Odlehčení vozidel

Snižování hmotnosti vozidel pro automobilový průmysl a dopravu

Cenová dostupnost a hromadná výroba kompozitních materiálů představují klíčové výzvy automobilového průmyslu. Návrh, analýza a výroba kompozitních výrobků musí projít revolucí. Prověřená softwarová řešení pro vývoj pokročilých kompozitních součástí společnosti Siemens Digital Industries Software vám umožní lépe pochopit, jaký vliv budou mít změny v konstrukci na náklady a časové plánování tak, abyste mohli kompozitní výrobky ve svých CAD a PLM aplikacích řádně navrhovat, simulovat, testovat a ověřovat.

Cenová dostupnost a hromadná výroba kompozitních materiálů představují klíčové výzvy automobilového průmyslu. Návrh, analýza a výroba kompozitních výrobků musí projít revolucí. Prověřená softwarová řešení pro vývoj pokročilých kompozitních součástí společnosti Siemens Digital Industries Software vám umožní lépe pochopit, jaký vliv budou mít změny v konstrukci na náklady a časové plánování tak, abyste mohli kompozitní výrobky ve svých CAD a PLM aplikacích řádně navrhovat, simulovat, testovat a ověřovat.

Snižování hmotnosti vozidel pro automobilový průmysl a dopravu

Learn More

Kompozitní materiály v automobilovém průmyslu nabízí způsob, jak snížit hmotnost vozidel a tím snížit jejich spotřebu. Kompozitní materiály se dříve používaly jen u těch nejvýkonnějších vozů. V dnešní době však výrobci používají kompozity i v běžných automobilech, aby dosáhli nižší hmotnosti a spotřeby paliva.

Cenová dostupnost a hromadná výroba kompozitních materiálů představují klíčové výzvy automobilového průmyslu, které vyžadují revoluci v konstrukci, analýze a výrobě kompozitních výrobků. Úspěšné nasazení kompozitních materiálů vyžaduje efektivní komunikaci mezi týmy z více oborů napříč celým životním cyklem automobilu. Společnost Siemens Digital Industries Software kompletně podporuje návrh, inženýrství a výrobu kompozitních výrobků.

Naše prověřená softwarová řešení pro vývoj pokročilých kompozitních součástí vám umožní lépe pochopit, jaký vliv budou mít změny v návrhu na náklady a časové plánování. Díky inženýrským procesům s velkou mírou souběžnosti je možné navrhovat, simulovat, testovat a ověřovat kompozitní výrobky v CAD a PLM aplikacích.

Snižování hmotnosti vozidel pro automobilový průmysl a dopravu

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Zpřístupněte napříč organizací jednotný zdroj kusovníkových informací pro správu variant a konfigurací automobilových výrobků.

Composite Design & Analysis

Podpořte inženýrské procesy kompozitů v CAD systémech, od koncepce, definice vrstvených desek a tvorby vrstev přes simulaci a tvorbu dokumentace až po samotnou výrobu.

Composite Design and Manufacturing

Automaticky generujte výrobní data (například rozviny), která budou řídit řezací stroje, laserové promítání a systémy kladení vláken a plátů.

Composites

Provádějte simulace vrstvených kompozitních materiálů a zajistěte, aby jejich návrh, řešení a následné zpracování splňovaly požadavky spojené s NVH, odolností a pevností.

Fastening & Joint Design

Vytvářejte, validujte a komunikujte požadavky na konstrukci vozidla, použití kompozitních materiálů, časové termíny a cílové náklady.

Manufacture Composites

Ověřujte požadavky na stavbu kompozitů prostřednictvím tvorby potřebné dokumentace pro skládání, řezání, laserové promítání, kladení plátů, orientaci vláken a související kontrolní činnosti.

Mechanical Design Management

Využijte výhod systému správy dat, zvyšte produktivitu při hledání a úpravách součástí i sestav a automatizujte změnové, ověřovací a schvalovací procesy.

Product Modeling

Urychlete vývoj kompozitů používaných v interiéru vozidla, v pohonu a karosérii díky našemu řešení pro spolupráci v různých CAD systémech