Návrh výkonných autonomních vozidel

Trend víceoborového vývoje a ověřování automatických funkcí řízení se zvyšuje a bude tak nejspíše pokračovat i v budoucnu. To vyžaduje mnohem efektivnější návrh a ověřování pokročilých asistenčních systémů (ADAS) a autonomních systémů řízení na úrovni vozidla.

Integrované kompletní řešení společnosti Siemens PLM Software podporuje tvorbu a realizaci vyspělých vývojových procesů, které společnostem umožní převést koncept vozidel do reality.

Trend víceoborového vývoje a ověřování automatických funkcí řízení se zvyšuje a bude tak nejspíše pokračovat i v budoucnu. To vyžaduje mnohem efektivnější návrh a ověřování pokročilých asistenčních systémů (ADAS) a autonomních systémů řízení na úrovni vozidla.

Integrované kompletní řešení společnosti Siemens PLM Software podporuje tvorbu a realizaci vyspělých vývojových procesů, které společnostem umožní převést koncept vozidel do reality.

Návrh výkonných autonomních vozidel

Learn More

Autonomní vozidla přinášejí revoluční způsob, jakým se vozidla vyvíjejí a konstruují, a mění také konkurenční prostředí panující na trhu. Se zvyšující se složitostí softwaru a hardwaru přicházejí také složité ověřovací mechanismy a narůstající počet různých snímačů mění způsob, jakým výrobci vozidel koncipují své vývojové procesy. Kritickým problémem je optimalizace a úplné ověření výkonu vozidla z hlediska integrace pokročilých asistenčních (ADAS) a autonomních systémů řízení do vozové platformy. K dosažení rovnováhy mezi bezpečností, komfortem a úspory paliva u automatických řídicích funkcí je nutný přehled o interakcích mezi různými atributy.

Řešení společnosti Siemens PLM Software pro vozidla, snímače a simulaci provozu propojuje mechanický, elektrický a softwarový vývoj, čímž umožňuje optimalizovat výkon, kteří výrobci automobilů potřebují k uspokojení současné i budoucí poptávky po autonomních vozidlech.

Návrh výkonných autonomních vozidel
Vybrané úspěchy zákazníků

TwinswHeel

Droid delivery manufacturer uses Simcenter software to validate advanced safety mechanisms

Siemens Digital Industries Software solutions enable TwinswHeel to save time and costs by streamlining technical choices, development and verification

Další informace

Záznam webináře

Dosažení špičkového výkonu AV senzorů díky simulacím

Nasazení masivního ověřování a validace při vývoji senzorů

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.