Zákazníky zajímá, jak může výrobek ovlivnit jejich zdraví, vyžadují stále kvalitnější složení, procesy řízení kvality výroby a udržitelnost. Vládní a nevládní organizace stále vydávají další nová nařízení. Digitalizace laboratorních postupů zajistí ověření a zvýšení kvality výrobků a výroby, díky čemuž mohou společnosti uvést své výrobky na trh rychleji a způsobem, který vyhovuje nově se tvořící skupině zákazníků z řad mileniálů.

Správa souladu s ekologickými předpisy

Naše řešení pro správu souladu s ekologickými předpisy a udržitelnosti výrobku je efektivním a rychlým způsobem, jak se vypořádat s celosvětovou problematikou ochrany planety a jejích obyvatel. Je založena na koncepci jediného zdroje informací, která umožňuje sledovat složení materiálu výrobků a navrhovat ekologické alternativy. Omezte používání nebezpečných látek, snižte riziko nesouladu s předpisy a buďte transparentní, zatímco vaše podnikání poroste díky inovativním a ekologickým výrobkům.

Food Safety

Spotřebitelé, kteří myslí na své zdraví, uvažují o jídle jinak. Vyžadují jen ty nejkvalitnější suroviny. Chtějí mít jistotu, že celý proces výroby je bezpečný a probíhá v souladu s platnými nařízeními. Nesplnění těchto požadavků může vést k poškození značky. Naše řešení nabízí holistický přístup k zobrazování výrobků a informací o nich (včetně celého dodavatelského řetězce) a nástroje zaměřené na správu souladu s normami a zpracování změn.

Návrh obalů pro potraviny a nápoje

Obaly jsou skvělým místem pro marketing značky, ale současně musí splňovat požadavky na každodenní použití. Návrháři se musí vypořádat s ekologickými normami, rychlejším výrobním cyklem způsobeným sociálními médii a novými nároky na mechanické namáhání kvůli růstu online prodejů. Náš balík funkcí pro návrh a vizualizaci balení umožňuje návrhářům vytvářet obaly, jaké si zákazníci přejí, a přitom zachovat strukturální integritu a zajistit efektivní výrobu kdekoliv na světě.

Návrh formulovaného výrobku

Zákazníci si přejí inovativní výrobky, které jsou zdravé, šetrné k životnímu prostředí a levné. Tím vzniká obrovský tlak na vývoj výrobku. Zkrácení doby potřebné k dodání na trh a zvýšení flexibility a efektivity vyžaduje sofistikovaný návrh, výkonné simulace, správu vlastností materiálů a účinné řízení kvality. Spolu s plnou integrací výzkumu, vývoje a výroby umožňují naše řešení Digital Formulation Solutions zjednodušení a optimalizaci postupů výzkumu a vývoje, díky čemuž budete mít výraznou konkurenční výhodu.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

V minulosti bylo ověření funkčnosti výrobku a balení před uvedením výrobku na trh časově náročné a velmi nákladné a zahrnovalo tvorbu jedné nebo více fyzických maket. Tento postup je díky větší poptávce po personalizaci, inovacích a rychlosti uvedení na trh stále obtížnější. Naše řešení pro návrh a kontrolu digitální makety umožňuje týmům napříč dodavatelským řetězcem sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely a odhalovat problémy včas ještě před zahájením výroby.

Displaying of solutions.

Správa dat u spotřebního zboží

Se zvyšující se konkurencí v průmyslu s baleným spotřebním zbožím musí výrobci zvyšovat efektivitu kdekoliv je to možné. Přístup zapojující životní cyklus do správy procesů a dat je pro tyto účely zásadní. Naše řešení centralizuje veškeré technické údaje a uchovává je aktuální a přístupné. Tím se zvyšuje efektivita způsobů řízení změn, provádění pracovních postupů, řízení kvality a propojení s externími dodavateli a zákazníky.

