Návrh nástrojů a upínek

Návrh nástrojů a upínek

Digitalizujte automobilovou výrobu a podpořte svou konkurenceschopnost, snižte náklady a dosáhněte větší efektivity. Naše řešení zjednodušuje celý proces vývoje nástrojů včetně návrhu jednotlivých součástí, tvorby rozvržení, sestavy a podrobného návrhu nástroje a jeho ověření. Díky pokročilým funkcím, pokynům krok za krokem a asociativitě s návrhy součástí můžete pracovat i na návrzích pro ty nejsložitější nástroje a upínky.

Digitalizujte automobilovou výrobu a podpořte svou konkurenceschopnost, snižte náklady a dosáhněte větší efektivity. Naše řešení zjednodušuje celý proces vývoje nástrojů včetně návrhu jednotlivých součástí, tvorby rozvržení, sestavy a podrobného návrhu nástroje a jeho ověření. Díky pokročilým funkcím, pokynům krok za krokem a asociativitě s návrhy součástí můžete pracovat i na návrzích pro ty nejsložitější nástroje a upínky.

Návrh nástrojů a upínek

Learn More

Virtuální návrh a simulace nástrojů a upínek prostřednictvím digitálního dvojčete umožňuje optimalizace v raných fázích návrhu, čímž zvyšuje výrobní výkon a kvalitu.

Naše řešení vás provede všemi fázemi návrhu postupového výlisku, automatizací zdlouhavých úkonů a zjednodušením složitých procesů pro výrobu plechových součástí s ostrými hranami i volným tvarem. Strukturu výlisku můžete asociovat s návrhem součástí v každé fázi návrhu.

Mezi pokročilé funkce našeho řešení pro návrh razicích lisů pro automobilový průmysl patří analýza tvarovatelnosti, plánování výlisků, návrh jejich stěn, podrobný návrh struktur a také jejich ověřování. Můžete definovat proces, který se používá při tvorbě složitých ražených plechových součástí, a pomocí něj vytvořit virtuální reprezentaci lisovací linky a modelovat tvar plechové součásti při opuštění každého lisu.

Naše řešení návrhu elektrod disponuje řadou osvědčených průmyslových metod seskupených do názorného postupu, který automatizuje návrh elektrod a výrobní proces. Návrhy upínek jsou navíc plně asociativní s modelem součásti, při změnách modelu součásti je tedy možné upínky rychle a přesně aktualizovat. Komponenty upínky můžete snadno vkládat a spojovat pomocí sestavy a poté pro ně automaticky vytvořit výkresy a dokumentaci. Díky simulaci kinematiky upínek můžete také snadno zkontrolovat jejich pevnost a zkroucení v otevřených a uzavřených pozicích.

Návrh nástrojů a upínek

Záznam webináře | 30 minut

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Additive Manufacturing

Vytvářejte revoluční výrobky díky našemu integrovanému softwaru pro aditivní výrobu. Navrhujte, simulujte, připravujte, tiskněte a ověřujte prototypy nebo vyrábějte součásti na široké škále vybavení pro 3D tisk.

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Closed-loop Part Quality Control

Dosáhněte požadované kvality výrobků díky digitalizaci procesu řízení kvality, který propojuje programování kontroly CMM, její spuštění a analýzu naměřených dat.

CNC Machining

Efektivně naprogramujte libovolnou úlohu – od obrábění přes lisování až po 5osé frézování a automatické robotické operace – to vše v jediném CAM softwaru.

Composite Manufacturing

Zpracovávejte složité a specializované postupy výroby kompozitů pomocí inteligentního řešení pokrývajícího procesy od návrhu až po výrobu, které je možné plně integrovat do komerčních 3D CAD systémů.

Design Validation

Zajistěte řádné chlazení forem pomocí technomechanické simulace výrobního procesu. Optimalizujte návrh forem pro výrobu kompozitů díky simulaci vytvrzování a celého procesu zpracování forem.

Die Design Validation

Navrhujte, simulujte a optimalizujte přípravky a upínky pomocí pevnostní analýzy, analýzy vibrací a optimalizace topologie. Dosáhněte cílů jako je minimální tuhost, optimální váha a zamezení nechtěným vibracím.

Manufacturing Process & Data Management

Pomocí digitálního vlákna je možné v průběhu plánování výroby jednoduše propojit osoby, systémy a stroje, shromažďovat tak potřebné znalosti a postupně zlepšovat provoz.

Manufacturing Quality Planning

Integrujte kvalitativní parametry během návrhu výrobku, plánování výroby a i během samotné výroby, čímž ve výsledku snížíte náklady.