Správa nákladů na výrobek pro výrobce nákladních automobilů

Správa nákladů na výrobek pro výrobce nákladních automobilů

Cyklická poptávka a vysoká proměnlivost průmyslu s nákladními automobily nutí výrobce vyvíjet nové výrobky a dodávat je na trh s co největší efektivitou nákladů. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek, díky kterým mohou výrobci nákladních automobilů efektivně předpovídat a analyzovat konečné náklady, stanovovat podle nákladů nejnižší možnou cenu a ziskovou prodejní cenu.

Cyklická poptávka a vysoká proměnlivost průmyslu s nákladními automobily nutí výrobce vyvíjet nové výrobky a dodávat je na trh s co největší efektivitou nákladů. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek, díky kterým mohou výrobci nákladních automobilů efektivně předpovídat a analyzovat konečné náklady, stanovovat podle nákladů nejnižší možnou cenu a ziskovou prodejní cenu.

Správa nákladů na výrobek pro výrobce nákladních automobilů

Learn More

Výrobci nákladních automobilů se musí vyrovnat s proměnlivým trhem a cyklickou poptávkou. Majitelé vozových parků snižují stavy a snaží se náklad optimalizovat tak, aby uspěli v konkurenčním prostředí. Tím vzniká tlak na výrobce nákladních automobilů, kteří musí snižovat ceny a přitom vyvíjet vozidla, která uspokojí proměnlivou poptávku. Aby tito výrobci obstáli v konkurenčním prostředí a zároveň mohli zavádět své výrobky na trh efektivně, potřebují standardizované metody pro řízení nákladů, které jim umožní stanovit přesné cenové hladiny již v raných fázích životního cyklu výrobku.

Společnost Siemens nabízí integrované řešení pro správu nákladů, které v jediném systému spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek. Naše řešení umožňuje výrobcům nákladních automobilů určovat náklady pomocí standardizovaných metod a vytvářet přesné odhady celkových nákladů na výrobek. Znalost faktorů ovlivňujících náklady a toho, jak konstrukční změny ovlivní odhady, je pro stanovování konečných nákladů naprosto kritická.

Díky integraci PLM platformy mohou nákladoví inženýři vycházet z kontextu životního cyklu výrobku. Výrobci nákladních automobilů mohou díky našemu řešení vytvořit spolehlivé odhady cílových nákladů, zjistit optimální nákupní ceny a stanovit ziskové prodejní ceny.

Správa nákladů na výrobek pro výrobce nákladních automobilů

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Design-to-Cost

V našem řešení pro určení nákladů na výrobek je možné zobrazit celou cenovou strukturu a nákladoví inženýři tak mohou kdykoliv vyhodnotit dopad změn návrhu na cenu.

Profitability Calculation

Díky výpočtům ziskovosti mohou řídicí pracovníci a manažeři zabezpečit návratnost investic vložených do výrobku tím, že předpoví budoucí náklady na jednotku a ceny v průběhu celého životního cyklu výrobku a následně je rozpadnou na roční náklady, příjmy a cash flow.

Purchase Price Analysis

Provedení spolehlivých odhadů nákladů dodavatelských součástí v rámci různých komodit („stínových výpočtů“) vám může pomoci při vyjednávání o struktuře nákladů s dodavateli k vyjednání lepších konečných cen nebo nákupních cen.

Target Costing

Určete náklady na výrobek již v raných fázích předběžného nacenění a konečné náklady celé cenové struktury výrobků a jejich variant na základě rozpisek a seznamů procesů.

Tool Quotation Costing

Naše parametrické výpočtové řešení pro stanovení nákladů na nástroje umožňuje dosáhnout rovnováhy mezi přesností a časovou náročností díky přesným výpočetním nástrojům a transparentním rozpadům nákladů dostupným v krátkém čase.