Návrh formulovaných výrobků

Formulovaný návrh v oblasti kosmetických a hygienických výrobků

Zákazníci si přejí inovativní výrobky, které jsou zdravé, šetrné k životnímu prostředí a levné. Tím vzniká obrovský tlak na vývoj výrobku. Zkrácení doby potřebné k dodání na trh a zvýšení flexibility a efektivity vyžaduje sofistikovaný návrh, výkonné simulace, správu vlastností materiálů a účinné řízení kvality. Spolu s plnou integrací výzkumu, vývoje a výroby umožňují naše řešení Digital Formulation Solutions zjednodušení a optimalizaci postupů výzkumu a vývoje, díky čemuž budete mít výraznou konkurenční výhodu.

Zákazníci si přejí inovativní výrobky, které jsou zdravé, šetrné k životnímu prostředí a levné. Tím vzniká obrovský tlak na vývoj výrobku. Zkrácení doby potřebné k dodání na trh a zvýšení flexibility a efektivity vyžaduje sofistikovaný návrh, výkonné simulace, správu vlastností materiálů a účinné řízení kvality. Spolu s plnou integrací výzkumu, vývoje a výroby umožňují naše řešení Digital Formulation Solutions zjednodušení a optimalizaci postupů výzkumu a vývoje, díky čemuž budete mít výraznou konkurenční výhodu.

Formulovaný návrh v oblasti kosmetických a hygienických výrobků

Learn More

Zákazníci stále více hledí na vliv na zdraví a životní prostředí a vyžadují, aby byly výrobky, které kupují, zdravé a bezpečné. Vyžadují širokou nabídku výrobku dodávaných v různých typech a velikostech balení. Zákazníci chtějí výrobky prémiové kvality a očekávají, že standardní řady výrobků budou levné.

Toto odvětví je stále více regulováno, což ovlivňuje vývoj výrobků a dodavatelské řetězce. Očekávání se zvyšují stejnou rychlostí i na rozvíjejících se trzích. Výrobci musí zkrátit dobu potřebnou k dodání na trh a zvýšit flexibilitu a efektivitu výroby tak, aby bylo možné vyrábět hromadně individualizované výrobky.

Výrobci tedy potřebují vhodnou platformu pro výzkum a vývoj, aby mohli zpeněžit svůj výzkumný potenciál. Tato platforma musí obsahovat škálovatelné a flexibilní softwarové aplikace, které zjednodušují a optimalizují výzkumné a vývojové postupy a provazují je s výrobou. Tato platforma musí udržovat soulad návrhu výrobků a postupů se zákonnými požadavky a požadavky na kvalitu. Bezproblémová integrace dat a procesů výzkumu, vývoje a výroby výrazně urychluje přesun konečného návrhu výrobků do velkoobjemové výroby.

Formulovaný návrh v oblasti kosmetických a hygienických výrobků

Záznam webináře | 40 minut

Zajištění efektivity inovací při návrhu formulovaných výrobků

Na obrázku je znázorněn výrobní stroj s digitálním nastavením vyrábějící formulované výrobky

Digitální FCMG transformace mění způsob, jakým spotřebitelé nakupují!

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení