Virtuální vývoj výroby

Robotické paže pracující v prostředí závodu na částech podvozku automobilu.

Výrobci a dodavatelé automobilů zdokonalovali své procesy uvádění na trh po celá desetiletí. Většina z nich si ale uvědomuje, že s tím, jak se vyvíjí celé odvětví, musí vyvíjet i vlastní výrobní procesy, aby se současnými trendy udržely krok. Chytrá výroba je široký pojem, který zahrnuje automatizaci výroby, senzory a digitální technologie, jako jsou umělá inteligence (AI) a průmyslový internet věcí (IoT). Mnoho výrobců již do jisté míry zavedlo chytrou výrobu, ale zatím nepodnikli kroky k tomu, aby ze získaných dat vytěžili maximální hodnotu. Díky komplexnímu digitálnímu dvojčeti výroby lze automaticky shromažďovat, analyzovat a sdílet informace pro vývoj výrobních pracovních buněk a montážních linek ve virtuálním světě před jejich samotnou montáží. Virtuální vývojový proces umožňuje výrobcům OEM a dodavatelům digitálně nacvičit uvedení nového výrobku na trh ještě před jeho uvedením do výroby. Reálné poznatky získané díky digitalizaci výroby zabraňují nákladným chybám, eliminují časově náročné přepracování a umožňují vyrábět kvalitní díly už při spuštění výroby a v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Výrobci a dodavatelé automobilů zdokonalovali své procesy uvádění na trh po celá desetiletí. Většina z nich si ale uvědomuje, že s tím, jak se vyvíjí celé odvětví, musí vyvíjet i vlastní výrobní procesy, aby se současnými trendy udržely krok. Chytrá výroba je široký pojem, který zahrnuje automatizaci výroby, senzory a digitální technologie, jako jsou umělá inteligence (AI) a průmyslový internet věcí (IoT). Mnoho výrobců již do jisté míry zavedlo chytrou výrobu, ale zatím nepodnikli kroky k tomu, aby ze získaných dat vytěžili maximální hodnotu. Díky komplexnímu digitálnímu dvojčeti výroby lze automaticky shromažďovat, analyzovat a sdílet informace pro vývoj výrobních pracovních buněk a montážních linek ve virtuálním světě před jejich samotnou montáží. Virtuální vývojový proces umožňuje výrobcům OEM a dodavatelům digitálně nacvičit uvedení nového výrobku na trh ještě před jeho uvedením do výroby. Reálné poznatky získané díky digitalizaci výroby zabraňují nákladným chybám, eliminují časově náročné přepracování a umožňují vyrábět kvalitní díly už při spuštění výroby a v průběhu celého životního cyklu výrobku.

30-day free trial. Start predicting in minutes!

Generate a virtual production plant: Run it before you build it.

Robots working an an auto assembly

Stay connected when developing your next manufacturing plant by utilizing Siemens integrated suite of manufacturing planning software.

Muž sedí za obrazovkou počítače, v ruce drží díl auta a porovnává ho s CAD modelem na obrazovce.

Learn More

Bezchybné uvedení na trh díky integrované výrobě

Vývoj výrobků v automobilovém průmyslu tradičně začíná návrhem a validací výrobku, po níž následuje vývoj výrobních procesů. Díky chytrému a integrovanému přístupu k výrobě jsou klíčová data o konstrukci výrobku sdílena s výrobním týmem v rámci harmonogramu mnohem dříve, což podporuje spolupráci mezi týmy pro návrh výrobku a výrobních postupů. Tento včasný přístup k datům umožňuje výrobnímu týmu vyvíjet výrobní procesy v digitálním prostoru ještě před jejich zavedením do výroby. Virtuální vývoj výroby kombinuje data o výrobcích, senzory, software a programovací automatizaci, aby bylo možné realisticky přiblížit chování jednotlivých výrobních prostředků a jejich vzájemnou interakci. Prostřednictvím simulace lidského chování mohou výrobci také otestovat efektivitu, bezpečnost a ergonomii pracovišť v závodu, aniž by ohrozili skutečnou lidskou obsluhu. Spuštění výroby se tak stává předvídatelnějším, což výrobcům umožňuje řešit potenciální problémy dříve, než nastanou. Integrované výrobní řešení také podporuje strategie modulárních platforem, které automobilky v poslední době používají k rychlému a efektivnímu rozšiřování svých portfolií.

Virtuální uvedení robotů do provozu

V posledních letech se díky novým technologiím, jako jsou umělá inteligence a průmyslový internet věcí, spolu s inovacemi hardwaru a senzorů objevila pokročilá úroveň robotiky. Tento pokrok sice zvýšil úroveň provozní flexibility a rychlosti, ale zároveň zvýšil složitost vývoje výrobních postupů, což zprovoznění nové linky zpožďuje a prodražuje. Výrobci tradičně uvádějí automatizační zařízení do provozu na konci hodnotového řetězce – po dokončení návrhu výrobku, vývoje nástrojů a návrhu průmyslových řídicích systémů. Když je třeba zprovoznit nebo změnit výrobní linku, jsou výrobci nuceni zastavit provoz, aby mohli odladit řídicí jednotky na zařízeních pod napětím. Řešení se simulací robotiky, offline programování a technologie zprovoznění umožňují výrobcům přenést simulované robotické operace do výrobní haly bez přerušení výroby.

Muž sedí za obrazovkou počítače, v ruce drží díl auta a porovnává ho s CAD modelem na obrazovce.

Řešení