Návrh kosmetických a hygienických výrobků

Návrh kosmetických a hygienických výrobků je odvětví, kde se od výrobků vyžaduje estetický vzhled a složité funkce, aby za něj byli zákazníci ochotni utratit své peníze. 

Naše řešení umožňuje spojit mechanický návrh s funkcemi pro elektrický a softwarový návrh. Díky tomu lze pracovat s kompletním výrobkem a vytvořit tak úplné digitální dvojče i u složitých výrobků. Využijte našeho řešení k rychlejšímu a efektivnějšímu návrhu inovativních výrobků.

Návrh kosmetických a hygienických výrobků je odvětví, kde se od výrobků vyžaduje estetický vzhled a složité funkce, aby za něj byli zákazníci ochotni utratit své peníze. 

Naše řešení umožňuje spojit mechanický návrh s funkcemi pro elektrický a softwarový návrh. Díky tomu lze pracovat s kompletním výrobkem a vytvořit tak úplné digitální dvojče i u složitých výrobků. Využijte našeho řešení k rychlejšímu a efektivnějšímu návrhu inovativních výrobků.

Learn More

Odvětví kosmetických a hygienických výrobků se obzvláště v oblasti zařízení posouvá směrem k propojenému ekosystému, kde je k přesvědčení zákazníka ke koupi nutné, aby v sobě výrobek spojoval estetický návrh a komplexní funkčnost. Kvůli tomu je vývoj a výroba čím dál složitější.

Tyto výrobky obvykle obsahují mechanické, elektrické a softwarové součásti, které musí bez problému fungovat společně a musí se dokázat připojit k dalším elektronickým zařízením. K dosažení požadované bezpečnosti a optimální výkonnosti je nutná simulace. Zákazníci očekávají, že výrobky budou fungovat ihned a vždy.

Naše nástroje pro mechanický návrh nabízí bezkonkurenční funkčnost a dávají návrhovým týmům volnost při návrhu výrobku, procesů a výroby, protože umožňují i tvorbu návrhů, které byly dříve nákladné nebo časově náročné. Naše komplexní sada nástrojů pro digitální návrh umožňuje spojit mechanický návrh s funkcemi pro elektrický a softwarový návrh. Díky tomu lze pracovat s kompletním výrobkem a vytvořit tak úplné digitální dvojče i u složitých výrobků. Využijte našeho řešení k rychlejšímu a efektivnějšímu návrhu inovativních výrobků.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable Integrated BOM

Využijte námahu vloženou do procesu návrhu k tvorbě definice rozpisky, kterou lze následně využít u různých variant výrobku.

Design for Additive Manufacture

Využijte nejnovější výrobní technologie včetně aditivní výroby a 3D tisku. Vytvářejte návrhy složitých a nepravidelných tvarů, které by s využitím starších metod nebylo možné vyrobit.

Design Validation

Modely výrobku lze využít k zobrazení stavu a dalších informací. Pomocí barevné škály můžete například znázornit stupeň dokončení jednotlivých součástí.

Digital Mockup

Zbavte se vlivů omezujících kreativitu díky možnosti rychlého načítání široké škály součástí z více produktových řad do jednoho digitálního modelu.

Industrial Design & Styling

Vytvářejte návrhy pomocí bezkonkurenčního řešení, které spojuje průmyslovou konstrukci a styling. Využijte při návrhu fyzické modely díky podpoře trojrozměrného skenování.

Knowledge Reuse

Identifikujte a sdílejte společné prvky, které lze opětovně využívat v různých produktových řadách, a podpořte tak standardizaci a využívání šablon součástí.

Model Based Definition

Sdílejte znalosti a data (například specifikace materiálu a certifikace dodavatelů) z více oddělení pomocí poznámek zobrazených přímo v digitální maketě výrobku.

Product Modeling

Využívejte funkce výkonného CAD řešení, které umožňuje převod z 2D skic na 3D modely. Optimalizujte výrobky a kombinujte návrhy z různých produktových řad.