Řízení tepla a energie pro elektrické pohony

Řízení tepla a energie pro elektrické pohony

Vývoj pohonů pro hybridní a elektrická vozidla představuje opravdovou inženýrskou výzvu. Pro vyhodnocování výkonu jednotlivých součástí během jejich integrace je nutné spalovací motory, elektrické součásti, baterie, generátory i elektrickou kabeláž studovat samostatně.

Řešení společnosti Siemens PLM Software nabízí víceúrovňový přístup k návrhu všech důležitých komponent architektury elektrických a hybridních vozidel (spalovací motor, elektrické součásti, baterie nebo převodový systém) a vyhodnocení systému jako celku, což umožňuje řešit řízení tepelných a elektrických rozvodů ještě před tvorbou samotného fyzického prototypu.

Vývoj pohonů pro hybridní a elektrická vozidla představuje opravdovou inženýrskou výzvu. Pro vyhodnocování výkonu jednotlivých součástí během jejich integrace je nutné spalovací motory, elektrické součásti, baterie, generátory i elektrickou kabeláž studovat samostatně.

Řešení společnosti Siemens PLM Software nabízí víceúrovňový přístup k návrhu všech důležitých komponent architektury elektrických a hybridních vozidel (spalovací motor, elektrické součásti, baterie nebo převodový systém) a vyhodnocení systému jako celku, což umožňuje řešit řízení tepelných a elektrických rozvodů ještě před tvorbou samotného fyzického prototypu.

Řízení tepla a energie pro elektrické pohony

Learn More

Návrh hybridních a elektrických pohonů s optimálním výkonem je vzhledem ke složitosti souvisejících systémů náročná inženýrská úloha. Návrhy elektrických systémů a baterií se velmi rychle vyvíjí, s nimi se vyvíjejí také nové materiály a jsou nasazovány pokročilé systémy pro jejich řízení, které umožňují monitorovat stav nabití a životnost baterií. Aby mohla architektura hybridních a elektrických vozidel splňovat požadavky na jízdní vlastnosti, komfort a bezpečnost, je nutné pochopit, jak spolu interagují jednotlivé podsystémy. Díky integraci baterií, elektrických motorů, střídačů, generátorů a dalších podsystémů v raných fázích návrhového cyklu je možné řídit globální distribuci energie a NVH a vyvážit tak jednotlivé atributy. Díky možnosti virtuálního posouzení výkonu libovolné konfigurace elektrických a hybridních vozidel je možné uvádět výrobky na trh včas a udržet náklady na vývoj pod kontrolou.

Společnost Siemens PLM Software pro tyto účely nabízí systémovou simulaci a inženýrské služby, které vám pomohou při vývoji architektur hybridních a elektrických pohonů. Dosáhněte požadovaných jízdních vlastností a výkonu vyplývajících z důležitých komponent a podsystémů elektrických a hybridních vozidel díky možnosti jejich virtuálního zobrazení a fyzického ověření.

Řízení tepla a energie pro elektrické pohony
Vybrané úspěchy zákazníků

Renault (GREEN)

Renault zjednodušuje vývoj budoucích hybridních a elektrických vozidel pomocí Simcenteru Amesim

Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software umožňuje společnosti Renault vytvořit platformu pro vyhodnocení energetické syntézy libovolné hybridní konfigurace

Další informace

Záznam webináře

Urychlení simulace tepelné ochrany u hybridních a elektrických vozidel

Jak lze řešení pro simulaci systémů a CFD využít ke snížení rizika tepelného selhání vozidla v pozdějších fázích návrhu

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

3D Thermal Analysis

Získejte přesné tepelné charakteristiky vašeho vozidla a podle toho přizpůsobte strategie řízení tepla pro dosažení optimálního výkonu.

E-Powertrain Thermal Management Simulation

Dosáhněte optimálního komfortu v kabině díky řízení tepelné energie a teploty důležitých podsystémů, například baterie nebo elektrického motoru.

Electric Systems Simulation

Využijte dodávaných modelů pro baterie, palivové články, měniče, lineární pohony a elektrické motory a vytvořte architekturu libovolného typu elektrického zařízení.

Electrified Vehicle Simulation

Mějte pod kontrolou složité procesy, se kterými souvisí zavádění nového zdroje energie do vozidla, a modelujte všechny kritické podsystémy tak, abyste dosáhli vyváženého návrhu z hlediska úspory energie, výkonu a jízdních vlastností.

Electrochemistry Simulation

Vylepšete návrh a výkon baterie v celém provozním rozsahu díky kompletnímu prostředí pro simulaci, které umožňuje analyzovat a navrhovat elektrochemické systémy a podrobnou geometrii jednotlivých článků baterie.

Electromagnetics Simulation

Předvídejte interakce mezi elektrickými, magnetickými a tokovými poli a dosáhněte maximálního potenciálu elektrických zařízení a jejich chlazení.

Engineering & Consulting Services

Urychlete vývoj výrobků a vyřešte ty nejobtížnější problémy s našimi službami inženýringu a poradenství.

Fluid Dynamics Simulation

Simulujte libovolný inženýrský problém, který zahrnuje proudění kapalin či plynů (nebo kombinace obojího) a související fyzikální jevy.

Powertrain Transmission System Simulation

Vytvářejte modely pohonu, motoru a převodovky včetně jejich komponent, například synchronizátorů, planetových převodů, spojek a dvouhmotových setrvačníků.