IoT a analýza životního cyklu

Aby byly výrobní procesy pod kontrolou a viditelné v reálném čase, jsou zapotřebí pokročilé analýzy pokrývající celý životní cyklus výrobků.
Naše řešení kombinuje data dostupná v internetu věcí (IoT) s analýzami prováděnými během životního cyklu výrobku, čímž výrobcům spotřebního zboží umožňuje dosáhnout pružných výrobních procesů, které jsou potřeba pro uspokojení poptávky po přizpůsobených výrobcích, řízení spotřeby energie, udržitelnosti a sledovatelnosti.

Správa požadavků

Základem úspěšného spotřebitelského výrobku je pečlivá analýza trendů na trhu a poptávky zákazníků. Konstruktéři musí zohlednit faktory jako jsou tržní regulace, náklady, výsledky podobných výrobků a požadavky na efektivní a cenově výhodnou výrobu. Uspokojení všech těchto požadavků může být velice náročné. Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem výrobku do jedné bezpečné a globální platformy. Ta umožňuje efektivní zachycování, správu a předání požadavků všem stranám účastnícím se vývoje.

Správa nákladů na výrobek

Dosažení stanovených nákladů je v oblasti spotřebního zboží obzvláště důležité kvůli velké konkurenci a malým maržím. Naše integrované řešení pro správu nákladů výrobku umožňuje našim zákazníkům určit nejlepší možnou cenu výrobku již v raných fázích vývoje, což může rozhodnout o úspěchu výrobku.

Správa inženýrských dat

Složitost obuví spolu s personalizací a vestavěnými technologiemi roste.  Obuv a sportovní oblečení jsou nyní propojeny a mají přímý vliv na výkon sportovce. Společnosti se snaží oblečení navrhovat s ohledem na výkon a bezpečí – a o těchto specifikacích musí přitom jednat s dodavatelským řetězcem, který se může nacházet i na opačné straně planety. Naše řešení pro správu inženýrských dat společnostem umožňuje spravovat data ze všech oborů v celém životním cyklu a sdílet je se všemi partnery v dodavatelském řetězci.

Správa inženýrských dat

Díky víceoborovému přístupu ke správě životního cyklu výrobku společnosti Siemens PLM Software můžete dosáhnout vyššího výkonu a zlepšit škálovatelnost. Společnosti podnikající v oblasti jídla a pití mohou využít naší inteligentní správy, sdílení a synchronizace holistických konstrukčních dat napříč doménami a funkcemi a navrhnout továrnu, výrobní postupy a související linky a vybavení efektivně a strategicky.

Návrh kosmetických a hygienických výrobků

Návrh kosmetických a hygienických výrobků je odvětví, kde se od výrobků vyžaduje estetický vzhled a složité funkce, aby za něj byli zákazníci ochotni utratit své peníze. 

Naše řešení umožňuje spojit mechanický návrh s funkcemi pro elektrický a softwarový návrh. Díky tomu lze pracovat s kompletním výrobkem a vytvořit tak úplné digitální dvojče i u složitých výrobků. Využijte naše řešení k rychlejšímu a efektivnějšímu návrhu inovativních výrobků.

Product Design for Home & Office Goods

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Vybavení domácností a kanceláří se navrhuje stále složitěji a jeho použití musí být intuitivní. Naše integrovaná a intuitivní sada konstrukčních funkcí umožňuje konstrukčním týmům vytvářet správné výrobky napoprvé a včas.

Návrh výrobků pro oděvnictví, obuvnictví a doplňky

V oblasti módy a obuvi dochází ke změnám mnohem rychleji než v jiných odvětvích. Změny již nepřichází v rámci sezón, ale společnosti vypouští na trh nové módní výrobky každý týden. Skutečnost, že zákazníci chtějí personalizované výrobky a většina výroby probíhá v Asii, roste složitost správy produktových řad, uvádění na trh a dodavatelského řetězce exponenciálně. Naše integrované řešení pro návrh a výrobu usnadňuje zákazníkům dosáhnout agility a rychlosti potřebné ve světě módy.

