Rychlá evoluce závodu

Karoserie sportovního vozu v moderním výrobním prostředí.

S rostoucí složitostí výroby automobilů výrobci OEM a dodavatelé zjišťují, že jejich stávající výrobní zařízení nejsou dostatečně efektivní a flexibilní, aby mohli úspěšně dodávat novou generaci vozidel. Přední průmysloví výrobci a dodavatelé, kteří se potýkají s častými prostoji, překračováním nákladů a zpožděním při uvádění výrobků na trh, se obracejí k digitalizaci a pokročilé automatizaci, aby své závody přeměnili na chytré výrobní prostředí. Náklady na zcela nové zařízení však mohou být pro mnoho výrobců neúnosné. Díky řešení společnosti Siemens Digital Industries pro chytrou výrobu mohou automobilky a dodavatelé modernizovat existující kapitál, procesy a zdroje a zvýšit tak flexibilitu, standardizaci a kybernetickou bezpečnost stávajících výrobních kapacit.

S rostoucí složitostí výroby automobilů výrobci OEM a dodavatelé zjišťují, že jejich stávající výrobní zařízení nejsou dostatečně efektivní a flexibilní, aby mohli úspěšně dodávat novou generaci vozidel. Přední průmysloví výrobci a dodavatelé, kteří se potýkají s častými prostoji, překračováním nákladů a zpožděním při uvádění výrobků na trh, se obracejí k digitalizaci a pokročilé automatizaci, aby své závody přeměnili na chytré výrobní prostředí. Náklady na zcela nové zařízení však mohou být pro mnoho výrobců neúnosné. Díky řešení společnosti Siemens Digital Industries pro chytrou výrobu mohou automobilky a dodavatelé modernizovat existující kapitál, procesy a zdroje a zvýšit tak flexibilitu, standardizaci a kybernetickou bezpečnost stávajících výrobních kapacit.

Portál TIA v prostředí závodu.

Learn More

Evoluce závodu vytváří základ pro budoucnost

Složitost výroby automobilů byla od počátku hnací silou inovací. Tisíce dílů musí být navrženy a vyrobeny v rámci extrémně přísných tolerancí, aby vzájemně pasovaly a fungovaly, jakmile sjedou z montážní linky výrobce OEM. V dnešním průmyslu spotřebitelé požadují větší personalizaci a konektivitu, protože zdroje jsou stále vzácnější. Výrobce to nutí, aby požadovaných výsledků dosahovali s menším množstvím prostředků: více inovací v kratším čase, více práce s menším počtem lidí a více výkonu s nižšími emisemi. Výrobci mohou tyto výzvy proměnit ve výhody pomocí chytré výroby, která začíná automatizací závodu. Pokud se starší zařízení vybaví chytrými senzory a softwarem, lze shromažďovat a analyzovat data pro získání trendů a preskriptivních a použitelných poznatků. Technologie Průmyslu 4.0, jako jsou umělá inteligence (AI) a technologie průmyslového internetu věcí (IoT), lze využít k propojení pracovních buněk, montážních linek a celého závodu pomocí „živých dvojčat“ s vlastní organizací, která slouží k optimalizaci výrobních procesů a řešení problémů v reálném čase. Výrobci, kteří dnes modernizují své závody, zároveň vytvářejí základ pro technologický pokrok zítřka.

Prvky chytrého závodu

Poslední průmyslová revoluce přinesla řadu nových technologií, které výrobcům pomáhají držet krok s dnešním rychle se měnícím průmyslem. Na rozdíl od tradičních izolovaných výrobních procesů kombinuje chytrá výroba senzory, umělou inteligenci, technologii průmyslového internetu věcí a pokročilou automatizaci za účelem generování, zpracování a analýzy dat pro získání preskriptivních a prediktivních poznatků. Chytrá integrace umožňuje bezchybným způsobem uvádět na trh nová vozidla a zároveň pokračovat ve výrobě stávajících modelů. Pokročilá simulace robotů umožňuje rychle navrhovat a duplikovat montážní linky, aby bylo možné převést nebo zvýšit výrobní kapacitu podle aktuální potřeby. Systém pro provádění výroby (MES) zajišťuje bezproblémovou komunikaci mezi lidmi, zařízeními a procesy, aby se vyráběly správné díly ve správný čas. A především, uzavřený systém kvality řeší problémy s kvalitou v reálném čase, aby se eliminovaly případy přepracování a minimalizovaly se prostoje. Díky škálovatelnému a otevřenému řešení chytré výroby od společnosti Siemens mohou výrobci přizpůsobit každou automatizaci závodu svým potřebám a zajistit si tak rychlou a nákladově efektivní konkurenční výhodu.

Portál TIA v prostředí závodu.

Řešení