Simulace robotiky a virtuální zprovoznění

Svařování svařovacího ramene na automobilové výrobní lince

Průmysloví roboti hrají ve výrobě automobilů roli již od roku 1961 a všechny velké automobilky je v určité míře používají. V posledních letech však technologický pokrok v oblasti elektrifikace, chytrých senzorů, umělé inteligence a technologie průmyslového internetu věcí (IIoT) vyústil v novou vlnu pokročilé průmyslové robotiky. Vzhledem k této zvýšené složitosti hrozí výrobcům automobilů vyšší riziko chyb při programování a instalaci v průběhu uvádění do provozu, což vede ke značným prostojům a nákladným zpožděním při spouštění. Výrobci, kteří své roboty navrhnou, naprogramují a nasadí efektivně a účinně, získají oproti ostatním výrobcům konkurenční výhodu. Řešení pro simulaci robotiky a virtuální uvedení do provozu umožňuje výrobcům automobilů navrhovat, projektovat a optimalizovat výrobní linky ve virtuální podobě před samotnou fyzickou montáží. Toto virtuální prostředí přináší řadu výhod, včetně rychlejšího uvedení na trh, zvýšení kvality a bezpečnosti, omezení záruky a také zvýšení kapacity a flexibility výroby.

Průmysloví roboti hrají ve výrobě automobilů roli již od roku 1961 a všechny velké automobilky je v určité míře používají. V posledních letech však technologický pokrok v oblasti elektrifikace, chytrých senzorů, umělé inteligence a technologie průmyslového internetu věcí (IIoT) vyústil v novou vlnu pokročilé průmyslové robotiky. Vzhledem k této zvýšené složitosti hrozí výrobcům automobilů vyšší riziko chyb při programování a instalaci v průběhu uvádění do provozu, což vede ke značným prostojům a nákladným zpožděním při spouštění. Výrobci, kteří své roboty navrhnou, naprogramují a nasadí efektivně a účinně, získají oproti ostatním výrobcům konkurenční výhodu. Řešení pro simulaci robotiky a virtuální uvedení do provozu umožňuje výrobcům automobilů navrhovat, projektovat a optimalizovat výrobní linky ve virtuální podobě před samotnou fyzickou montáží. Toto virtuální prostředí přináší řadu výhod, včetně rychlejšího uvedení na trh, zvýšení kvality a bezpečnosti, omezení záruky a také zvýšení kapacity a flexibility výroby.

Velká žlutá robotická ruka při práci

Learn More

Chytrá výroba s pokročilou robotikou

Převratné trendy v současném automobilovém průmyslu – jako jsou elektrifikace a autonomie – spolu s přísnějšími ekologickými předpisy zintenzivňují inženýrské a výrobní úsilí a zvyšují složitost. Roboti a automatizace jsou součástí výrobních procesů v automobilovém průmyslu již desítky let, ale tradiční robotika již zaostává kvůli prostorovým omezením, omezené funkčnosti, metodám programování a pracovním postupům pro uvádění do provozu. V budoucnu se výrobci a vývojáři montážních linek budou muset zaměřit na flexibilitu a autonomii, aby mohli dodávat personalizované výrobky, které spotřebitelé požadují, a zároveň splnit současné obchodní modely a cíle. Historicky je uvádění automatizačních zařízení do provozu v hodnotovém řetězci až na posledním místě – po dokončení návrhu výrobku, vývoje nástrojů a řídicí techniky v oblasti technického vybavení. S rostoucí úrovní složitosti bude tento izolovaný proces trvat příliš dlouho, bude příliš nákladný a ohrozí výrobu. Řešení, které zahrnuje simulaci robotiky a virtuální uvedení do provozu, umožňuje projektantům a výrobcům linek rychle a spolehlivě modernizovat a uvádět do provozu robotická zařízení, čímž získávají významné výhody oproti konkurenci.

Virtuální zprovoznění pokročilé robotiky

V posledních letech se vývoj robotických technologií zrychlil, aby udržel krok s rychle se měnícím automobilovým průmyslem. Tento pokrok, včetně hardwarových vylepšení, jako jsou snímače vidění/síly a automaticky řízená vozidla (AGV), a nových digitálních technologií, jako jsou technologie průmyslového internetu věcí (IoT) a umělá inteligence (AI), stále více komplikuje uvádění automobilových výrobních linek do provozu. Díky komplexnímu digitálnímu dvojčeti výroby mohou automobilky simulovat výrobní proces s vysokou přesností, včetně mechanických a elektrických aspektů. Toto digitální prostředí pro spolupráci umožňuje výrobcům OEM současně dokončit návrhy výrobního procesu a nástrojů, inženýring robotů a programování automatizace (PLC, senzory). Výrobce může ověřit návrh a optimalizovat výrobní proces ve virtuálním prostředí a minimalizovat tak riziko narušení po instalaci v reálném prostředí. Díky offline programování zaměřenému na úkoly a virtuálnímu uvedení do provozu mohou roboty naprogramovat a převést simulované robotické operace do dílny. Tento virtuální vývoj výroby umožňuje rychlou evoluci závodu a podporuje komplexní návrh výrobních stanic a montážních linek. Pokrok v digitálních technologiích, jako jsou fyzikální modelování, programování robotů s nízkou potřebou kódu a automatizované plánování dráhy robota, dále zvýší autentičnost a efektivitu inženýrství. Simulace robotiky a virtuální uvedení do provozu maximalizují výhody automatizace závodů pro výrobce OEM, dodavatele a startupy v současném automobilovém průmyslu.

Velká žlutá robotická ruka při práci

Produkty