NVH a akustika pro konvenční pohony

NVH a akustika pro konvenční pohony

Opatření týkající se úspory paliva mají pozitivní vliv na spotřebu vozidel, ale mohou negativně ovlivňovat jiné aspekty, například NVH pohonu a akustiku.

Naše integrovaná řešení usnadňují diagnostiku, analýzu a řešení problémů s NVH pohonu, například s vibracemi motoru a s akustickým vyzařováním. Náš integrovaný přístup usnadňuje řešení problémů souvisejících s NVH a integrací pohonu a vytváří rovnováhu mezi dalšími výkonnostními atributy, například spotřebou paliva, jízdními vlastnostmi a komfortem, a zvyšuje efektivitu vývojového procesu NVH.

Opatření týkající se úspory paliva mají pozitivní vliv na spotřebu vozidel, ale mohou negativně ovlivňovat jiné aspekty, například NVH pohonu a akustiku.

Naše integrovaná řešení usnadňují diagnostiku, analýzu a řešení problémů s NVH pohonu, například s vibracemi motoru a s akustickým vyzařováním. Náš integrovaný přístup usnadňuje řešení problémů souvisejících s NVH a integrací pohonu a vytváří rovnováhu mezi dalšími výkonnostními atributy, například spotřebou paliva, jízdními vlastnostmi a komfortem, a zvyšuje efektivitu vývojového procesu NVH.

NVH a akustika pro konvenční pohony

Learn More

Globální poptávka po ekologičtějších vozidlech nutí automobilové výrobce a dodavatele vyvíjet efektivní spalovací motory. Ačkoliv mají opatření týkající se úspory paliva pozitivní vliv na emisi skleníkových plynů, mohou negativně ovlivnit hluk, vibrace a drsnost (NVH) a akustiku. Snižování váhy a zmenšování turbodmychadel může mít za následek zvýšené torzní kmitání, které při integraci pohonu do vozidla způsobuje problémy s nízkofrekvenčními složkami NVH. Kromě toho nové systémy pro řízení spotřeby energie, například systémy pro deaktivaci válců a systémy start-stop, mohou způsobit nový jev přechodných složek NVH. Tyto nové problémy s NVH je nutné řešit spolu s běžnými problémy, například s vyzařováním motoru, drnčením převodovky, pískáním, vibracemi, cákáním pohonných hmot, hlukem výfuku a vedlejším šumem.

Společnost Siemens PLM Software nabízí řešení. Integrováním testovacích a simulačních technik s inženýrskými metodikami lze využít plného potenciálu prověřených i nových technologií a řešit problémy s NVH a akustikou ve všech fázích vývoje. To pomáhá výrobcům šetřit čas a náklady, které by jinak vynaložili diagnostikou, analýzou a řešením problémů s NVH a jízdními vlastnosti, dosáhnout rovnováhy mezi úsporou paliva, NVH a jízdním komfortem a zvýšit efektivitu vývojových procesů.

NVH a akustika pro konvenční pohony
Vybrané úspěchy zákazníků

Hyundai Motor Company

Global automotive OEM adopts Siemens Digital Industries Software solutions to minimize transmission gear noise

Global automotive OEM adopts Siemens Digital Industries Software solutions to minimize transmission gear noise

Simcenter 3D helps Hyundai reduce gear whine in drivetrains

Další informace

Záznam webináře

Vehicle system integration guidelines for component suppliers

Vehicle system integration manager studies a holographic virtual prototype of an electric generator.

Help OEMs recognize your value, while helping achieve their vision of the future

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.