Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

Náš skutečný svět lze před samotnou výrobou navrhovat a simulovat virtuálně pomocí digitálního dvojčete. To je možné díky možnostem 3D vizualizace a digitálních maket. Virtuální realita (VR) je počítačově generovaná simulace reálného prostředí, díky které se může uživatel ponořit do simulované reality. Rozšířená realita (AR) slučuje počítačovou grafiku s reálným světem a tím digitálně doplňuje naše pozorování.

Náš skutečný svět lze před samotnou výrobou navrhovat a simulovat virtuálně pomocí digitálního dvojčete. To je možné díky možnostem 3D vizualizace a digitálních maket. Virtuální realita (VR) je počítačově generovaná simulace reálného prostředí, díky které se může uživatel ponořit do simulované reality. Rozšířená realita (AR) slučuje počítačovou grafiku s reálným světem a tím digitálně doplňuje naše pozorování.

Learn More

Inteligentní výrobní systémy pomocí digitálních maket, VR a AR v průmyslu 4.0

Digitální maketa (DMU) umožňuje konstrukčním týmům využívat 3D CAD vizualizace z více systémů, analýzu sestav výrobků a univerzální spolupráci a díky tomu snížit nebo zcela eliminovat potřebu po nákladných fyzikálních prototypech. Klíčovými faktory inteligentní továrny jsou zařízení, aplikace a techniky pro virtuální a rozšířenou realitu, které firmám poskytují konkurenční výhodu. Virtuální a rozšířená realita se používá ke zrychlení životního cyklu výrobku – konceptu, návrhu, konstrukce, plánování, sestavy, marketingu i prodeje.

Virtuální realita (VR) se často používá k předběžné definici a kontrole, zatímco rozšířená realita (AR) se používá převážně v oblastech sestav, výroby a provozu. Díky pracovním pokynům v rozšířené realitě lze lépe pochopit a zlepšit kvalitu a efektivitu dílenského provozu.

DMU, VR a AR jsou základními trendy digitalizace v automobilovém průmyslu.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.