Návrh nové generace

Návrh nové generace

Nová generace vozidel vyžaduje návrhářská řešení nové generace, která zmenšují bariéry inovací díky integrované sadě nástrojů pro návrh a ověření. Naše řešení nabízí úplnou sadu nástrojů pro tvorbu nové generace vozidel.

Nová generace vozidel vyžaduje návrhářská řešení nové generace, která zmenšují bariéry inovací díky integrované sadě nástrojů pro návrh a ověření. Naše řešení nabízí úplnou sadu nástrojů pro tvorbu nové generace vozidel.

30denní bezplatná zkušební verze. Začněte navrhovat během několika minut.

Objevte flexibilitu produktů NX Cloud Connected.

Vyzkoušejte software pro návrh Siemens NX na 30 dní zdarma

Začněte navrhovat s bezplatnou zkušební verzí produktů NX Cloud Connected a podívejte se, jak díky výkonným funkcím NX CAD vyvíjet výrobky světové třídy. Produkty NX Cloud Connected nabízí výkonné funkce systému NX – špičkového řešení pro návrh výrobků. Náš bezplatný zkušební program vám umožní vyzkoušet si libovolný produkt NX Cloud Connected ještě před jeho zakoupením. Začněte navrhovat během několika minut a bez instalace.

Návrh nové generace

Learn More

Dopravní průmysl se s rozšiřováním autonomních, elektrických a dalších alternativních pohonných jednotek rychle mění. Zákonné požadavky a preference zákazníků jsou impulsy pro tvorby nové generace lehčích vozidel s lepší konektivitou. I když elektrické automobily splňují požadavky na nižší emise a užívání méně fosilních paliv, představují také nové výzvy související s otřesy, obalovou technikou a složitější elektromechanikou. Společnosti, které si s těmito výzvami dokážou poradit a využívat robustní návrh rozhraní a infrastruktury, budou mít velkou konkurenční výhodu.

Lehčí automobily potřebují k pohybu méně energie a splňují lépe požadavky zákazníků i platné legislativy. Tvorba lehčích součástí, které však splňují bezpečnostní normy a obsahují vše, co zákazníci chtějí, vyžaduje využití nových materiálu, technik výroby a optimalizaci návrhu. Tyto výzvy vyžadují integrované řešení návrhu, které pokrývá všechny tyto oblasti.

Návrh nové generace
Vybrané úspěchy zákazníků

Academic Motorsports Club Zurich

Academic race car manufacturer designs record-breaking race cars from scratch within a few months

Academic race car manufacturer designs record-breaking race cars from scratch within a few months

AMZ uses NX and Simcenter software to optimize race car designs and maintain leadership in Formula Student competitions.

Další informace

Záznam webináře | 48 minut

Accelerating Product Development in the automotive industry

Through Siemens solutions innovation can be accelerated to unleash the next generation of vehicles.

A next-generation design solution to overcome complexity

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Body Design & Engineering

Využijte integrované řešení pro návrh, simulaci a výrobu automobilů, které díky jednotnému prostředí umožňuje rychlou odezvu na měnicí se požadavky trhu.

Automotive Chassis Design

Nabízíme integrovanou platformu pro návrh podvozku, simulaci a ověření výroby jednotlivých částí podvozku. Naše řešení umožňuje dosáhnout rychlého návrhu, simulace, dokumentace a výroby podvozkových systémů.

Automotive Concept Design & Styling

Naše nástroje pro návrh konceptu, zpětné inženýrství a kvalitní rendrování nabízí dostatek volnosti pro rozvoj kreativity v rámci jednoho systému.

Automotive Interior & Exterior Trim Design Solution

Předběhněte konkurenci díky obsáhlé sadě nástrojů pro návrh interiéru i exteriéru. Díky možnosti práce v kontextu celého vozidla nebo subsystému můžete vytvářet kvalitní lisované komponenty a dekorativní panely.

Design for Additive Manufacture

Aditivní výroba se v průmyslu stále více rozšiřuje. NX umožňuje rychlý přechod od prototypů k hromadné výrobě v rámci jednoho systému umožňujícího správu změn a sledování požadavků.

Engineering Data Management for Automotive & Truck OEMs

Integrovaný systém pro správu životního cyklu výrobků, který využívá správu požadavků a bezpečnou spolupráci s dodavateli, a platforma pro správu návrhu spojující mechanická, elektronická, softwarová a simulační data v jednom prostředí pro spolupráci.

Generative Engineering

A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.

Instrument Panel & HVAC Design

Od fáze konceptu až po dokončení návrhu a výrobu je možné pracovat v kontextu vozidla, navrhovat vedení kabeláže, pracovat s dalšími řešeními ECAD pro integraci elektronických systémů a průběžně ověřovat výsledek s ohledem na požadavky zákazníků či legislativy.

Mechanical Electronics Design

Integrace aplikací NX a Capital znamená, že data je možné sdílet v živém „propojeném“ režimu. Změny je možné zaznamenávat a ověřovat pomocí křížového testování mezi logickou a fyzickou reprezentací.