Správa programů

Návrh a simulace automobilových a dopravních systémů budoucnosti vyžaduje sofistikované nástroje pro správu programů. Společnost Siemens PLM software nabízí systémový přístup, který zahrnuje integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do uceleného řešení v podobě plně plánovaného, sourcovaného a financovaného programu, díky kterému lze dosáhnout rychlejšího vývoje, návrhu, konstrukce, simulace a optimalizace automobilových platforem.

Návrh a simulace automobilových a dopravních systémů budoucnosti vyžaduje sofistikované nástroje pro správu programů. Společnost Siemens PLM software nabízí systémový přístup, který zahrnuje integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do uceleného řešení v podobě plně plánovaného, sourcovaného a financovaného programu, díky kterému lze dosáhnout rychlejšího vývoje, návrhu, konstrukce, simulace a optimalizace automobilových platforem.

Learn More

Pokračující evoluce moderních dopravních systémů je jednou z nejdůležitějších probíhajících společenských změn. Tento vývoj vyvolal potřebu po integraci sofistikované elektroniky a systémů pro vývoj výrobků z oblasti automobilového a dopravního průmyslu, což také znamená mnohem složitější rozpisky. Tyto výzvy je možné u složitých sofistikovaných systémů řešit návrhem a simulací digitálního dvojčete ještě před skutečnou výrobou a to napříč různými doménami, které jsou integrovány do digitálního vlákna, například mechanika, elektronika, hydraulika, snímače, cloud a konektivita.

Tento integrovaný přístup společnosti Siemens PLM Software umožňuje týmům efektivně spolupracovat a předávat si klíčové informace, čímž se zkracuje doba pro uvedení na trh a je zajištěna spolehlivost všech složitých systémů, které jsou v projektech také lépe viditelné – to umožňuje vedoucím pracovníkům předvídat a vyhnout se problémům.

Vybrané úspěchy zákazníků

Navistar is a leading manufacturer of commercial trucks, buses, defense vehicles and engines.

Globální výrobce vozidel využívá k tvorbě digitálního vlákna napříč celým životním cyklem výrobku software Capital

Řešení společnosti Mentor umožňují společnosti Navistar zlepšit tvorbu dokumentace pro zákaznický servis a zjednodušit tak technikům řešení problémů

Další informace

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celého podniku je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Verification and Validation

Uzavřete smyčku požadavků tím, že zaznamenáte a přiřadíte výsledky ověření a validace k požadavkům v digitálním vláknu, a provádějte testování na digitálním dvojčeti.

BOM Visualization & DMU

Slučte virtuální a fyzické definice výrobků dohromady a nabídněte zúčastněným stranám přesnou metodiku pro ověřování a simulace, která podpoří komunikaci, sníží množství chyb a zajistí realizaci návrhů bez nákladných prototypů.

Change Management

Systémové inženýrství integruje požadavky, funkce, logické a fyzické prvky, procesy, rozhraní, cíle a parametry do architektury a systémového modelu a spravuje změny na úrovni výrobku tak, aby v jeho architektuře nedošlo k mezerám.

Document Management and Publishing

Vytvářejte specifikace, zprávy o analýzách, 2D a 3D data, tabulky, výsledky testů a technické publikace, které budou v souladu se změnami výrobku v digitálním vláknu, čímž zkrátíte vývoj, snížíte náklady a zvýšíte přesnost dokumentace a efektivitu její tvorby.

Program Planning

Digitální vlákno doplňuje přístup plánování programů shora-dolů, který určuje, co se má v programu provést, o přístup zdola-nahoru, který ověřuje, zda lze program uskutečnit s dostupnými prostředky.

Project Management

Připojte k projektovým úlohám a odevzdávkám v digitálním vláknu data, například součásti, dokumenty a požadavky, a plánujte, spravuje a realizujte projekty na jednom místě nezávisle na jejich složitosti.

Workflow Management

Vytvářejte pracovní postupy, které se opírají o vaši podnikovou logiku, a definujte šablony standardních procesů, které budou využívat nejlepších postupů, eliminovat chyby a nabízet historii a audity pro úplnou kontrolu a viditelnost nad digitálním vláknem.