Řízení spotřeby energie vozidel

Ekologické požadavky zajímají spíše výrobce a dodavatele vozidel, řidiči očekávají jízdní komfort, na který jsou zvyklí. Opatření optimalizující spotřebu energie by neměla mít žádný vliv na klíčové ukazatele, jakými jsou například hluk, jízdní vlastnosti nebo komfort. Možnost vyhodnotit vliv změn architektury systému na globální energetickou rovnováhu a klíčové výkonnostní atributy v rané fázi návrhu a konstrukce je důležitá pro tvorbu předběžných návrhů a dodržení času uvedení výrobku na trh. 

Společnost Siemens PLM Software nabízí jedinečnou kombinaci systémových, 3D a CFD simulačních nástrojů spolu s inženýrskými službami, které vám umožňují dosáhnout rovnováhy ještě před vznikem fyzického prototypu. Poté můžete digitálně prozkoumat fyzické a řídicí systémy, jejichž podsystémy mají na starost energetickou rovnováhu a optimalizaci spotřeby. 

Ekologické požadavky zajímají spíše výrobce a dodavatele vozidel, řidiči očekávají jízdní komfort, na který jsou zvyklí. Opatření optimalizující spotřebu energie by neměla mít žádný vliv na klíčové ukazatele, jakými jsou například hluk, jízdní vlastnosti nebo komfort. Možnost vyhodnotit vliv změn architektury systému na globální energetickou rovnováhu a klíčové výkonnostní atributy v rané fázi návrhu a konstrukce je důležitá pro tvorbu předběžných návrhů a dodržení času uvedení výrobku na trh. 

Společnost Siemens PLM Software nabízí jedinečnou kombinaci systémových, 3D a CFD simulačních nástrojů spolu s inženýrskými službami, které vám umožňují dosáhnout rovnováhy ještě před vznikem fyzického prototypu. Poté můžete digitálně prozkoumat fyzické a řídicí systémy, jejichž podsystémy mají na starost energetickou rovnováhu a optimalizaci spotřeby. 

Video

Boost vehicle energy management with Simcenter solutions

Watch Video

Learn More

Přísnější nároky na návrh, zvýšená složitost systému a striktní nařízení týkající se energetických úspor dělají z řízení spotřeby energie ve vozidle obtížnou, ale z hlediska konstrukce důležitou výzvu. Aby vozidlo tyto vysoké standardy a požadavky zákazníků splňovalo, je nutné tyto komplexní související problémy řešit v rámci celého životního cyklu. Naplnění těchto požadavků a snížení nákladů vyžaduje nový přístup k vývoji založený na simulacích. Díky této vývojové metodě je možné digitálně prozkoumat různé architektury a konfigurace a nalézt nejlepší kompromis mezi různými výkonnostními atributy a vyhodnotit fyzikální a řídicí systémy ještě před vznikem samotného prototypu.

Společnost Siemens PLM Software nabízí jedinečnou kombinací systémové simulace, 3D CAE a simulačních nástrojů pro výpočetní dynamiku kapalin (CFD) spolu s inženýrskými službami, měřením výkonnosti, stanovením cílů pro řízení spotřeby energie, dimenzováním architektury, strategií pro vládní nařízení a průzkumem návrhu.

Vybrané úspěchy zákazníků

BAIC Motor

BAIC teams up to implement vehicle energy management and model-based systems engineering

A Chinese automotive leader, BAIC optimizes fuel efficiency using Siemens Digital Industries Software solutions

Další informace

Záznam webináře | 33 minut

Rapidly validate systems performance using system simulation and reduced order modeling techniques

Reduced order model simulation

Accelerate validation of systems and controls during integration with neural networks

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

3D Thermal Analysis

Získejte přesné tepelné charakteristiky vašeho vozidla a podle toho přizpůsobte strategie řízení tepla pro dosažení optimálního výkonu pomocí 3D simulace.

Electrified Vehicle Simulation

Analyzujte konstrukční složitost vozidel na elektrický pohon a simulujte všechny kritické podsystémy, což vám umožní vyhodnotit globální výkon vozidla, od tvorby architektury až po její integraci.

Engineering and Consulting Services

Urychlete vývoj výrobků a vyřešte ty nejobtížnější problémy s našimi službami inženýringu a poradenství.

Fluid Dynamics Simulation

Simulujte libovolný inženýrský problém, který zahrnuje proudění kapalin či plynů (nebo kombinace obojího) a související fyzikální jevy.

HVAC & Vehicle Cabin Comfort Simulation

Optimalizujte proudění vzduchu v rámci klimatizace, pochopte procesy chlazení a zahřívání kabiny a vyhodnoťte vliv externích podmínek a technologických rozhodnutí na výsledný teplotní pocit cestujících.

Integrated Systems Simulation

Vyhodnoťte různé architektury vozidla a pohonu v libovolné fázi návrhového cyklu v různých provozních podmínkách a optimalizujte spotřebu paliva, jízdní vlastnosti, spolehlivost, komfort a NVH.

Thermal Management Systems Simulation

Zajistěte správné chlazení motoru díky optimalizaci tepelných výměníků, čerpadel a termostatů a optimalizujte zahřívací fáze, řídicí strategie a integraci se systémem HVAC.

Vehicle Energy Management Test Center

Využijte výhod řešení pro pokročilé testování na úrovni samotného vozidla spolu s fyzikální simulací, které vám umožní dosáhnout optimální spotřeby paliva pomocí našeho střediska pro testování řízení spotřeby vozidla.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa