Spolehlivost, provozní a systémová bezpečnost

Spolehlivost, provozní a systémová bezpečnost

Návrhy pro výrobce stále častěji vytvářejí jejich partneři a vedlejší dodavatelé, a proto výrobci potřebují data od těchto partnerů efektivně využít a použít je jako základ pro analýzu rizik. Tím mohou zajistit spolehlivost velmi složitých kyberneticko-fyzikálních systémů využívaných dopravními systémy nové generace. Díky integrované podpoře návrhů naše řešení zvyšuje spolehlivost systému a snižuje úsilí vynaložené na jeho správu a logistiku, což má přímý vliv na výsledné hospodaření společnosti.

Návrhy pro výrobce stále častěji vytvářejí jejich partneři a vedlejší dodavatelé, a proto výrobci potřebují data od těchto partnerů efektivně využít a použít je jako základ pro analýzu rizik. Tím mohou zajistit spolehlivost velmi složitých kyberneticko-fyzikálních systémů využívaných dopravními systémy nové generace. Díky integrované podpoře návrhů naše řešení zvyšuje spolehlivost systému a snižuje úsilí vynaložené na jeho správu a logistiku, což má přímý vliv na výsledné hospodaření společnosti.

Spolehlivost, provozní a systémová bezpečnost

Learn More

Složité kyberneticko-fyzikální systémy vyvíjené pro automobilový a dopravní průmysl kombinují software, elektroniku a mechanické komponenty. U těchto systémů s exponenciální složitostí je obtížné stanovit potenciální rizika. 

Výrobci potřebují mít kontrolu nad riziky vyplývajícími ze stovek kyberneticko-fyzikálních systémů, které se nacházejí na různých organizačních jednotkách vozidla (podvozek, karoserie, pohon atd.) a se kterými souvisí také spousta křížových závislostí a možností chyb. Kromě toho přenášejí výrobci a hlavní dodavatelé zodpovědnost za návrh na partnery a vedlejší dodavatele, zatímco oni sami se soustředí na návrh systému jako celku a integraci jednotlivých podsystémů. Výrobci musí být schopni efektivně využívat data návrhů a chyb vytvořená partnery a dodavateli, protože tato data slouží jako základ analýzy celkové spolehlivosti výrobků a diagnostiky.

Naše řešení zjednodušuje tento složitý proces tím, že automaticky generuje a mapuje závislosti pocházející z architektur a struktur výrobků (řízených pomocí PLM). Díky tomu mohou konstruktéři navrhovat spolehlivější výrobky a nemusí se spoléhat pouze na zkušenosti techniků a až následnou zpětnou vazbu. Výsledkem je spolehlivější systém s nižší potřebou údržby a logistiky a předvídatelnými náklady na vlastnictví.

Spolehlivost, provozní a systémová bezpečnost

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.