Výroba pohonů

Výroba pohonů

S našim řešením pro výrobu pohonů mohou výrobci automobilových součástí snadno naplánovat všechny výrobní operace. 

Definujte cesty obráběcího nástroje CNC pro jednotlivé fáze operací a vypočítejte časy obráběcích cyklů. Pomocí integrované simulace obráběcího stroje využívající G kódu můžete odhalit a vyhnout se potenciálním kolizím součástí, strojů a upínek. Pracovní balíky CNC lze navíc předat přímo do strojů. 

Tento zjednodušený řetězec procesů pomáhá snižovat čas potřebný pro přípravu výroby pohonů a zvyšovat jejich kvalitu.

S našim řešením pro výrobu pohonů mohou výrobci automobilových součástí snadno naplánovat všechny výrobní operace. 

Definujte cesty obráběcího nástroje CNC pro jednotlivé fáze operací a vypočítejte časy obráběcích cyklů. Pomocí integrované simulace obráběcího stroje využívající G kódu můžete odhalit a vyhnout se potenciálním kolizím součástí, strojů a upínek. Pracovní balíky CNC lze navíc předat přímo do strojů. 

Tento zjednodušený řetězec procesů pomáhá snižovat čas potřebný pro přípravu výroby pohonů a zvyšovat jejich kvalitu.

Výroba pohonů

Learn More

Se zvyšující se poptávkou po automobilech s nižší spotřebou pohonných hmot vzrůstá také poptávka po odlehčených materiálech a snižování velikosti pohonných součástí. Tento trend způsobuje, že se automobiloví výrobci při výrobě pohonů musí vypořádat s vyšší náročností obrábění a procesů sestav.

Díky našim integrovaným řešením se provedené změny okamžitě projeví v návrhu a ve fázích inženýringu výroby. Díky tomu lze ještě před samotnou výrobou pohonů zohlednit výrobní kapacity, technické problémy, logistiku, nástroje a omezení specifická pro daný stroj. Díky jednotnému prostředí pro CAM, programování CMM a plánování procesů součástí můžete plánovat výrobu pohonů a zapojit do tohoto procesu různé týmy.

Díky našim pokročilým funkcím programování můžete vytvářet efektivnější programy pro CNC obrábění, čímž snížíte čas obrábění, zabráníte chybám a zvýšíte kvalitu součástí. Díky programování a simulaci kontroly CMM můžete prověřit kontrolní programy a zajistit, že bude během výroby rychle a účinně dosaženo specifikací týkajících se rozměrů a tolerancí. Naše knihovna s výrobními prostředky vám umožní využít potenciál vašeho výrobního provozu – včetně obráběcích nástrojů, upínek a strojního vybavení. 

S našim řešením můžete hotové plány snadno přenést do výroby a propojit spravované prostředí PLM pro návrh a plánování přímo se systémy výrobního provozu.

Výroba pohonů

Záznam webináře | 30 minut

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Additive Manufacturing

Vytvářejte revoluční výrobky díky našemu integrovanému softwaru pro aditivní výrobu. Navrhujte, simulujte, připravujte, tiskněte a ověřujte prototypy nebo vyrábějte součásti na široké škále 3D tiskáren.

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

CNC Machining

Efektivně naprogramujte libovolnou úlohu – od obrábění přes lisování až po 5osé frézování a automatické robotické operace – to vše v jediném CAM softwaru.

Composite Manufacturing

Zpracovávejte složité a specializované postupy výroby kompozitů pomocí inteligentního řešení pokrývajícího procesy od návrhu až po výrobu, které je možné plně integrovat do komerčních 3D CAD systémů.

Design Validation

Zajistěte řádné chlazení forem pomocí technomechanické simulace výrobního procesu. Optimalizujte návrh forem pro výrobu kompozitů díky simulaci vytvrzování a celého procesu zpracování forem.

Die Design Validation

Navrhujte, simulujte a optimalizujte přípravky a upínky pomocí pevnostní analýzy, analýzy vibrací a optimalizace topologie. Dosáhněte cílů jako je minimální tuhost, optimální váha a zamezení nechtěným vibracím.

Manufacturing Process & Data Management

Pomocí digitálního vlákna je možné v průběhu plánování výroby jednoduše propojit osoby, systémy a stroje, shromažďovat tak potřebné znalosti a postupně zlepšovat provoz.

Manufacturing Quality Planning

Integrujte kvalitativní parametry během návrhu výrobku, plánování výroby a i během samotné výroby, čímž ve výsledku snížíte náklady.

Progressive Die Design Validation

Vyhněte se poškození a trhlinám ve výliscích pomocí termomechanické simulace vzniku a šíření poškození.