Chytrá výroba

 Automobil na montážní lince, který staví robotické paže

Výrobci automobilů se potýkají s neustálými změnami, které ovlivňují jejich odvětví a vyvíjejí na ně stále větší tlak, a to včetně globalizace, přísnějších požadavků na udržitelnost a regulačních požadavků a rostoucí poptávky spotřebitelů po nových inovativních designech a funkcích. K tomu se přidává neustálý tlak na plnění výrobních cílů a udržení ziskovosti. S tradičním přístupem „postavit, vyzkoušet, předělat“ a izolovaným přístupem k výrobě mají výrobci automobilů problém udržet krok a dodávat vozy nové generace. Pokud výrobce nemá potřebný přehled o výkonnosti výroby v reálném čase a nedokáže identifikovat poruchy, povede to nakonec k selhání, zpomalení výroby a ohrožení konkurenční pozice. Aby výrobci mohli konkurovat v dnešním rychle se měnícím prostředí automobilového průmyslu, musí přijmout chytrý výrobní přístup a implementovat více řešení napříč izolovanými částmi své výrobní společnosti.

Výrobci automobilů se potýkají s neustálými změnami, které ovlivňují jejich odvětví a vyvíjejí na ně stále větší tlak, a to včetně globalizace, přísnějších požadavků na udržitelnost a regulačních požadavků a rostoucí poptávky spotřebitelů po nových inovativních designech a funkcích. K tomu se přidává neustálý tlak na plnění výrobních cílů a udržení ziskovosti. S tradičním přístupem „postavit, vyzkoušet, předělat“ a izolovaným přístupem k výrobě mají výrobci automobilů problém udržet krok a dodávat vozy nové generace. Pokud výrobce nemá potřebný přehled o výkonnosti výroby v reálném čase a nedokáže identifikovat poruchy, povede to nakonec k selhání, zpomalení výroby a ohrožení konkurenční pozice. Aby výrobci mohli konkurovat v dnešním rychle se měnícím prostředí automobilového průmyslu, musí přijmout chytrý výrobní přístup a implementovat více řešení napříč izolovanými částmi své výrobní společnosti.

 Automobil na montážní lince, který staví robotické paže

Learn More

Bezproblémový přechod na chytrou výrobu bez prostojů

Většina výrobců automobilů a dodavatelů si uvědomuje, že aby mohli úspěšně konkurovat v dnešním rychle se měnícím automobilovém prostředí, musí přejít na řešení Průmyslu 4.0. Implementace více konceptů v izolovaných částech jejich společností se jim ale zdá riskantní. Jednotné řešení pro chytrou výrobu však lze plynule integrovat v několika fázích a přizpůsobit jej jejich společnosti. Může být jedinečným způsobem začleněno do celkového výrobního procesu a správy životního cyklu. Zajišťuje tak ve výrobě rámec pro uzavřenou zpětnou vazbu, která vede k soustavnému zlepšování kvality, zvyšování efektivity a zkracování doby pro uvedení na trh. Díky této datové základně jsou problémy identifikovány a řešeny v reálném čase s využitím síťových zařízení, která disponují umělou inteligencí. Ta nabízejí funkce „živého dvojčete“ a upravují provoz s minimálními odstávkami a prostoji.

Chytrá výroba je díky automatizaci a softwaru pro simulaci výroby hnacím motorem úspěchu

Řešení Siemens Smart Manufacturing vytvářejí chytré výrobní prostředí prostřednictvím vizualizace, analýzy dat a možnosti digitálního sdílení informací v celém výrobním prostředí. Se společností Siemens – jako partnerem na cestě k chytré výrobě – můžete rychleji modernizovat starší zařízení, přijímat lepší rozhodnutí na základě informací v reálném čase a využívat výhod virtuálního uvádění do provozu, které šetří náklady. Získáváte komplexní digitální dvojče a datovou páteř, která prochází celou vaší společností.

 Automobil na montážní lince, který staví robotické paže

Záznam webináře | 50 minut

The value of smart manufacturing in automotive

Future factory creating future cars using smart manufacturing and autonomous machines for autonomous manufacturing.

Embrace digitalization and state-of-the-art hardware to survive the present and win the future

Podívejte se na webinář