Návrh obalů pro spotřební zboží

Dnešní návrháři obalů pro spotřební zboží se potýkají s novými výzvami, například potřebují zviditelnit dodržování ekologických norem a udržet krok s rychlejšími výrobními cykly, které podléhají náročným podmínkám způsobeným online prodejem a přímou dopravou k zákazníkům. Nabízíme plně integrovanou sadu nástrojů, která umožňuje rychlý vývoj obalů, od počátečního konceptu až po kompletní obal zahrnující spojení mezi výrobkem a výrobním zařízením, a také pokročilé funkce pro návrh a simulace.

Umělecký návrh

Obuvnické a oděvní společnosti spolu soupeří na poli rychlé mody a musí být schopny uvádět nové výrobky v řádu dní. Agilita je při tvorbě uměleckého návrhu nezbytná.  Této agility lze dosáhnout opakovaným používáním stávajících návrhů. Umělecký návrh založený na platformě pro správu životního cyklu výrobku nabízí spolehlivá a přesná data, možnost opakovaného používání návrhů a rychlé tvorby konfigurací včetně personalizovaných popisků nebo monogramů. Umělecký návrh je v oblasti obuvnictví, oděvnictví a doplňků stejně důležitý jako balení výrobku.  Agilita je v oblasti uměleckého návrhu obzvláště důležitá v poslední fázi, aby bylo možné dodávat personalizované výrobky v řádu dnů.

Spolupráce s dodavatelským řetězcem

S tím, jak se zvyšuje závislost výrobků na dodavatelích, se ukazuje, že již nelze všechny dodavatele propojit jednotným řešením. Je třeba mít digitální propojení i s dodavateli, kteří jsou geograficky vzdáleni a mimo prostředí PLM.

Naše nástroje a řešení nabízí komplexní přístup pro správu interakcí s dodavateli. Součástí je podpora různých případu užití, například výměna návrhových dat, přímý sourcing materiálů a správa dodavatelského programu.

Plánování výrobních procesů

Změny v tržní poptávce způsobují, že se průmysl se spotřebním zbožím neustále zrychluje a zefektivňuje. Společnosti musí optimalizovat využití svých továren, aby se stíhaly rychle přizpůsobovat trendu stále se zmenšujících výrobních šarží. Složitost těchto výzev se pak nadále zvyšuje s požadavky na vysokou kvalitu výrobků a dodržování nových nařízení. Naše řešení nabízí širokou řadu nástrojů, pomocí kterých lze proces plánování pracovních postupů zjednodušit, automatizovat úlohy plánování bez přidané hodnoty a ověřit, zda je výsledný plán tím nejlepším.

Plánování výroby

<p>Změny v tržní poptávce způsobují, že se průmysl se spotřebním zbožím neustále zrychluje a zefektivňuje. Společnosti musí optimalizovat využití svých továren, aby se stíhaly rychle přizpůsobovat trendu stále se zmenšujících výrobních sérií. Složitost těchto výzev se pak nadále zvyšuje s požadavky na vysokou kvalitu výrobků a dodržování nových nařízení. Naše řešení nabízí širokou řadu nástrojů, pomocí kterých lze proces plánování pracovních postupů zjednodušit, automatizovat úlohy plánování bez přidané hodnoty a ověřit, zda je výsledný plán tím nejlepším.</p>

Správa výrobních dat

Při vývoji nového potravinářského výrobku nebo kosmetického krému musíte čelit výzvám trhu, který stále vyžaduje novější, personalizované a cenově dostupné výrobky. Tyto výzvy vyžadují, abyste byli schopni vyhodnotit postup výroby již v rané fázi vývoje výrobku.

