Řízení tepla a energie pro konvenční pohony

Řízení tepla a energie pro konvenční pohony

Celková složitost pohonů se značně zvýšila, což vyžaduje hluboké a detailní pochopení interakce mezi podsystémy až na úrovni jednotlivých atributů. Ke zvýšení účinnosti paliva a snížení emisí je zapotřebí hluboký inženýrský průzkum, optimalizace strategií pro využití energie pohony a především studie zabývající se vlivem na samotný výkon vozidla. 

Portfolio simulačních nástrojů pro systémy a 3D CFD společnosti Siemens PLM Software nabízí kompletní řešení pro automobilový průmysl, včetně služeb testování a inženýrství a úplné sledovatelnosti energetické rovnováhy pohonu.

Celková složitost pohonů se značně zvýšila, což vyžaduje hluboké a detailní pochopení interakce mezi podsystémy až na úrovni jednotlivých atributů. Ke zvýšení účinnosti paliva a snížení emisí je zapotřebí hluboký inženýrský průzkum, optimalizace strategií pro využití energie pohony a především studie zabývající se vlivem na samotný výkon vozidla. 

Portfolio simulačních nástrojů pro systémy a 3D CFD společnosti Siemens PLM Software nabízí kompletní řešení pro automobilový průmysl, včetně služeb testování a inženýrství a úplné sledovatelnosti energetické rovnováhy pohonu.

Řízení tepla a energie pro konvenční pohony

Learn More

Se zvyšujícími se nároky na obaly a rostoucí složitostí součástí má návrh pohonných systémů stále větší vliv na další podsystémy vozidla. Mezi velmi důležité faktory patří úplné pochopení výkonu převodových systémů, přívodu vzduchu do motoru a spalování ve válci, strategie tepelné správy u motoru a také vliv různých rozhodnutí týkajících se těchto podsystémů na celkový výkon vozidla.

Společnost Siemens PLM Software nabízí řešení pro systémové a CAE simulace kombinované se službami testování a inženýrství, které umožňují plnou sledovatelnost energetické rovnováhy pohonu. Díky možnosti pracovat na fyzikálních a řídicích systémech a jejich podsystémech ještě před vznikem samotného prototypu můžete prostřednictvím digitalizace nalézt nejlepší kompromis mezi všemi výkonnostními atributy.

Řízení tepla a energie pro konvenční pohony
Vybrané úspěchy zákazníků

Automobili Lamborghini

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design

Siemens Digital Industries Software solution enables automaker to support torsional vibro-acoustic driveline optimization

Další informace

Záznam webináře | 165 minut

22nd Virtual ICE Conference

Virtual ICE Conference

22nd Virtual ICE Conference, where Ferrari our research partners along with industry experts introduce the latest developments for in-cylinder simulation.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

3D Thermal Analysis

Získejte přesné tepelné charakteristiky vašeho vozidla, díky kterým budete moci vyhodnotit přenos tepla, fázový přechod a tepelné namáhání a podle toho přizpůsobit strategie řízení tepla pro dosažení optimálního výkonu.

Engineering & Consulting Services

Urychlete vývoj výrobků a vyřešte ty nejobtížnější problémy s našimi službami inženýringu a poradenství.

Fluid Dynamics Simulation

Simulujte libovolný inženýrský problém, který zahrnuje proudění kapalin či plynů (nebo kombinace obojího) a související fyzikální jevy.

Internal Combustion Engine System Simulation

Vyhodnocujte, navrhujte a optimalizuje systémy spalovacích motorů, od řešení proudění vzduchu a spalování až po zpracování výfukových plynů a řízení motoru.

Powertrain Subsystem Simulation

Zrychlete vývoj ventilových rozvodů, klikové hřídele, vstřikování paliva, mazání a chlazení a analyzujte celkový výkon pohonu a vliv technologických rozhodnutí na spotřebu paliva a emise.

Thermal Management System Simulation

Zajistěte správné chlazení motoru díky optimalizaci tepelných výměníků, čerpadel a termostatů a optimalizujte zahřívací fáze, řídicí strategie a integraci se systémem HVAC.

Transmission System Simulation

Optimalizujte integraci libovolných převodních systémů předvídáním hluku a snižováním vibrací a dosáhněte rovnovážného výkonu, úspory paliva, lepších jízdních vlastností, komfortu a spolehlivosti – a to vše již v raných fázích návrhu.