Spolupráce s dodavatelským řetězcem

Většina výrobců v automobilovém průmyslu již nepůsobí pouze jako samostatné společnosti. Často jsou také účastníky integrovaných dodavatelských řetězců. Synchronizace procesů a spolupráce na datech mezi jednotlivými výrobci a dodavateli je tudíž velice důležitá. Společnost Siemens PLM Software nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo prostředí PLM. Naše řešení podporuje celou řadu různých případů užití, například výměnu dat návrhů, přímý nákup materiálů a správu dodavatelského programu.
Většina výrobců v automobilovém průmyslu již nepůsobí pouze jako samostatné společnosti. Často jsou také účastníky integrovaných dodavatelských řetězců. Synchronizace procesů a spolupráce na datech mezi jednotlivými výrobci a dodavateli je tudíž velice důležitá. Společnost Siemens PLM Software nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo prostředí PLM. Naše řešení podporuje celou řadu různých případů užití, například výměnu dat návrhů, přímý nákup materiálů a správu dodavatelského programu.

Learn More

Výrobci při strategické spolupráci s dodavateli zohledňují celkové náklady na životní cyklus v jednotlivých iteracích tak, aby byla spolupráce dlouhodobě výhodná pro obě strany. Na návrhu a výrobě výrobků spolupracuje celý integrovaný dodavatelský řetězec. Tento vývoj značně změnil prostředí automobilové výroby. Se zvyšující se složitostí automobilových a dopravních systémů je nutné výrobky vyvíjet globálně v reálném čase s dodavateli.

Na výrobce a dodavatelé je vyvíjen vysoký tlak, protože požadavky na kratší dobu dodání výrobků na trh, zvyšování marží a také vyšší kvalitu jsou v přímém rozporu se zvyšující se složitosti výrobků a procesů na globálních pracovištích. Dodavatelé potřebují pracovat s daty v reálném čase ve více PLM prostředích, aby měli k dispozici okamžitou zpětnou vazbu. Aby bylo možné zvýšit produktivitu a snížit riziko reklamací a nesplnění norem, musí dodavatelé spolupracovat ve všech oblastech podnikání včetně nákupů, konstrukce, dodržování norem, kvality a výroby.

Díky našemu řešení, které v digitálním vláknu propojuje osoby, procesy i data, mohou výrobci a dodavatelé těsně spolupracovat a poskytovat si zpětnou vazbu v reálném čase a v globálním měřítku.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Automate Supplier Declaration

Zpracovávejte efektivně prohlášení dodavatelů a shromažďujte od nich data, čímž získáte úplný přehled nad svými výrobky a pochopíte jejich materiálové a látkové složení, což je důležité pro plnění ekologických norem.

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Design Data Exchange

Vyměňuje datové balíky pomocí účinných, bezpečných a škálovatelných funkcí pro integraci dodavatelů.  Díky sledovatelnosti, auditu a řízení verzí balíků pro výměnu návrhu lze pracovní postupy provádět transparentně na zabezpečeném webovém portálu.

Direct Materials Sourcing

Rozpoznejte klíčové faktory ovlivňující náklady již na začátku životního cyklu výrobku a také důsledky změn na dodavatelský řetězec ještě před jejich realizací. Mezi nabízené možnosti patří podávání předběžných nabídek, zpracování více kol, automatické sledování a komunikace, podrobné rozbory nákladů, a analýza nabídek.

Supplier Collaboration

Spolupracujte na procesech a datech správy životního cyklu (PLM) s dodavateli, kteří nepoužívají Teamcenter, efektivně díky skutečné integraci procesů, mezi které patří výměna dat návrhu, přímý sourcing materiálů a správa dodavatelských programů.

Supplier Integration with PLM

Mějte pod kontrolou přístup k datům a související oprávnění, sdílení a synchronizaci dat dodavatelů napříč pracovišti, možnosti vizualizací návrhů pro jejich posuzování a to vše bez toho, aby musely být jednotlivé strany fyzicky přítomny nebo aby využívaly standardizované CAD nástroje.

Supplier Program Management

Plánujte a realizujte dodavatelské projekty v kontextu celého programu. Tím jsou zajištěny informace a sledovatelnost dodavatelských výstupů, čímž se zkracuje doba cyklu a doba nutná pro uvedení na trh.

Vendor Management

Zúčastněné osoby (například pracovníci z oblasti návrhu, inženýringu, dodržování předpisů a nákupu) mají přístup k dodavatelům, jejich datům a součástem v rámci jedné bezpečné platformy PLM, ve které jsou data v rámci rozpisky tříděna do kategorií.