Přejít k obsahu

Vehicle Lightweighting

Snižování hmotnosti vozidel pro automobilový průmysl a dopravu

Cenová dostupnost a hromadná výroba kompozitních materiálů představují klíčové výzvy automobilového průmyslu. Návrh, analýza a výroba kompozitních výrobků musí projít revolucí. Prověřená softwarová řešení pro vývoj pokročilých kompozitních součástí společnosti Siemens Digital Industries Software vám umožní lépe pochopit, jaký vliv budou mít změny v konstrukci na náklady a časové plánování tak, abyste mohli kompozitní výrobky ve svých CAD a PLM aplikacích řádně navrhovat, simulovat, testovat a ověřovat.

Cenová dostupnost a hromadná výroba kompozitních materiálů představují klíčové výzvy automobilového průmyslu. Návrh, analýza a výroba kompozitních výrobků musí projít revolucí. Prověřená softwarová řešení pro vývoj pokročilých kompozitních součástí společnosti Siemens Digital Industries Software vám umožní lépe pochopit, jaký vliv budou mít změny v konstrukci na náklady a časové plánování tak, abyste mohli kompozitní výrobky ve svých CAD a PLM aplikacích řádně navrhovat, simulovat, testovat a ověřovat.

Snižování hmotnosti vozidel pro automobilový průmysl a dopravu

Learn More

Kompozitní materiály v automobilovém průmyslu nabízí způsob, jak snížit hmotnost vozidel a tím snížit jejich spotřebu. Kompozitní materiály se dříve používaly jen u těch nejvýkonnějších vozů. V dnešní době však výrobci používají kompozity i v běžných automobilech, aby dosáhli nižší hmotnosti a spotřeby paliva.

Cenová dostupnost a hromadná výroba kompozitních materiálů představují klíčové výzvy automobilového průmyslu, které vyžadují revoluci v konstrukci, analýze a výrobě kompozitních výrobků. Úspěšné nasazení kompozitních materiálů vyžaduje efektivní komunikaci mezi týmy z více oborů napříč celým životním cyklem automobilu. Společnost Siemens Digital Industries Software kompletně podporuje návrh, inženýrství a výrobu kompozitních výrobků.

Naše prověřená softwarová řešení pro vývoj pokročilých kompozitních součástí vám umožní lépe pochopit, jaký vliv budou mít změny v návrhu na náklady a časové plánování. Díky inženýrským procesům s velkou mírou souběžnosti je možné navrhovat, simulovat, testovat a ověřovat kompozitní výrobky v CAD a PLM aplikacích.

Snižování hmotnosti vozidel pro automobilový průmysl a dopravu

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Composite Design & Analysis

Podpořte inženýrské procesy kompozitů v CAD systémech, od koncepce, definice vrstvených desek a tvorby vrstev přes simulaci a tvorbu dokumentace až po samotnou výrobu.

Composite Design and Manufacturing

Automaticky generujte výrobní data (například rozviny), která budou řídit řezací stroje, laserové promítání a systémy kladení vláken a plátů.

Composites

Provádějte simulace vrstvených kompozitních materiálů a zajistěte, že jejich návrhu, řešení a postprocesingu budou splňovat požadavky spojené s NVH, životností a pevností.

Fastening & Joint Design

Vytvářejte, validujte a komunikujte požadavky na konstrukci vozidla, použití kompozitních materiálů, časové termíny a cílové náklady.

Manufacture Composites

Ověřujte požadavky na stavbu kompozitů prostřednictvím tvorby potřebné dokumentace pro skládání, řezání, laserové promítání, kladení plátů, orientaci vláken a související kontrolní činnosti.

Mechanical Design Management

Využijte výhod systému správy dat, zvyšte produktivitu při hledání a úpravách součástí i sestav a automatizujte změnové, ověřovací a schvalovací procesy.

Product Modeling

Urychlete vývoj kompozitů používaných v interiéru vozidla, v pohonu a karosérii díky našemu řešení pro spolupráci v různých CAD systémech

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.

Související zdroje

Nové inženýrské výzvy

Nové inženýrské výzvy

Automobiloví výrobci musí při vývoji lehčích automobilů transformovat své inženýrské a výrobní metody

Technický dokument

Návrh kompozitů pro vozidla

Využijte plného potenciálu kompozitních materiálů prostřednictvím simulace

Další informace

Brožura Fibersim

Navrhujte inovativní, odolné a odlehčené konstrukce z kompozitů

Brožura