Naše řešení umožňuje v rámci správy výrobních postupů a dat zákazníkům společně vytvářet, ověřovat a optimalizovat výrobní plány současně s návrhem výrobku.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Beauty, Personal Care, & Home Care

The Consumer Package Goods industry is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design & optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Home & Office Goods

Consumer products industry, such as furniture, sporting goods, shoes, clothes, and objects for home and office, is experiencing reduced margins along with the need to rapidly introduce new products. Designing the factory layout to produce a variety of products  is essential to efficiency. Our completely integrated factory layout, line design optimization solution enables you to maximize productivity, increase profitability and determine the best way to realize your products.

Automation Engineering & Commissioning for Food & Beverage

Consumer products are produced by systems that are increasingly sophisticated and complex, and consequently, difficult to develop and modify. Automation Engineering and Virtual Commissioning allow manufacturers to start-up and fine-tune production processes on virtual models, saving time and cost, reducing the risk of production downtime and potential work-related accidents.

Production Planning & Scheduling for Consumer Products

Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.

Closed Loop Quality

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Manufacturing Execution Management for Consumer Products

As the Consumer Goods industry responds to new market demands, the adoption of an efficient Manufacturing Execution System (MES) that is vertically and horizontally integrated into the company structure is crucial. Our system is a sophisticated, highly scalable MES that delivers multiple capabilities and allows you to balance production efficiency with quality and visibility. It will enable you to optimize production, ultimately resulting in higher manufacturing responsiveness.

Technické publikace

Publikace dodávané s výrobky musí obsahovat správné informace a musí být v souladu s nařízeními. Musí být také upraveny podle geografických oblastí nebo skupin zákazníků. Naše řešení umožňuje udržovat publikace aktuální díky zahrnutí změn výrobku a používat zdrojová konstrukční data přímo. Naše integrovaná řešení pro správu a publikování dokumentů synchronizují v rámci prostředí PLM vývoj dokumentů a správní procesy s daty o výrobku.

Food Safety

Spotřebitelé, kteří myslí na své zdraví, uvažují o jídle jinak. Vyžadují jen ty nejkvalitnější suroviny. Chtějí mít jistotu, že celý proces výroby je bezpečný a probíhá v souladu s platnými nařízeními. Nesplnění těchto požadavků může vést k poškození značky. Naše řešení nabízí holistický přístup k zobrazování výrobků a informací o nich (včetně celého dodavatelského řetězce) a nástroje zaměřené na správu souladu s normami a zpracování změn.

Návrh obalů pro potraviny a nápoje

Obaly jsou skvělým místem pro marketing značky, ale současně musí splňovat požadavky na každodenní použití. Návrháři se musí vypořádat s ekologickými normami, rychlejším výrobním cyklem způsobeným sociálními médii a novými nároky na mechanické namáhání kvůli růstu online prodejů. Náš balík funkcí pro návrh a vizualizaci balení umožňuje návrhářům vytvářet obaly, jaké si zákazníci přejí, a přitom zachovat strukturální integritu a zajistit efektivní výrobu kdekoliv na světě.

Návrh balení

Obaly jsou skvělým místem pro marketing značky, ale současně musí splňovat požadavky na každodenní použití. Návrháři se musí vypořádat s ekologickými normami, rychlejším výrobním cyklem způsobeným sociálními médii a novými nároky na mechanické namáhání kvůli růstu online prodejů. Náš balík funkcí pro návrh a vizualizaci balení umožňuje návrhářům vytvářet obaly, jaké si zákazníci přejí, a přitom zachovat strukturální integritu a zajistit efektivní výrobu kdekoliv na světě.

Návrh formulovaného výrobku

Zákazníci si přejí inovativní výrobky, které jsou zdravé, šetrné k životnímu prostředí a levné. Tím vzniká obrovský tlak na vývoj výrobku. Zkrácení doby potřebné k dodání na trh a zvýšení flexibility a efektivity vyžaduje sofistikovaný návrh, výkonné simulace, správu vlastností materiálů a účinné řízení kvality. Spolu s plnou integrací výzkumu, vývoje a výroby umožňují naše řešení Digital Formulation Solutions zjednodušení a optimalizaci postupů výzkumu a vývoje, díky čemuž budete mít výraznou konkurenční výhodu.

