Řízení ověřování vozidel

Řízení ověřování vozidel

Řešení pro řízení ověřování umožňuje společnostem rychleji dosáhnout certifikací díky jednotnému integrovanému prostředí. Díky tomu jsou všechny události ověřování výrobků (ať už jde o modelování pomocí simulací nebo fyzické testování) řízeny požadavky a jsou plánovány tak, aby byly provedeny ve správném pořadí. Díky tomu, že jsou jednotlivé testy a analýzy propojeny se souvisejícími prostředky, naše řešení nabízí úplnou sledovatelnost.

Řešení pro řízení ověřování umožňuje společnostem rychleji dosáhnout certifikací díky jednotnému integrovanému prostředí. Díky tomu jsou všechny události ověřování výrobků (ať už jde o modelování pomocí simulací nebo fyzické testování) řízeny požadavky a jsou plánovány tak, aby byly provedeny ve správném pořadí. Díky tomu, že jsou jednotlivé testy a analýzy propojeny se souvisejícími prostředky, naše řešení nabízí úplnou sledovatelnost.

Řízení ověřování vozidel

Learn More

Automobilový a dopravní průmysl prochází značnými změnami, kterých se dotýkají vládní i ekologická nařízení. Výrobci a jejich dodavatelé vyvíjejí novou generaci semi-autonomních, autonomních i elektricky poháněných vozidel, která jsou mnohem složitější než vozidla běžná. Pro úspěšné uvedení výrobků na trh musí výrobci v průběhu návrhu a vývoje výrobku dokumentovat a zajistit plnění všech vládních a průmyslových nařízení.

Naše řešení nabízí jedinečnou sadu nástrojů a procesů, díky kterým se zásadním způsobem mění způsob plánování, provádění a správy ověřování výrobků. Díky těmto řešením budou všechny programy realizovány tím nejlepším možným způsobem. Součástí řešení jsou funkce pro správu požadavků, plánování, rozvrhování a dokumentaci činností spojených s ověřováním včetně CAE analýzy a testování. Výsledkem je proces správy požadavků, který je sledovatelný a může sloužit jako důkaz o dodržování předpisů.

Díky opakovaně použitelným a standardizovaným postupům ověřování vám může správa ověřování pomoci snížit náklady, zvýšit kvalitu výrobků a realizovat programy včas a v daném rozpočtu. Součástí je transparentní a plně dokumentovaná sledovatelnost, díky které se snadno vypořádáte s nestálým prostředím nařízení a předpisů.

Řízení ověřování vozidel

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Integrated BOM Management

Využijte flexibilní strategii správy rozpisek, která díky jednotné přesné definici výrobku umožňuje, aby všichni, kteří s ní pracují, dostali vždy pomocí digitálního vlákna úplné a aktuální informace.

Manufacturing Process Planning

Vytvářejte, analyzujte, řiďte a sdílejte výrobní plány a informace efektivně v rámci celého podniku.

Product Requirements Engineering

Naše řešení požadavky rozkládá na různé podřazené funkce, prvky a architektury výrobků a vytváří pro ně výpisy, dokumentace a přehledy, díky kterým lze mít proces stanovování požadavků pod kontrolou. Vytvářejte, zobrazujte a upravujte požadavky v aplikacích balíku Office.

Project Management

Připojte k projektovým úlohám a odevzdávkám v digitálním vláknu data, například součásti, dokumenty a požadavky, a plánujte, spravuje a realizujte projekty na jednom místě nezávisle na jejich složitosti.

Simulation & Test Management

Efektivně spravujte a sdílejte CAE a simulace systému se všemi osobami zodpovědnými za rozhodování, aby měli lepší představu o parametrech výrobku a bylo možné rychleji a spolehlivěji doručovat inovace.

Testing

Vylepšete testovací metody, dosáhněte vyšší produktivity a inovujte výrobky

Verification & Validation

Uzavřete smyčku požadavků tím, že zaznamenáte a přiřadíte výsledky ověření a validace k požadavkům v digitálním vláknu, a provádějte testování na digitálním dvojčeti.