Umělecký návrh

Obuvnické a oděvní společnosti spolu soupeří na poli rychlé mody a musí být schopny uvádět nové výrobky v řádu dní. Agilita je při tvorbě uměleckého návrhu nezbytná.  Této agility lze dosáhnout opakovaným používáním stávajících návrhů. Umělecký návrh založený na platformě pro správu životního cyklu výrobku nabízí spolehlivá a přesná data, možnost opakovaného používání návrhů a rychlé tvorby konfigurací včetně personalizovaných popisků nebo monogramů.

Umělecký návrh je v oblasti obuvnictví, oděvnictví a doplňků stejně důležitý jako balení výrobku.  Agilita je v oblasti uměleckého návrhu obzvláště důležitá v poslední fázi dodávání personalizovaných výrobků v řádu dnů.

Obuvnické a oděvní společnosti spolu soupeří na poli rychlé mody a musí být schopny uvádět nové výrobky v řádu dní. Agilita je při tvorbě uměleckého návrhu nezbytná.  Této agility lze dosáhnout opakovaným používáním stávajících návrhů. Umělecký návrh založený na platformě pro správu životního cyklu výrobku nabízí spolehlivá a přesná data, možnost opakovaného používání návrhů a rychlé tvorby konfigurací včetně personalizovaných popisků nebo monogramů.

Umělecký návrh je v oblasti obuvnictví, oděvnictví a doplňků stejně důležitý jako balení výrobku.  Agilita je v oblasti uměleckého návrhu obzvláště důležitá v poslední fázi dodávání personalizovaných výrobků v řádu dnů.

Learn More

Propagace a ochrana značky je klíčová pro všechny výrobce spotřebního zboží, ale v oblasti oděvnictví, obuvnictví a doplňků je naprosto stěžejní. Značka je na vhodných místech součástí výrobku, popisků a balení.  Přizpůsobování výrobků a personalizace výrazně ovlivňují současný trh a je tedy nutné zajistit interakci mezi kreativními a vývojovými odděleními ve společnosti.
Výměna informací mezi různými odděleními bývá obecně pomalejší, než je rychlost změn výrobku. V oblasti oděvnictví a obuvnictví to platí dvojnásob. 
Naše řešení plně využívá platformy pro správu informací. Informace jsou dostupné v rámci jednotného zdroje a změny se okamžitě propagují do všech ovlivněných oblastí. Díky tomu je snazší zajistit kvalitu dat a efektivní opakované využívání zdrojů. Řešení také podporuje souběžné pracovní postupy, přičemž jsou zajištěny závislosti, práce napříč organizačními jednotkami a bezproblémová spolupráce s dodavateli.  

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.