Návrh formulovaných výrobků

Zákazníci si přejí inovativní výrobky, které jsou zdravé, šetrné k životnímu prostředí a levné. Tím vzniká obrovský tlak na vývoj výrobku. Zkrácení doby potřebné k dodání na trh a zvýšení flexibility a efektivity vyžaduje sofistikovaný návrh, výkonné simulace, správu vlastností materiálů a účinné řízení kvality. Spolu s plnou integrací výzkumu, vývoje a výroby umožňují naše řešení Digital Formulation Solutions zjednodušení a optimalizaci postupů výzkumu a vývoje, díky čemuž budete mít výraznou konkurenční výhodu.

Umělecký návrh

Umělecký návrh je hlavním způsobem, jak propagovat značku a předat důležité informace, které zákazníka přesvědčí k nákupu. Musí být proveden správně, v souladu s požadavky a sdělovat hlavní výhody výrobku.  Umělecký návrh založený na základech platformy PLM zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrháři, aby se více zaměřil na kreativní prvky podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

V minulosti bylo ověření funkčnosti výrobku a balení před uvedením výrobku na trh časově náročné a velmi nákladné a zahrnovalo tvorbu jedné nebo více fyzických maket. Tento postup je díky větší poptávce po personalizaci, inovacích a rychlosti uvedení na trh stále obtížnější. Naše řešení pro návrh a kontrolu digitální makety umožňuje týmům napříč dodavatelským řetězcem sestavovat, vizualizovat a analyzovat modely a odhalovat problémy včas ještě před zahájením výroby.

Product Data Management for Consumer Products

With today’s Consumer Goods industry more cost-competitive than ever, manufacturers must increase efficiency wherever possible. A lifecycle approach to process and data management is critical for this. Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. This creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers.

Product Data Management for Apparel, Footwear & Accessories

In the fashion industry, manufacturing is often done by suppliers, located far from where the products are designed. A lifecycle approach to process and data management is critical for making this practice function effectively.

Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. It creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and manufacturing process definitions and execution.

Integrated Manufacturing Operations

Integrovaná správa výrobního provozu umožňuje plynulý tok informací, který spojuje podnikání s výrobou a distribuuje správné informace všem účastníkům.

Performance Engineering for Sporting Goods & Toys

Take the lead, deliver unparallel performance and advance the future of sporting goods and toys using our holistic simulation and test offering

Smart product and process design for consumer goods

Delivering exceptional customer experiences requires consumer product manufacturers to develop new behaviorally responsive products that meet sustainability standards while improving the consumers' lives. Implementing a plan based on a digital thread validation strategy can help manufacturers overcome some of their most significant challenges. Smart product design and process design leverage simulation and concurrent production to ensure manufacturability at the required speed, quality, and cost as an integrated total product solution.

Process design & validation for consumer goods

Process design and validation are unified solutions that enable consumer goods manufacturers to define and virtually validate production processes to anticipate any potential issues.

Performance engineering for consumer goods

The consumer goods market, including home appliance and tools industries, is at the dawn of delivering product upgrades that cater to the future of connected smart homes while meeting performance and regulatory requirements.  Companies specializing in household appliances rely on our advanced simulation and testing solutions to develop innovative, cost-effective carbon-abated products. Performance engineering combines test, simulation, and mechatronic system validation solutions, bringing the digital twin concept - best-in-class modeling, best-in-class testing, or the combination thereof–which is a crucial enabler to designing right the first time.

Product design & validation for consumer goods

Product design and validation introduce innovative digital thread technologies into the design process enabling seamless product design, package and artwork creation, analysis, and virtual validation.

Displaying of solutions.