Správa nákladů na výrobek

Dosažení stanovených nákladů je v oblasti spotřebního zboží obzvláště důležité kvůli velké konkurenci a malým maržím. 

Naše integrované řešení pro správu nákladů výrobku umožňuje našim zákazníkům určit nejlepší možnou cenu výrobku již v raných fázích vývoje, což může rozhodnout o úspěchu výrobku.

Dosažení stanovených nákladů je v oblasti spotřebního zboží obzvláště důležité kvůli velké konkurenci a malým maržím. 

Naše integrované řešení pro správu nákladů výrobku umožňuje našim zákazníkům určit nejlepší možnou cenu výrobku již v raných fázích vývoje, což může rozhodnout o úspěchu výrobku.

Learn More

Ať už vaše společnost vyrábí cyklistické přilby, parfémy, čokoládu nebo kancelářské vybavení, klíčem k úspěchu je vždy správa nákladů na výrobek.

K dosažení přesných odhadů potřebují společnosti standardizované metody a konzistentní data a modely nákladů. Náklady musí být možné přepočítat a porovnat, procesy stanovení nákladů musí být efektivní a nástroje transparentní. Aby mohl výrobce optimalizovat náklady, musí chápat a dokázat sledovat různé faktory určující cenu a vliv provedených změn na náklady.

Obsáhlá sada funkcí pro stanovení nákladů poskytuje všech článkům dodavatelského řetězce možnost optimalizovat náklady a zvýšit tak marže, zisky a návratnost investic. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek. Možnost určení nákladů kdykoliv v průběhu životního cyklu a možnost tvorby simulačních scénářů nabízí výraznou konkurenční výhodu.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Podílejte se efektivně na vývojové fázi životního cyklu výrobku tím, že nenecháte získávání potřebných informací až na aplikaci pro stanovení nákladů.

Design-to-Cost

Strukturu ceny výrobku je možné kdykoliv snadno zobrazit a vyhodnotit vliv vývojových změn a různé cenové scénáře.

Profitability Calculation

Díky předpovědi budoucích jednotkových nákladů a cen v průběhu životního cyklu výrobku můžete o investicích rozhodovat informovaně.

Purchase Price Analysis

Provádějte spolehlivé odhady nákladů nad různými komoditami. Vyjednávejte s dodavateli pravidelně o struktuře nákladů a ujistěte se, že náklady na součásti a materiály budou v souladu s plánovanými cíli.

Quotation Costing

Při vyjednávání s distributory můžete využít optimalizovaná data o nákladech ve srozumitelné formě a různých formátech a získat tak lepší vyjednávací pozici.

Target Costing

Odhadněte náklady na nový výrobek od fáze realizace výrobku až po začátek výroby. Určete náklady, materiály a jednotlivé kroky výroby. Simulujte scénáře využívající různá pracoviště a parametry procesů.

Tool Purchase Price Analysis

Během úkonů spojených s analýzou kupní ceny mohou nákladoví inženýři provádět vlastní výpočty a ověřovat tak správnost výpočtů dodavatelů.

Tool Quotation Costing

Pokud se při výrobě spotřebního zboží využívají operace jako vstřikování, odlévání, lisování nebo nástroje pro práci s kompozity, můžete včas vytvořit spolehlivé odhady nabídek a analýzy nákladů na stroje.