Návrh výkonných automobilů

Návrh výkonných automobilů

Pro úspěšné řešení složitých výzev souvisejících s vývojem vozidel (například rovnováha mezi úsporou paliva, spotřebou energie a výkonem) jsou zapotřebí inovativní koncepty, které lze digitálně prozkoumat a fyzikálně ověřit.

Díky nabídce široké řady řešení pro simulace, testování a inženýrské služby společnosti Siemens Digital Industries Software můžete snadno činit náročná konstrukční rozhodnutí. Podpora výkonnostního inženýringu a validací systému mechatroniky pomocí testování a simulací zavádí koncept digitálních dvojčat, což je prvotřídní modelovací a testovací nástroj, který představuje klíčové řešení pro tvorbu bezchybných konceptů na první pokus.

Pro úspěšné řešení složitých výzev souvisejících s vývojem vozidel (například rovnováha mezi úsporou paliva, spotřebou energie a výkonem) jsou zapotřebí inovativní koncepty, které lze digitálně prozkoumat a fyzikálně ověřit.

Díky nabídce široké řady řešení pro simulace, testování a inženýrské služby společnosti Siemens Digital Industries Software můžete snadno činit náročná konstrukční rozhodnutí. Podpora výkonnostního inženýringu a validací systému mechatroniky pomocí testování a simulací zavádí koncept digitálních dvojčat, což je prvotřídní modelovací a testovací nástroj, který představuje klíčové řešení pro tvorbu bezchybných konceptů na první pokus.

Video

The digital twin for automotive performance engineering: mastering the engineering complexity of smart, connected vehicles

Watch Video
Návrh výkonných vozidel

Learn More

Snižování emisí, nové možnosti mobility a globalizace trhu změnily způsob, jakým výrobci navrhují a konstruují vozidla. Současní výrobci se předhánějí ve vývoji autonomních vozidel a vozidel s nízkou mírou emisí, která mohou představovat konkurenční výhodu značky na globálním trhu. Aby mohla oddělení zabývající se vývojem výkonných vozidel dosáhnout optimálního jízdního komfortu, musí ověřovat a validovat programy a aplikace pomocí simulací a testování v různých fázích vývoje, od prototypu až po samotnou výrobu.

Společnost Siemens Digital Industries Software tato oddělení podporuje modelem řízeným přístupem, který jim pomáhá se složitostí systému mechatroniky. Naše řešení umožňují inženýrům vozidlo digitálně zkoumat a fyzikálně ověřit, aby mohli dosáhnout rovnováhy mezi všemi výkonnostními ukazateli.

Návrh výkonných vozidel
Vybrané úspěchy zákazníků

Loncin

Leveraging Simcenter Engineering to gain 15 percent increase in ride comfort while maintaining handling

Leveraging Simcenter Engineering to gain 15 percent increase in ride comfort while maintaining handling

Siemens services enable Loncin to use simulation to gain confidence in vehicle performance

Další informace

Záznam webináře

Lepší a rychlejší přehled o NVH vozidla díky nejnovějším metodám analýzy přenosových tras

Analýza přenosových tras

Podívejte se za hranice tradičních metod analýzy přenosových tras použitím metody založené na časové doméně, namáhání, komponentách, blokovaných silách a TPA založené na modelu.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

ADAS & Integrated Safety

Optimalizujte bezpečnost a výkon související se systémy ADAS tím, že spojíte kontrolu výsledného chování s aktivními a pasivními bezpečnostními systémy.

Aerodynamics

Získejte lepší představu o proudění a aerodynamice a zvyšte účinnost, komfort a bezpečnost vozidla. Zlepšete ovladatelnost vozidla a snižte hluk, který vydává.

Autonomous Driving

Realizuje efektivní průzkum, validace a ověřování návrhu ADAS a autonomních řídicích systémů na úrovni vozidla.

Controls Development, Verification & Validation

Vyvíjejte mechatronické systémy a optimalizujte mechaniku, elektroniku a software najednou jako jednotný integrovaný systém.

Driving Dynamics

Vytvářejte předběžné návrhy podsystémů podvozku, architektury, detailních prvků, pohonu a řízení.

Industrial Quality Testing

Jak využít výkonné a spolehlivé testování během výroby Náš systém testování kvality kombinuje všechny potřebné snímače, přesný hardware pro záznam zvuku a vibrací, inteligentní analýzu signálů a flexibilní software pro řízení testů, díky nimž můžete provádět přesné testy typu prošlo/selhalo a získat tak formální důkaz, že součást splňuje specifikace nebo že provoz stroje je bezpečný.

Model Based Systems Engineering

MBSE within Teamcenter brings together multi-domain product development – mechanical, electrical, and software – and considerations like cost, reliability, and manufacturability.

NVH & Acoustics

Navrhujte, optimalizujte a validujte vozidlo z hlediska jízdního komfortu pomocí simulací a testování hluku, vibrací i akustiky.

Powertrain Performance Engineering

Discover how Simcenter simulation and testing solutions enable to balance powertrain fuel economy, drivability, energy management, NVH and acoustics.