Přejít k obsahu

Návrh nové generace

Návrh nové generace

Nová generace vozidel vyžaduje návrhářská řešení nové generace, která zmenšují bariéry inovací díky integrované sadě nástrojů pro návrh a ověření. Naše řešení nabízí úplnou sadu nástrojů pro tvorbu nové generace vozidel.

Nová generace vozidel vyžaduje návrhářská řešení nové generace, která zmenšují bariéry inovací díky integrované sadě nástrojů pro návrh a ověření. Naše řešení nabízí úplnou sadu nástrojů pro tvorbu nové generace vozidel.

Návrh nové generace

Learn More

Dopravní průmysl se s rozšiřováním autonomních, elektrických a dalších alternativních pohonných jednotek rychle mění. Zákonné požadavky a preference zákazníků jsou impulsy pro tvorby nové generace lehčích vozidel s lepší konektivitou. I když elektrické automobily splňují požadavky na nižší emise a užívání méně fosilních paliv, představují také nové výzvy související s otřesy, obalovou technikou a složitější elektromechanikou. Společnosti, které si s těmito výzvami dokážou poradit a využívat robustní návrh rozhraní a infrastruktury, budou mít velkou konkurenční výhodu.

Lehčí automobily potřebují k pohybu méně energie a splňují lépe požadavky zákazníků i platné legislativy. Tvorba lehčích součástí, které však splňují bezpečnostní normy a obsahují vše, co zákazníci chtějí, vyžaduje využití nových materiálu, technik výroby a optimalizaci návrhu. Tyto výzvy vyžadují integrované řešení návrhu, které pokrývá všechny tyto oblasti.

Návrh nové generace
Vybrané úspěchy zákazníků

Nissan Motor

Continuous improvement – design through delivery

Continuous improvement – design through delivery

A highly successful PLM implementation reduced vehicle development time by nearly 50 percent, improved quality by 80 percent, and exceeded ROI targets

Další informace

Webinář na vyžádání | 60 minut

Next Generation Design for the Automotive and Transportation Industries

Please join us to learn how NX integrates electrical and mechanical design with the world’s most productive modeling environment. NX enables true generative design, additive manufacturing, and collaboration in an immersive design environment.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Body Design & Engineering

Využijte integrované řešení pro návrh, simulaci a výrobu automobilů, které díky jednotnému prostředí umožňuje rychlou odezvu na měnicí se požadavky trhu.

Automotive Chassis Design

Nabízíme integrovanou platformu pro návrh podvozku, simulaci a ověření výroby jednotlivých částí podvozku. Naše řešení umožňuje dosáhnout rychlého návrhu, simulace, dokumentace a výroby podvozkových systémů.

Automotive Concept Design & Styling

Naše nástroje pro návrh konceptu, zpětné inženýrství a kvalitní rendrování nabízí dostatek volnosti pro rozvoj kreativity v rámci jednoho systému.

Automotive Interior & Exterior Trim Design Solution

Předběhněte konkurenci díky obsáhlé sadě nástrojů pro návrh interiéru i exteriéru. Díky možnosti práce v kontextu celého vozidla nebo subsystému můžete vytvářet kvalitní lisované komponenty a dekorativní panely.

Design for Additive Manufacture

Aditivní výroba se v průmyslu stále více rozšiřuje. NX umožňuje rychlý přechod od prototypů k hromadné výrobě v rámci jednoho systému umožňujícího správu změn a sledování požadavků.

Engineering Data Management for Automotive & Truck OEMs

Integrovaný systém pro správu životního cyklu výrobků, který využívá správu požadavků a bezpečnou spolupráci s dodavateli, a platforma pro správu návrhu spojující mechanická, elektronická, softwarová a simulační data v jednom prostředí pro spolupráci.

Instrument Panel & HVAC Design

Od fáze konceptu až po dokončení návrhu a výrobu je možné pracovat v kontextu vozidla, navrhovat vedení kabeláže, pracovat s dalšími řešeními ECAD pro integraci elektronických systémů a průběžně ověřovat výsledek s ohledem na požadavky zákazníků či legislativy.

Mechanical Electronics Design

Integrace aplikací NX a Capital znamená, že data je možné sdílet v živém „propojeném“ režimu. Změny je možné zaznamenávat a ověřovat pomocí křížového testování mezi logickou a fyzickou reprezentací.

Modeling Technology Platform

Generativní návrh v NX, který obsahuje optimalizaci topologie, optimalizaci parametrů prvků a konvergentní modelování, otevírá celou škálu nových možností. Integrovaná platforma pro modelování a simulaci umožňuje analyzovat systémy ve více doménách.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.