Umělecký návrh

Umělecký návrh v oblasti kosmetických a hygienických výrobků

Umělecký návrh je hlavním způsobem, jak propagovat značku a předat důležité informace, které zákazníka přesvědčí k nákupu. Musí být proveden správně, v souladu s požadavky a sdělovat hlavní výhody výrobku.  Umělecký návrh založený na základech platformy PLM zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrháři, aby se více zaměřil na kreativní prvky podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Umělecký návrh je hlavním způsobem, jak propagovat značku a předat důležité informace, které zákazníka přesvědčí k nákupu. Musí být proveden správně, v souladu s požadavky a sdělovat hlavní výhody výrobku.  Umělecký návrh založený na základech platformy PLM zvýší agilnost a kvalitu, sníží riziko reklamace a umožní návrháři, aby se více zaměřil na kreativní prvky podporující prodej výrobku a udržení zákazníků.

Naše řešení pokrývá umělecký návrh od konceptu až po samotnou výrobu.

Learn More

Reklamace výrobků způsobené chybami v balení a uměleckém návrhu, kterým se lze zdánlivě snadno vyhnout, jsou až příliš časté. Obvykle jsou způsobeny tím, že výměna informací mezi týmy tvořícími výrobek a umělecký návrh není tak častá jako změna návrhu výrobků.

Společnosti si nyní uvědomují, že řešení pro správu vývoje výrobku je nutné rozšířit o vývoj uměleckého návrhu i jeho schvalování.  Informace se musí nacházet v jednotném zdroji a změny se musí projevit ve všech ovlivněných souborech uměleckého návrhu.  Správný pracovní postup a řízení změn zajistí možnost souběžného schvalování, což výrazně urychlí schvalování uměleckého návrhu. Z řádu měsíců na dny.

Naše řešení umožňuje vývoj uměleckého návrhu od konceptu až po výrobu, přičemž podporuje interní a externí spolupráci a umožňuje efektivní řízení změn, v němž lze rozlišovat malé a velké změny. Informace jsou řízeny, schvalovány a kdykoliv dostupné k použití, což umožňuje dosáhnout skvělého výsledku „napoprvé“, minimalizovat počet pozdějších reklamací a dodávat umělecké návrhy v řádu dnů u nových návrhů a v řádu minut, když jde o změny.

Naše řešení pokrývá umělecký návrh od konceptu až po samotnou výrobu.

Záznam webináře | 60 minut

The Artwork of Industry 4.0 – Unlocking the Potential of Digitalization for Consumer Products Companies

The Artwork of Industry 4.0 -- Unlocking the Potential of Digitalization for Consumer Products Companies

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení